Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1782 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Decizia 341/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal din 1969

...fapte anterior incriminării lor, respectiv anterior agravării pedepsei. Cu alte cuvinte, Curtea a constatat că, în lumina Convenţiei şi a jurisprudenţei dezvoltate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în aplicarea dispoziţiilor art. 7, retroactivitatea legii penale nu poate afecta, în sensul agravării, condiţiile de incriminare......drept procedural, chiar dacă a fost mai sever decât în legea anterioară15, a subliniat că principiile enunţate în propria jurisprudenţa privind aplicarea art. 7 din Convenţie reprezintă regula călăuzitoare potrivit căreia legea penală nu trebuie să fie interpretată în detrimentul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 august 2014 in M.Of. 595 din 08-aug-2014

Decizia 77/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi ale art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare. De altfel printr-o jurisprudenţă constantă, instanţa europeană a reţinut că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor lor......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23). De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 mai 2015 in M.Of. 323 din 13-mai-2015

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...drept comunitar are în structura sa următoarele compartimente:a)Serviciul politici ale Uniunii Europene;b)Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară;c)Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene şi traduceri.Art. 71Serviciul politici ale Uniunii Europene are următoarele atribuţii principale:a)elaborează materiale de informare privind concluziile reuniunilor Consiliului European, documente de strategie şi de programare ale Uniunii Europene, inclusiv Strategia politică anuală a Comisiei Europene şi Programul legislativ anual......pentru realizarea sarcinilor comune, şi oferă acestora informaţii privind desfăşurarea activităţilor Uniunii Europene.Art. 72Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară are următoarele atribuţii principale:a)contribuie cu expertiza necesară la interpretarea unor prevederi ale dreptului comunitar, la avizarea proiectelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009

Decizia 81/1994 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 200 alin. 1 si 2 din Codul penal

...de tendinţele de evoluţie ale societăţii contemporane, inclusiv ale relaţiilor interumane, chiar dacă, la un moment dat, soluţiile legislative şi jurisprudenţiale par a veni în contradicţie cu preceptele morale tradiţionale.Dacă, atât timp cât România nu a fost membră a Consiliului Europei şi nu a aderat la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, interpretarea art. 8 al convenţiei, prin deciziile de speţă ale Curţii Europene a Drepturilor Omului de la......Strasbourg, nu au avut nici o relevanţă pentru legislaţia şi jurisprudenţa română, după intrarea României în Consiliul Europei şi după aderarea la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Legea nr. 30/1994...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 ianuarie 1995 in M.Of. 14 din 25-ian-1995

Buget din 17-dec-2009 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

...în aplicare a legislaţiei Uniunii, în măsura în care cheltuielile sunt suportate în cadrul urmăririi unui obiectiv de interes general european prin promovarea schimbului de opinii şi experienţă privind chestiunile de jurisprudenţă, organizare şi funcţionare ale membrilor săi în executarea funcţiilor lor judiciare şi/sau de consiliere cu privire la legislaţia Uniunii......de Justiţie ale Uniunii Europene, în măsura în care cheltuielile sunt suportate pentru a atinge un obiectiv de interes general european prin promovarea schimbului de opinii şi experienţă privind chestiunile de jurisprudenţă, organizare şi funcţionare ale membrilor săi în executarea funcţiilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 12 martie 2010 in Jurnalul Oficial 64L

Hotarirea 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006

...drept comunitar are în structura sa următoarele compartimente:a) Serviciul politici ale Uniunii Europene;b) Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară;c) Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene şi traduceri.Art. 612Serviciul politici ale Uniunii Europene are următoarele atribuţii principale:a) elaborează materiale de informare privind concluziile reuniunilor Consiliului European, documente de strategie şi de programare ale Uniunii Europene, inclusiv Strategia politică anuală a Comisiei Europene şi Programul legislativ anual......realizarea sarcinilor comune, şi oferă acestora informaţii privind desfăşurarea activităţilor Uniunii Europene.Art. 613Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară are următoarele atribuţii principale:a) contribuie cu expertiza necesară la interpretarea unor prevederi ale dreptului comunitar, la avizarea proiectelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 iunie 2009 in M.Of. 441 din 26-iun-2009

Decizia 22/2009 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind stabilirea soluţiei ce trebuie dată de către instanţă în cazul solicitării deducerii arestului la domiciliu executat în străinătate, în aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 302/2004

...toate perioadele de detenţie (fără a se distinge între diferitele tipuri de detenţie) ce au rezultat din executarea unui mandat european de arestare.România a ratificat prin Legea nr. 30/1994Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi protocoalele adiţionale la această convenţie, care împreună cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului au devenit drept intern, formând un bloc de convenţionalitate cu aplicabilitate directă în sistemul de......poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia cazurilor limitativ prevăzute la lit. a)- f).Prin dreptul la libertate, Curtea Europeană înţelege dreptul la libertate fizică al persoanei, ce constă în posibilitatea acesteia de a se mişca, de a se deplasa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 mai 2010 in M.Of. 290 din 04-mai-2010

Decizia 1415/2009 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

...determinat (a se vedea, în acest sens, şi Cauza Grigoriades împotriva Greciei, 1997). Prin urmare, se reţine că nici Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu cere adoptarea unor norme juridice care să determine o previzibilitate absolută.Curtea Constituţională a preluat în jurisprudenţa sa aceste considerente de principiu enunţate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cu titlu exemplificativ, menţionăm Decizia nr. 189/2005, Decizia nr. 552/2008 sau Decizia nr. 489/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 noiembrie 2009 in M.Of. 796 din 23-noi-2009

Sentinta civila 1.028/2021 privind acţiunea în contencios administrativ şi fiscal având ca obiect ''suspendare executare act administrativ - ORDINUL 6.129/2016''

...preciziei, astfel că se înlătură toate susţinerile reclamantului sub acest aspect.În adoptarea soluţiei, Curtea are în vedere că, în jurisprudenţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională au invocat standardele de claritate şi previzibilitate impuse de legislaţia naţională şi de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării respectării cerinţei de previzibilitate a legii, instituind în acest sens...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 aprilie 2024 in M.Of. 378 din 23-apr-2024

Decizia 35/2021 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile legate de procedura contestaţiei la executare, în interpretarea art. 598 alin. (1) lit. c) teza finală din Codul de procedură penală (împiedicare la executare)

...decela voinţa legiuitorului, respectiv faptul că se au în vedere alte fapte decât cele care au constituit temeiul emiterii mandatului european de arestare."VII. Jurisprudenţă relevantă a Curţii ConstituţionaleÎn jurisprudenţa Curţii Constituţionale nu au fost identificate decizii relevante pentru problema de drept ce formează obiectul examinării în cauză.VIII. Jurisprudenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iunie 2021 in M.Of. 629 din 25-iun-2021