Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4678 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.217 acte

Decizia 533/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 10 alin. (2), art. 16 şi art. 27 din ordonanţa de urgenţă

...poate fi amânată şi urgenţa acesteia sunt justificate de Guvern prin următoarele argumente: modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil, faptul că evoluţia în plan legislativ menţionată nu s-a reflectat într-un mod adecvat şi la nivelul cadrului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2014 in M.Of. 837 din 17-noi-2014

Decizia 2/2014 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil din 2009), cu referire la acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009)

...de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil din 2009), cu referire la acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2014 in M.Of. 411 din 03-iun-2014

Decizia 887/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1200 şi 1201 din Codul civil, precum şi ale art. 129 alin. 5, art. 137, 167, 168, 172 şi 173 din Codul de procedură civilă

...DECIZIE nr. 887 din 16 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1200 şi 1201 din Codul civil, precum şi ale art. 129 alin. 5, art. 137, 167, 168, 172 şi 173 din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Puskas Valentin
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2009 in M.Of. 536 din 03-aug-2009

Decizia 459/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 coroborat cu art. 3 lit. m) şi art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 14 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii, ale art. 7201 din Codul de procedură civilă si ale art. 1662 si art. 1663 din Codul civil

...pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii, ale art. 7201 din Codul de procedură civilă si ale art. 1662 si art. 1663 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Şerban Viorel
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2006 in M.Of. 547 din 26-iun-2006

Decizia 1178/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 970, art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 şi art. 984 din Codul civil şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

...de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 970, art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 şi art. 984 din Codul civil şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
Acsinte Gaspar
......de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 970, art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 şi art. 984 din Codul civil şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, excepţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2008 in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 758/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 şi art. 45 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...art. 42 şi art. 45 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Augustin Zegrean
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Ion Predescu
- judecător
......art. 42 şi art. 45 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, excepţie ridicată de Raveca Andreiu în Dosarul nr. 9.168/176/2010 al Tribunalului Alba - Secţia I civilă şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2012 in M.Of. 721 din 24-oct-2012

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

...nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.(2)B. Cadrul juridic specific noilor coduri:1.Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;2.Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2015 in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Ordinul 233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

..._|
Venituri din premii şi jocuri de noroc |_|
Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil |_|
Venituri din pensii |_|
Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
......în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 2011 in M.Of. 101 din 08-feb-2011

Decizia 894/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 şi ale art. 999 din Codul civil

...nr. 894 din 16 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 şi ale art. 999 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......Gulie
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 şi ale art. 999 din Codul civil, excepţie invocată de Societatea Comercială "Cibinul" - S.A. din Sibiu în Dosarul nr. 102/63/2004 al Curţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2009 in M.Of. 504 din 22-iul-2009

Decizia 1701/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi art. 480 din Codul civil

...juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Tudor Negulici şi Elena Negulici în Dosarul nr. 12^243/300/2005 al Înaltei Curţi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2010 in M.Of. 52 din 22-ian-2010