Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1035 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Ordinul 44/2005 privind limitarea preţurilor de ofertare pe Piaţa de echilibrare

...Energiei,
Nicolae Opriş
ANEXA:*) - Anexa se publică pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.roPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 1037 din data de 22 noiembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 noiembrie 2005 in M.Of. 1037 din 22-noi-2005

Ordinul 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a Programului operaţional regional 2007-2013, la adresele:http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AIDhttp://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_ DOC.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 249 din data de 31 martie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 martie 2008 in M.Of. 249 din 31-mar-2008

Instructiunile 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

...în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.C.N.V.M.r.ro).Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 714 din data de 6 august 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 august 2004 in M.Of. 714 din 06-aug-2004

Ordonanta urgenta 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans in valoare de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica in valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999

...de acord pentru pregatirea Acordului de imprumut propus pentru dezvoltarea institutionala a sectorului privat - Scrisoare de acord P 361-0 ROPublicata in Monitorul Oficial cu numarul 186 din data de 29 aprilie 1999
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 aprilie 1999 in M.Of. 186 din 29-apr-1999

Decizia 2010/89/UE/09-feb-2010 privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor cerinţe structurale din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului la anumite unităţi de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse din ouă şi la anumite depozite frigorifice din România

...nu respectă cerinţele
(pe categorie)
Procentaj de unităţi care nu respectă cerinţele faţă de numărul total
(pe categorie)
Totalul pentru RO
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 40L din data de 13 februarie 2010
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 13 februarie 2010 in Jurnalul Oficial 40L

Ordinul 56/2005 pentru aprobarea aplicării Procedurii operaţionale de implementare a mecanismului privind comerţul transfrontalier cu energie electrică (CBT) în regiunea din sud-estul Europei

...şi 2 se publică în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro) la secţiunea Metodologii.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de 4 ianuarie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 ianuarie 2006 in M.Of. 7 din 04-ian-2006

Ordinul 1129/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale ''Rosoos Frigotehnic'' - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

...40(264) 28 44 63+ 40(374) 00 98 33Fax: + 40(264) 28 44 62E-mail: rosoos@gmi.rooffice@rosoos.roWebsite: http://www.rosoos.ro/Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 254 din data de 17 aprilie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 aprilie 2012 in M.Of. 254 din 17-apr-2012

Ordinul 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică

...Conţinutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la secţiunea Reglementări comerciale.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 989 din data de 27 octombrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 octombrie 2004 in M.Of. 989 din 27-oct-2004

Ordinul 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei prioritare de energie electrică

...______*) - Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1192 din data de 14 decembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 decembrie 2004 in M.Of. 1192 din 14-dec-2004

Ordonanta urgenta 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

...14469423
15.
Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI - S.A. FĂGĂRAŞ
Făgăraş, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov
J08/1304/2007
RO 21727401
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 377 din data de 21 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 mai 2014 in M.Of. 377 din 21-mai-2014