Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 804 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.567 acte

Regulamentul 404/08-apr-2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

...respectiva procedură, precum şi locul unde se stochează rezultatele acestor validări. Dacă este cazul, se va preciza trimiterea relevantă la legislaţia a cărei aplicare face obiectul verificării. Comisia poate defini, după consultarea statelor membre, un set standard de norme de conduită care trebuie utilizate.(3)Toate rezultatele sistemului informatizat de validare, atât......cu acea ţară terţă sau în conformitate cu normele respectivei organizaţii regionale de gestionare a pescuitului. Comunicarea are loc după consultarea statului membru care a comunicat iniţial informaţia şi în conformitate cu legislaţia UE şi cu legislaţia naţională privind protecţia persoanelor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 30 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 112L

Ordinul 151/2008 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 62/2008

...aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului, aprobate prin Ordinul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 august 2008 in M.Of. 598 din 11-aug-2008

Hotarirea 1288/1990 privind infiintarea Regiei autonome a nemetaliferelor

...proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora;5.15.asigura atribuirea terenurilor aferente lucrarilor miniere in conformitate cu legislatia in vigoare;5.16.efectueaza direct operatii de comert exterior, organizindu-si si compartimente specializate de import-export, marketing si conjunctura, cu consultarea Ministerului Comertului si Turismului.III.PatrimoniulArt. 6Regia autonoma a nemetaliferelor are un patrimoniu net in valoare de 5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 decembrie 1990 in M.Of. 145 din 17-dec-1990

Regulamentul 863/11-iul-2007 de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte acest mecanism şi de reglementare a sarcinilor şi a competenţelor agenţilor invitaţi

...şi europene care pot fi consultate. Agenţia pune aceste informaţii la dispoziţia tuturor statelor membre care participă la detaşare.(9)Consultarea la care se face referire la alineatul (8) se desfăşoară în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu legislaţia naţională a statului membru gazdă în domeniul protecţiei datelor.(10)Deciziile de refuzare a intrării în conformitate cu articolul 13...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 31 iulie 2007 in Jurnalul Oficial 199L

Hotarirea 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*) - Republicare

...în acest scop pentru fiecare etapă a acestei proceduri.(9)În cazul în care obligaţia desfăşurării procedurii de participare şi consultare a publicului prevăzută la alin. (8) şi în alte acte normative care asigură transpunerea în legislaţia naţională a oricăror prevederi comunitare incidente, se poate stabili o procedură comună, în vederea evitării procedurii duble.Art. 12(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 ianuarie 2008 in M.Of. 19 din 10-ian-2008

Ordonanta urgenta 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

...de arierate la ÎS
30 septembrie 2012
4. Limita stocului de arierate ale autorităţilor locale
30 septembrie 2012
Interval de consultare pe inflaţie
Interval interior
30 septembrie 2012
Interval exterior
30 septembrie 2012
Criterii de referinţă structurale
1. Elaborarea de amendamente substanţiale la legislaţia din domeniul sanitar care să soluţioneze deficienţele bugetare ce persistă în acest sector şi să asigure servicii sanitare de calitate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 mai 2013 in M.Of. 309 din 29-mai-2013

Acord din 1997 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului

...8:Soluţionarea diferendelorOrice diferend în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat în mod amiabil, prin consultări între părţile contractante.Art. 9:Intrarea în vigoare(1)Prezentul acord intră în vigoare atunci când părţile contractante se înştiinţează pe cale diplomatică că au îndeplinit exigenţele prescrise de legislaţia lor internă pentru intrarea în vigoare a acordului.(2)Acordul intră în vigoare în ziua în care soseşte notificarea diplomatică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 noiembrie 2000 in M.Of. 611 din 28-nov-2000

Ordonanta urgenta 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013

...încheiate pe perioadă determinată. Vom continua monitorizarea implementarea Legii dialogului social, asigurându-ne că toate amendamentele vor fi implementate prin consultare cu părţile implicate printr-un proces legislativ normal, şi vom continua cooperarea cu Organizaţia Internaţională al Muncii (OIM) pentru a asigura respectarea convenţiilor OIM de către noua legislaţie.36.Având în vedere şomajul ridicat în rândul populaţiei tinere din România, vom modifica legislaţia actuală pentru a îmbunătăţi tranziţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 29 iunie 2013 in M.Of. 389 din 29-iun-2013

Hotarirea 508/1997 cu privire la infiintarea Consiliului Interministerial pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare

...dezvoltarea ştiinţei, tehnologiei şi inovării;f)formulează propuneri şi fundamentează decizii cu privire la cadrul legislativ şi de armonizare cu legislaţia şi cu practicile comunitare.Art. 7(1)Dintre membri consiliului interministerial se constituie biroul permanent, în scopul realizării de consultări pentru fundamentarea de decizii în probleme care nu suportă amânarea sau nu necesită prezenţa tuturor membrilor ori, după caz, pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 septembrie 1997 in M.Of. 247 din 22-sep-1997

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor

...Consiliului Legislativ, studii de impact privind aplicarea normelor europene în România;e)realizează, ori de câte ori este necesar, prin consultarea Departamentului legislativ şi a Consiliului Legislativ, fişe de impact privind aplicarea normelor europene a căror transpunere în legislaţia naţională este obligatorie;f)realizează, prin fişe de evaluare, expertiza de sprijin a activităţii parlamentare româneşti la evenimente organizate de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 noiembrie 2006 in M.Of. 922 din 14-noi-2006