Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 55667 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Hotarirea 104/2017 privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal în legătură cu modalităţile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 octombrie 2017 in M.Of. 778 din 02-oct-2017

Ordinul 5744/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 august 2017 in M.Of. 704 din 31-aug-2017

Legea 251/2017 privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 decembrie 2017 in M.Of. 1009 din 20-dec-2017

Ordinul 340/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 octombrie 2017 in M.Of. 840 din 24-oct-2017

Ordinul 1087/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 iulie 2017 in M.Of. 567 din 17-iul-2017

Ordinul 47/2017 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor''

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 iunie 2017 in M.Of. 457 din 19-iun-2017

Hotarirea 98/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 octombrie 2016 in M.Of. 794 din 10-oct-2016

Decretul 579/2017 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 iunie 2017 in M.Of. 487 din 27-iun-2017

Ordinul 162/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin şi adaptarea pescuitului la protecţia speciilor din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 iunie 2017 in M.Of. 484 din 27-iun-2017

Hotarirea 23/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii COM(2018) 24

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 aprilie 2018 in M.Of. 368 din 27-apr-2018