Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 55667 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Ordinul 1043/2019 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, a Procedurilor de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţări în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România, precum şi a Procedurilor de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România cu aeronave cu o marjă mică de conformitate

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 31 iulie 2019 in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Hotarirea 30/2021 cu privire la Cartea Albă referitoare la stabilirea unor condiţii de concurenţă echitabile în ceea ce priveşte subvenţiile străine - COM(2020) 253 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 martie 2021 in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Decretul 110/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 februarie 2021 in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Decretul 823/2020 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 noiembrie 2020 in M.Of. 1024 din 03-noi-2020

Ordinul 899/2021 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2.564 (2021)

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 aprilie 2021 in M.Of. 401 din 16-apr-2021

Ordinul 247/2021 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 aprilie 2021 in M.Of. 393 din 15-apr-2021

Hotarirea 35/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populaţiei - Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii - COM(2021) 50

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 martie 2021 in M.Of. 301 din 25-mar-2021

Decretul 422/2020 pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 663/2018 privind ''Majorarea generală de capital 2018'' şi Rezoluţia nr. 664/2018 privind ''Majorarea selectivă de capital 2018'', adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 1 octombrie 2018

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 iulie 2020 in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Hotarirea 643/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 august 2020 in M.Of. 727 din 12-aug-2020

Hotarirea 110/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2020) 243 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 noiembrie 2020 in M.Of. 1014 din 02-noi-2020