Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1035 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Ordinul 26/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

...Sorin Blejnar
ANEXA:INSTRUCŢIUNI privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURIPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 28 ianuarie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 ianuarie 2011 in M.Of. 76 din 28-ian-2011

Ordinul 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

...ANEXA:*) - Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 66 din data de 19 ianuarie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 ianuarie 2005 in M.Of. 66 din 19-ian-2005

Decizia 2009/852/CE/26-nov-2009 privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din România şi cerinţele structurale aplicabile acestor unităţi

...de colectare a laptelui 30.9.2011
% de puncte de colectare a laptelui neconforme din total 30.9.2011
Total RO
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 312L din data de 27 noiembrie 2009
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 27 noiembrie 2009 in Jurnalul Oficial 312L

Acord din 17-mai-2011 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind protecţia denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

...indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi ale produselor agricole transformate, modificat ultima dată la 1.1.2008 (RS 910.12, RO 2007 6109)."Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 297L din data de 16 noiembrie 2011
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 16 noiembrie 2011 in Jurnalul Oficial 297L

Ordinul 2434/2010 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

...de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar
ANEXĂ:INSTRUCŢIUNI de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accizePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 655 din data de 22 septembrie 2010
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 septembrie 2010 in M.Of. 655 din 22-sep-2010

Ordinul 40/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică dintre Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A. şi client

...Energiei,
Jean Constantinescu
ANEXA:*) - Anexa se publică pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1271 din data de 29 decembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 decembrie 2004 in M.Of. 1271 din 29-dec-2004

Ordinul 30/2004 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

..._____*) - Anexa se publică pe pagina de web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa www.anre.ro, la secţiunea Metodologii.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1092 din data de 24 noiembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 noiembrie 2004 in M.Of. 1092 din 24-noi-2004

Ordinul 45/2005 privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi

...______*) - Anexa se publică în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1158 din data de 21 decembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 decembrie 2005 in M.Of. 1158 din 21-dec-2005

Ordinul 54/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenţilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic

...Conţinutul anexei se publică în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro).Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 5 din data de 4 ianuarie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 ianuarie 2006 in M.Of. 5 din 04-ian-2006

Ordonanta urgenta 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...a oraşelor Deva-Orăştie la standard de autostradă"
2005/RO/16/P/PT/001 "Construcţia variantei de ocolire Lugoj"
2005/RO/16/P/PA/003 "Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte pe reţeaua TEN-T"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 153 din data de 2 martie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 2 martie 2011 in M.Of. 153 din 02-mar-2011