Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4678 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.217 acte

Decizia 854/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 din Codul de procedură civilă şi ale art. 1441 din Codul civil

...DECIZIE nr. 854 din 9 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 din Codul de procedură civilă şi ale art. 1441 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Augustin Zegrean
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2009 in M.Of. 506 din 22-iul-2009

Decizia 1063/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.201 din Codul civil şi ale art. 166 din Codul de procedură civilă

...DECIZIE nr. 1063 din 14 iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.201 din Codul civil şi ale art. 166 din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Tudorel Toader
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 septembrie 2009 in M.Of. 612 din 09-sep-2009

Decizia 911/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ale art. 676 din Codul civil

...al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ale art. 676 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Augustin
......Legea nr. 10/2001, de vreme ce este rudă a defunctei proprietare în gradul şase, iar, potrivit art. 676 din Codul civil, astfel cum a fost modificat prin art. 4 din Legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni din 28 iulie 1921...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2009 in M.Of. 544 din 05-aug-2009

Ordinul 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră

...Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2011 in M.Of. 512 bis din 20-iul-2011

Decizia 537/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 537 din 13 mai 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Augustin Zegrean
......Simona Ricu
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Serghei Meszaroş în Dosarul nr. 34.352/3/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2008 in M.Of. 528 din 14-iul-2008

Decizia 433/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) şi art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a prevederilor titlului VII din Codul civil

...din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a prevederilor titlului VII din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a prevederilor titlului VII din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Andree Prodcom" - S.R.L. în Dosarul nr. 1.761/94/2007/RJ al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2009 in M.Of. 303 din 08-mai-2009

Decizia 246/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1718 din Codul civil, ale art. 376, ale art. 488 si ale art. 494 din Codul de procedura civilă, precum şi ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

...DECIZIE nr. 246 din 10 mai 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1718 din Codul civil, ale art. 376, ale art. 488 si ale art. 494 din Codul de procedura civilă, precum şi ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
Ioan Vida
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2005 in M.Of. 636 din 20-iul-2005

Decizia 1158/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...faţă de aceia care nu au acceptat moştenirea în termenul de opţiune succesorală prevăzut de art. 700 alin. 1 din Codul civil, în sensul că numai cea de-a doua categorie este repusă de drept în termenul de acceptare a succesiunii, pentru......criticat, ambele categorii de succesibili erau considerate străine de succesiune cu efect retroactiv, în temeiul dispoziţiilor în materie cuprinse în Codul civil. Se mai susţine că textul de lege criticat contravine dreptului de proprietate privată, garantat la nivel constituţional, şi, implicit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2008 in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Decizia 1145/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil

...DECIZIE nr. 1145 din 15 septembrie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Tudorel
......Safta
- magistrat-asistent-şef
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil, excepţie invocată de Societatea Comercială "Bucovina Enterprises" - S.R.L. Vatra Dornei în Dosarul nr. 4.811/86/2006...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2009 in M.Of. 661 din 05-oct-2009

Decizia 6/2014 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui din......cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2014 in M.Of. 691 din 22-sep-2014