Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 11856 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.614 acte

Norma din 2003 privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 1(1)Potrivit art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, taxa pe valoarea adăugată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 2004 in M.Of. 9 din 07-ian-2004

Ordinul 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

...cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulareÎn temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2012 in M.Of. 688 din 05-oct-2012

Procedura din 2010 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

...se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent, în următoarele situaţii:a)persoanele impozabile sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 1531, după caz, din Codul fiscal şi nu solicită înregistrarea;b)pentru anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care figurează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 mai 2010 in M.Of. 292 din 05-mai-2010

Hotarirea 670/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...HOTĂRÂRE nr. 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iulie 2012 in M.Of. 481 din 13-iul-2012

Ordinul 53/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) ''Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153'', precum şi ale ''Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal''

...conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153", precum şi ale "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal"În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2012 in M.Of. 60 din 25-ian-2012

Ordinul 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011

...din 1 aprilie 2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011În temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2013 in M.Of. 199 din 09-apr-2013

Ordinul 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) ''Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal''

...privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal"În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 ianuarie 2011 in M.Of. 25 din 11-ian-2011

Hotarirea 1579/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...HOTĂRÂRE nr. 1579 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2007 in M.Of. 894 din 28-dec-2007

Ordinul 141/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii finanţate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...şi din ţară, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 ianuarie 2004 in M.Of. 65 din 26-ian-2004

Hotarirea 213/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...HOTĂRÂRE nr. 213 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 martie 2007 in M.Of. 153 din 02-mar-2007