Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1035 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Protocolul Aditional 3/29-iun-2017 la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

...între persoane fizice.
AT: Participarea la capitalul social şi acţiunile contabililor străini (care trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu legislaţia ţării de origine) aferente veniturilor din exploatare ale oricărei persoane juridice austriece nu pot depăşi 25 %; această limită se aplică numai persoanelor care nu sunt membre ale organizaţiei profesionale din Austria.
(2) RO: Neobligatoriu.
(3) RO: Neobligatoriu.
CY: Accesul este limitat la persoanele fizice care au fost autorizate de Ministerul Finanţelor. Autorizaţia face
......străinătate trebuie recunoscut (validat) de o persoană fizică sau juridică autorizată din Croaţia în ceea ce priveşte conformitatea sa cu legislaţia croată.
(2) Niciuna
(3) Niciuna
(4) Neobligatoriu, cu excepţia menţiunilor din secţiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) şi
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 iulie 2017 in Jurnalul Oficial 196L

Instructiunile 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 281 din data de 29 martie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 martie 2006 in M.Of. 281 din 29-mar-2006

Ordinul 24/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic

...Conţinutul anexei se găseşte în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro).Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 972 din data de 22 octombrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 octombrie 2004 in M.Of. 972 din 22-oct-2004

Ordinul 10/2006 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferenţei de venituri reglementate, în condiţiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

...la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa www.anre.ro.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 441 din data de 22 mai 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 mai 2006 in M.Of. 441 din 22-mai-2006

Ordinul 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite ''Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative'', aferentă Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'', axa prioritară 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'', domeniul major de intervenţie 2.3 ''Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare'', operaţiunea 2.3.1 ''Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative''

...ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - Organismul intermediar pentru cercetare, la adresa http://www.mct.ro, şi pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa http://www.minind.ro.Art. 23Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 februarie 2008 in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Ordinul 148/2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi

...României, Partea I.(3)Prezentul ordin se publică pe site-ul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, www.conas.gov.ro, prin grija Direcţiei resurse umane.-****-
Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,
Florin-Valentin Petrache
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 503 din data de 7 iulie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 iulie 2014 in M.Of. 503 din 07-iul-2014

Ordinul 1862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare'', aferentă operaţiunilor b) ''Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale'' şi c) ''Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare'', domeniului major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...şi monitorizarea ajutoarelorArt. 31Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul http://www.animmc.ro şi pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa http://amposcce.minind.roArt. 32Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 iulie 2008 in M.Of. 500 din 03-iul-2008

Ordinul 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă'', aferentă operaţiunii b) ''Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor'', domeniul major de intervenţie 1.3 ''Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...şi monitorizarea ajutoarelorArt. 30Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul http://www.animmc.ro şi pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa http://www.minind.ro.Art. 31Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 martie 2008 in M.Of. 190 din 12-mar-2008

Ordinul 2669/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate'' aferente operaţiunii 1.3.1 ''Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional'', domeniul major de intervenţie 1.3 ''Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...Art. 54Prezenta schema de ajutor de stat şi ghidul solicitantului vor fi publicate integral pe site-ul www.minind.ro după ce va fi avizată de Consiliul Concurenţei.Art. 55Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului......de ajutor de stat şi ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a MECMA, la adresa www.minind.ro.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 781 din data de 3 noiembrie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 noiembrie 2011 in M.Of. 781 din 03-noi-2011

Aranjament din 2004 administrativ semnat la Praga la 2 august 2004, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Cehă în domeniul securităţii sociale

...B13.1.Denumire13.2.Adresa13.3.Ştampila13.4.Data13.5.SemnăturaCAPITOLUL 2:FORMULAR PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂRO/CZ 101Articolele 8-13 din Acord- Articolul 3 din Aranjamentul AdministrativInstituţia competentă a Părţii Contractante la a cărei legislaţie este supus lucrătorul completează formularul, la cererea lucrătorului sau a angajatorului şi îl înapoiază solicitantului. Înainte de plecarea la muncă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 ianuarie 2005 in M.Of. 63 din 19-ian-2005