Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4538 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Decizia 911/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ale art. 676 din Codul civil

...al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ale art. 676 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Augustin
......Legea nr. 10/2001, de vreme ce este rudă a defunctei proprietare în gradul şase, iar, potrivit art. 676 din Codul civil, astfel cum a fost modificat prin art. 4 din Legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni din 28 iulie 1921...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2009 in M.Of. 544 din 05-aug-2009

Ordinul 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră

...Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2011 in M.Of. 512 bis din 20-iul-2011

Decizia 537/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 537 din 13 mai 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Augustin Zegrean
......Simona Ricu
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Serghei Meszaroş în Dosarul nr. 34.352/3/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2008 in M.Of. 528 din 14-iul-2008

Decizia 433/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) şi art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a prevederilor titlului VII din Codul civil

...din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a prevederilor titlului VII din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a prevederilor titlului VII din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Andree Prodcom" - S.R.L. în Dosarul nr. 1.761/94/2007/RJ al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2009 in M.Of. 303 din 08-mai-2009

Decizia 246/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1718 din Codul civil, ale art. 376, ale art. 488 si ale art. 494 din Codul de procedura civilă, precum şi ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

...DECIZIE nr. 246 din 10 mai 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1718 din Codul civil, ale art. 376, ale art. 488 si ale art. 494 din Codul de procedura civilă, precum şi ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
Ioan Vida
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2005 in M.Of. 636 din 20-iul-2005

Decizia 118/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 din Codul comercial

...sens arată că imposibilitatea acordării de către judecător, în obligaţiunile comerciale, a termenului de graţie permis de art. 1021 din Codul civil nu constituie o îngrădire a accesului liber la justiţie.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992......din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 44 din Codul comercial al României, potrivit cărora, "În obligaţiunile comerciale judecătorul nu poate acorda termenul de graţie permis de art. 1021 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2006 in M.Of. 257 din 22-mar-2006

Decizia 1158/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...faţă de aceia care nu au acceptat moştenirea în termenul de opţiune succesorală prevăzut de art. 700 alin. 1 din Codul civil, în sensul că numai cea de-a doua categorie este repusă de drept în termenul de acceptare a succesiunii, pentru......criticat, ambele categorii de succesibili erau considerate străine de succesiune cu efect retroactiv, în temeiul dispoziţiilor în materie cuprinse în Codul civil. Se mai susţine că textul de lege criticat contravine dreptului de proprietate privată, garantat la nivel constituţional, şi, implicit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2008 in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Decizia 6/2014 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui din......cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2014 in M.Of. 691 din 22-sep-2014

Decizia 2010/605/UE/26-ian-2010 privind ajutorul de stat C 56/07 (ex E 15/05) acordat de Franţa în favoarea La Poste

...structuri nu se situează într-un cadru oferit de legislator şi a găsit răspunsul în articolele 1871 şi următoarele din Codul Civil. Aceste articole se referă la asociaţii care nu şi-au înregistrat societatea. Articolul 1871-1 din Codul Civil prevede mecanismul următor: "cu excepţia cazului în care se prevede o organizare diferită, raporturile între asociaţi sunt reglementate, în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 octombrie 2010 in Jurnalul Oficial 274L

Decizia 2/2014 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil din 2009), cu referire la acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009)

...de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil din 2009), cu referire la acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2014 in M.Of. 411 din 03-iun-2014