Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1920 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 753.080 acte

Ordonanta urgenta 16/1998 pentru prorogarea termenului prevazut la art.VI alin.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

...Ordonanta urgenta nr. 16 din 18 septembrie 1998 pentru prorogarea termenului prevazut la art.VI alin.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comercialeIn temeiul art.114 alin:(4) din Constitutia Romaniei,Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 septembrie 1998 in M.Of. 359 din 22-sep-1998

Legea 237/1998 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevazut la art. VI alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

...1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comercialeParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 decembrie 1998 in M.Of. 477 din 11-dec-1998

Decizia 49/2019 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018, respectiv dacă cerinţa referitoare la cuantumul creanţelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului trebuie să fie îndeplinită şi în cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul desemnat în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990."După prezentarea referatului cauzei de către magistratul-asistent, constatând că nu sunt chestiuni prealabile de discutat sau excepţii de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 decembrie 2019 in M.Of. 1010 din 16-dec-2019

Ordonanta urgenta 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

...ORDONANTA DE URGENTA nr. 32 din 16 iunie 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comercialeArt. ILegea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 iunie 1997 in M.Of. 133 din 27-iun-1997

Decizia 188/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2004, precum şi ale art. II alin. (1), (5), (6) şi (7) din aceeaşi ordonanţă

...DECIZIE nr. 188 din 31 martie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 72...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 iulie 2005 in M.Of. 584 din 06-iul-2005

Rectificare din 2002 la Legea nr. 36/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale si al zonei contigue ale Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 77 din 31 ianuarie 2002

...RECTIFICARE din 26 septembrie 2002 la Legea nr. 36/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale şi al zonei contigue ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 77 din 31 ianuarie 2002La Legea nr. 36/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 septembrie 2002 in M.Of. 702 din 26-sep-2002

Decretul 438/1998 privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevazut la art. VI alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

...Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comercialeÎn temeiul art. 77 alin. (1) şi al art. 99 alin. (1) din Constituţia României,Preşedintele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 decembrie 1998 in M.Of. 477 din 11-dec-1998

Decizia 190/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

...DECIZIE nr. 190 din 31 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 iunie 2015 in M.Of. 415 din 11-iun-2015

Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale''Uzina Mecanica Ramnicu Valcea''-S.A.

...fi exploatate de societatea comerciala, pe baza de licente, conform Iegii.ARTlCOLUL 37Prevederile prezentuIui statut se compIeteaza cu dispoziile Legii nr. 31/1990 privind societatiIe comerciale, republicata, si aIe Codului comerciaI.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 octombrie 1998 in M.Of. 401 din 22-oct-1998

Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale ''Uzina Mecanica Marsa'' -S.A.

...fi exploatate de societatea comerciala, pe baza de licente, conform legii.ARTICOLUL 37Prevederile prezentului status se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si ale Codului comercial.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 octombrie 1998 in M.Of. 401 din 22-oct-1998