Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 11802 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 601.174 acte

Ordinul 767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale

...aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale localeAvând în vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 228 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2009 in M.Of. 364 bis din 29-mai-2009

Ordinul 2371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

...nr. 2371 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2007 in M.Of. 878 din 21-dec-2007

Ordinul 1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale

...şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor localeAvând în vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 196 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1032 din 27-dec-2006

Ordinul 1016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

...pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionaleÎn temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iulie 2005 in M.Of. 668 din 27-iul-2005

Hotarirea 616/2009 pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...HOTĂRÂRE nr. 616 din 20 mai 2009 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 2009 in M.Of. 351 din 26-mai-2009

Ordinul 1667/2010 privind modificarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009

...în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009Având în vedere dispoziţiile art. 2441...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2010 in M.Of. 201 din 30-mar-2010

Decizia 283/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum şi ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum şi ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2004 in M.Of. 889 din 29-sep-2004

Ordinul 2250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI ''Taxa pe valoarea adăugată'' din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

...cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 decembrie 2007 in M.Of. 834 din 05-dec-2007

Ordinul 185/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

...nr. 185 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2007 in M.Of. 115 din 15-feb-2007

Ordinul 1790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) ''Decont de taxă pe valoarea adăugată''

...În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2012 in M.Of. 791 din 26-noi-2012