Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6461 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.038 acte

Decizia 1111/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil

...DECIZIE nr. 1111 din 8 septembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
......participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Legato" - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 843/327/2008 al Judecătoriei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 octombrie 2011 in M.Of. 702 din 05-oct-2011

Decizia 1567/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 din Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei

...a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului arată că, deşi Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei a fost abrogată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766/2011, prevederile de lege criticate pot fi supuse controlului de constituţionalitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 ianuarie 2012 in M.Of. 56 din 24-ian-2012

Decizia 95/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
......prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, excepţie ridicată de Gavrilă Stan şi Rodica Stan în Dosarul nr. 14.694/211/2011 al Tribunalului Cluj - Secţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 aprilie 2013 in M.Of. 199 din 09-apr-2013

Decizia 1326/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1337 din Codul civil

...DECIZIE nr. 1326 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1337 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......Gliga
- procuror
Ingrid Alina Tudora
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1337 din Codul civil, excepţie ridicată de Gheorghe Biriu în Dosarul nr. 13.822/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 noiembrie 2009 in M.Of. 767 din 10-noi-2009

Decizia 466/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...DECIZIE nr. 466 din 12 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
......reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Societatea Comercială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 mai 2011 in M.Of. 365 din 25-mai-2011

Conventia 78/884/CEE/09-oct-1978 privind aderarea Regatului Danemarcei, a Irlandei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Convenţia privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială şi la Protocolul privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiţie

...se înlocuieşte cu următorul text:"Nu pot fi invocate împotriva lor în special următoarele dispoziţii:- în Belgia: articolul 15 din Codul civil (Code civil - Burgerlijk Wetboek) şi articolul 638 din Codul judiciar (Code judiciare - Gerechtelijk Wetboek);- în Danemarca: articolul 248 alineatul (2) din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 12/2013 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi art. 20 alin. (1)-(3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 11 şi 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C/1999, cu referire la timbrarea cererilor pentru încuviinţarea executării silite

...din titlul executoriu sau, după caz, bunurile din patrimoniul debitorului [în acest sens, S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, Drept procesual civil, Executarea silită, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 195, şi Noul Cod de procedură civilă, Comentariu pe articole (colectiv), vol. II, Editura Hamangiu, 2013, p. 222, de unde rezultă că "obiectul executării......când obiectul este un drept sau o obligaţie comună.În conformitate cu prevederile art. 1.422 alin. (2) din noul Cod civil, "Obligaţia este divizibilă între mai mulţi creditori atunci când fiecare dintre aceştia nu poate să ceară de la debitorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 iulie 2013 in M.Of. 458 din 24-iul-2013

Decizia 1203/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil

...DECIZIE nr. 1203 din 11 noiembrie 2008 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......Tiucă
- procuror
Claudia Miu
- prim-magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil, ridicată de Ştefan Rădulescu în Dosarul nr. 48.931/3/2005 al Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI - a comercială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 decembrie 2008 in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Decizia 57/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.846 şi art. 1.847 din Codul civil şi ale art. 674 din Codul de procedură civilă

...57 din 15 ianuarie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.846 şi art. 1.847 din Codul civil şi ale art. 674 din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 februarie 2009 in M.Of. 91 din 16-feb-2009

Decizia 1287/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480, art. 481 şi art. 1.899 din Codul civil, ale art. 45 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. 304 pct. 8 şi 9 din Codul de procedură civilă

...din 2 decembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480, art. 481 şi art. 1.899 din Codul civil, ale art. 45 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480, art. 481 şi art. 1.899 din Codul civil, ale art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 februarie 2009 in M.Of. 92 din 16-feb-2009