Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 55667 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Decretul 881/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 iulie 2021 in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Hotarirea 600/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 mai 2022 in M.Of. 463 din 09-mai-2022

Ordinul 1.087/2021 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/777 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificaţiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/880/UE

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 august 2021 in M.Of. 807 din 23-aug-2021

Ordinul 246/2021 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.265(68) prin Nota verbală 029 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 aprilie 2021 in M.Of. 429 din 23-apr-2021

Hotarirea 47/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce priveşte conţinutul registrelor electronice - COM(2021) 28 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Rezolutia 2.564/2021 adoptată de Consiliul de Securitate

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 aprilie 2021 in M.Of. 401 din 16-apr-2021

Hotarirea 48/2021 referitoare la propunerea de Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1.148 - COM(2020) 823 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Rezolutia MEPC.315(74)/2019 Amendamente la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă şi amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc)

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 aprilie 2021 in M.Of. 422 din 21-apr-2021

Ordinul 248/2021 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă şi amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 aprilie 2021 in M.Of. 422 din 21-apr-2021

Ordinul 4.492/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 august 2021 in M.Of. 820 din 26-aug-2021