Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 804 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Hotarirea 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor

...2007
1.2. Conformarea politicii şi legislaţiei naţionale în domeniul gestionării deşeurilor municipale cu prevederile legislative europene.
- Transpunerea integrală, în legislaţia naţională, a reglementărilor europene, prin consultarea tuturor părţilor implicate.
MMGA
MAI
Permanent
1.3. Stabilirea cadrului legal pentru producerea de statistici privind generarea şi eliminarea deşeurilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 octombrie 2004 in M.Of. 954 bis din 18-oct-2004

Ordonanta urgenta 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

...implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene.(2) Dacă în una sau mai multe dintre societăţile participante guvernate de legislaţia altui stat membru funcţionează un mecanism de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii de tipul celui prevăzut de art. 2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 aprilie 2008 in M.Of. 333 din 30-apr-2008

Aranjament din 2013 stand-by nr. de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, în valoare de 1.751,34 milioane DST, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

...finele lunii iunie 2013. Vom continua monitorizarea implementării Legii dialogului social, asigurându-ne că toate amendamentele vor fi implementate prin consultare cu părţile implicate printr-un proces legislativ normal. Ne vom continua cooperarea cu Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) pentru a ne asigura că noua legislaţie respectă convenţiile OIM.45.Având în vedere şomajul ridicat în rândul populaţiei tinere din România, am demarat modificarea legislaţiei actuale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 ianuarie 2014 in M.Of. 37 din 16-ian-2014

Memorandum din 2000 DE FINANTARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO0004-RO0007)

...şi activităţi din cadrul sectoarelor agricole. Sprijinul va fi orientat şi spre elaborarea documentelor de politică şi a proiectelor de legislaţie, prin consultare cu cei care elaborează politici în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, şi pentru oferirea unei instruiri ulterioare în ceea ce priveşte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 1 septembrie 2001 in M.Of. 539 din 01-sep-2001

Directiva 2009/38/CE/06-mai-2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară

...mai multe state membre să informeze şi să consulte reprezentanţii lucrătorilor afectaţi de deciziile lor.(11)Procedurile pentru informarea şi consultarea lucrătorilor, prevăzute în legislaţia sau practica statelor membre, nu sunt întotdeauna adaptate la structura transnaţională a entităţii care ia deciziile care îi afectează pe......şi la exprimarea opiniilor, cu condiţia ca, la data adoptării prezentei directive, astfel de dispoziţii specifice să existe deja în legislaţia naţională.Art. 9:Funcţionarea comitetului european de întreprindere şi procedura de informare şi consultare a lucrătorilorConducerea centrală şi comitetul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 16 mai 2009 in Jurnalul Oficial 122L

Acord din 15-ian-2009 INTERIMAR în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea ''Africa Centrală'', pe de altă parte

...Art. 37:Relaţiile cu mediul de afaceriPărţile convin:a)să garanteze că publicul poate accesa toate informa ţiile privind legislaţia, reglementările, procedurile şi documentele de anexat, taxele, redevenţele, pe cât posibil prin mijloace electronice;b)asupra necesităţii unor consultări periodice cu mediul de afaceri privind elaborarea de texte referitoare la aspectele vamale şi cele în materie de comerţ internaţional......În acest sens, părţile vor institui mecanisme adecvate de consultare periodică;c)să existe un termen suficient de lung între publicarea şi intrarea în vigoare a oricărei legislaţii, proceduri, taxe...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 28 februarie 2009 in Jurnalul Oficial 57L

Hotarirea 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

...în actele medico-legale şi le aduce la cunoştinţă organelor judiciare competente.Art. 38(1)În cazul în care medicul legist consideră necesară consultarea documentelor medicale, respectiv medico-legale, aflate la dosar sau a altor documente necesare pentru efectuarea lucrării medico-legale, el poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 septembrie 2000 in M.Of. 459 din 19-sep-2000

Ordonanta urgenta 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

...2) se emite numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective şi după consultarea publicului, în conformitate cu legislaţia în domeniu.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul în care evaluarea adecvată relevă efecte negative semnificative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 noiembrie 2008 in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Ordinul 109/2009 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 67/2009

...aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002 privind aprobarea tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului.Art. 7Ofertele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 mai 2009 in M.Of. 341 din 21-mai-2009

Acord din 26-nov-2008 DE PARTENERIAT ECONOMIC PRELIMINAR între Cote d'Ivoire, pe de o parte şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

...domeniu.Art. 30:Relaţiile cu mediul de afaceriPărţile convin:(a)să garanteze că publicul poate accesa toate informaţiile privind legislaţia, procedurile, redevenţele şi impunerile, pe cât posibil prin mijloace electronice, precum şi documentele justificative ale acestora;(b)asupra necesităţii unor consultări periodice şi în timp util cu reprezentanţii comerciali privind propunerile legislative şi procedurile referitoare la aspectele vamale şi cele în......materie de comerţ. În acest scop, părţile instituie mecanisme adecvate de consultare periodică între autorităţile administrative şi mediul de afaceri.(c)asupra existenţei unui termen suficient între publicarea şi intrarea în vigoare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 3 martie 2009 in Jurnalul Oficial 59L