Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1782 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Decizia 222/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. b) şi ale art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

...stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se arată evoluţia jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în această materie, făcându-se, mai întâi, trimitere la Hotărârea pronunţată în Cauza Raskolnikov împotriva Rusiei, în care instanţa europeană nu a impus statelor membre asigurarea dreptului la vizită conjugală pentru persoanele aflate în executarea unei măsuri preventive privative de......nu este justificată de limitări specifice regimului de detenţie.19. În sensul celor arătate la paragrafele 13-18 este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia analizată. Astfel, prin Hotărârea din 9 iulie 2013, pronunţată în Cauza Varnas împotriva...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 iunie 2015 in M.Of. 380 din 02-iun-2015

Decizia 339/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (1) şi alin. (4) lit. e), art. 203 alin. (3), art. 223-226, art. 230, art. 234 alin. (1)-(3) şi art. 235 din Codul de procedură penală

...şi (2) ale art. 124 din Constituţie.22. Cât priveşte cea de-a doua condiţie stabilită, de asemenea, pe cale jurisprudenţială, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în interpretarea art. 5 paragraful 3 din Convenţie, respectiv magistratul să asculte personal persoana adusă în faţa......împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare [...]", de vreme ce judecătorul de drepturi şi libertăţi îndeplineşte condiţiile stabilite, pe cale jurisprudenţială, de către instanţa de contencios european al drepturilor omului, care constituie tot atâtea garanţii pentru persoana arestată preventiv.26. Cât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 iunie 2015 in M.Of. 448 din 23-iun-2015

Decizia 430/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală

...de militari sunt implicaţi şi civili. Se observă că Decizia nr. 610 din 20 iunie 2007 este în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, făcându-se referite la Hotărârea din 21 septembrie 2006, pronunţată de instanţa europeană în Cauza Maszni împotriva României. Se conchide că a fost reţinut prin Decizia nr. 610 din 20 iunie 2007 că......art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală nu contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie şi nici jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Se face trimitere la Hotărârea din 21 septembrie 2006, pronunţată de instanţa europeană în Cauza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 august 2015 in M.Of. 607 din 11-aug-2015

Decizia 472/2016 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) şi art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a prevederilor art. 49 lit. c), art. 51 alin. (4), art. 53, art. 54, art. 85 alin. (2) teza a doua, art. 235 alin. (4) şi (5) şi art. 323 din Statutul profesiei de avocat, a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi a art. 26 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

...Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi cele ale Cartei principiilor fundamentale ale drepturilor avocatului european.23 Examinând excepţia de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte prevederile criticate din cuprinsul Legii nr. 51/1995, republicată, Curtea reţine că în jurisprudenţa sa, exemplu fiind Decizia nr. 150 din 10 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152......Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acest sens, instanţa de contencios constituţional a menţionat că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronunţat asupra unor probleme de drept relevante şi în cauza de faţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 iulie 2016 in M.Of. 573 din 28-iul-2016

Decizia 102/2021 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) şi ale art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

...principiului securităţii raporturilor juridice. În acest sens, având în vedere exigenţele ce rezultă din soluţiile de principiu pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, exigenţe însuşite de instanţa de contencios constituţional în jurisprudenţa sa, Curtea reţine că sintagma "cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii" din cuprinsul dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din......3 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 25 mai 2011), prin raportare la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea Constituţională a reţinut faptul că, în materia clarităţii şi previzibilităţii unui text de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 aprilie 2021 in M.Of. 357 din 07-apr-2021

Decizia 86/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

...deţinerii permisului de conducere, au obligaţia de a rămâne la curent cu normele legale în materie. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că art. 7 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care consacră principiul legalităţii......decizional conferit instanţelor urmăreşte tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor, dezvoltarea progresivă a dreptului penal prin intermediul jurisprudenţei ca izvor de drept fiind o componentă necesară şi bine înrădăcinată în tradiţia legală a statelor membre. Prin urmare, Curtea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 mai 2021 in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decizia 112/2021 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999

...individual de muncă, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de pensionare pentru bărbaţi". Invocă aspecte din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (spre exemplu, Hotărârea din 18 noiembrie 2010, pronunţată în Cauza C-356/09), precum şi Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, dispoziţiile Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art......data împlinirii vârstei de pensionare de către funcţionarul public femeie.30. Această interpretare este în sensul reglementărilor europene şi al jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Astfel, potrivit art. 14 alin. 1 lit. c) din Directiva 2006/54/CE a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 aprilie 2021 in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Decizia 907/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. e), introduse prin articolul unic al Legii pentru modificarea art. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...Susţinerile privind încălcarea prevederilor art. 32 alin. (6) din Constituţie referitoare la autonomia universitară11. Invocându-se principiul autonomiei universitare, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, documente internaţionale din domeniu, precum Declaraţia de la Bologna, semnată de către miniştrii educaţiei din 29 de state europene, inclusiv România, care are ca scop principal crearea unui Spaţiu european al învăţământului superior cu luarea în considerare şi respectarea autonomiei universitare, şi Declaraţia de la Praga din 2009 a Asociaţiei......teorii. Problematica identităţii de gen este prezentă nu doar în dezbaterile teoretice, ci şi în legislaţii şi într-o bogată jurisprudenţă la nivel european, iar interzicerea informării cu privire la aceasta apare ca o încălcare nejustificată a accesului egal la educaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 ianuarie 2021 in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 72/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

...Interpretarea potrivit căreia prevederile Legii nr. 203/2018 se aplică amenzilor dispuse de Consiliul Concurenţei încalcă principiile statuate la nivel european, cu referire la Directiva Uniunii Europene nr. 1/2019 şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauze precum C-106/89, C-397/01 şi C-17/89.31......naţional şi ţine de politica statului, însă autonomia procedurală şi marja de apreciere stabilită statelor membre nu are caracter absolut, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene limitând interpretarea şi aplicarea principiului autonomiei procedurale în mod progresiv, în funcţie de specificul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 ianuarie 2021 in M.Of. 75 din 25-ian-2021

Decizia 233/2021 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (2) şi (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

...de altă parte, motivul pentru care măsura a fost cea mai potrivită luând în considerare scopul urmărit.79. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului recunoaşte că art. 5 din Convenţie presupune şi un anumit control, în sensul că fiecare privare de......a avut loc redactarea hotărârii judecătoreşti (motivarea în fapt şi în drept a soluţiei).85. Prin urmare, având în vedere jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, anterior citată, Curtea constată că punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 mai 2021 in M.Of. 508 din 17-mai-2021