Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1782 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Decizia 538/2012 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

...de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile.Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 iulie 2012 in M.Of. 469 din 10-iul-2012

Decizia 833/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

...de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 decembrie 2012 in M.Of. 842 din 13-dec-2012

Decizia 92/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. t), art. 51, art. 129 alin. (4) şi art. 134 lit. B.a) din Legea dialogului social nr. 62/2011

...excepţiei de neconstituţionalitate.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Hotărârea din 27 octombrie 1975, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Sindicatul Naţional al Poliţiei Belgiene împotriva Belgiei.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului......inclusiv dreptul de a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, prin Hotărârea din 27 octombrie 1975, paragraful 38, pronunţată în Cauza Sindicatului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 aprilie 2013 in M.Of. 196 din 08-apr-2013

Decizia 105/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

...la apărare, dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea acestuia într-un termen rezonabil. Astfel cum arată şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa constantă în materie, dreptul de acces la tribunale nu este absolut, iar Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......un termen rezonabil, în considerarea faptului că excepţia de neconstituţionalitate reprezintă un incident procedural în cadrul unui litigiu.Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat că dreptul de acces la tribunale nu este absolut şi că, fiind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 mai 2013 in M.Of. 284 din 21-mai-2013

Decizia 183/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002

...drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu se opune tendinţei de "dezincriminare" a unor asemenea fapte. În acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat că nimic nu împiedică statele să-şi îndeplinească rolul lor de gardieni ai interesului public, prin stabilirea......sale garantează oricărui "acuzat" dreptul la un proces echitabil, indiferent de calificarea faptei în dreptul intern. În sensul arătat, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat şi în cauza Garyfallou Aebe împotriva Greciei, 1997, în cauza Lauko împotriva Slovaciei, 1998...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 iunie 2003 in M.Of. 425 din 17-iun-2003

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

...interes pentru public, trebuie net îmbunătăţite pentru a servi scopului pentru care au fost create: pe de o parte, unificarea jurisprudenţei, iar pe de altă parte, asigurarea transparenţei şi a încrederii în actul de justiţie8.8Raport tehnic care însoţeşte Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare din 18 iulie 2012 - COM (2012......A.2.b)];b)continuarea formării profesionale a magistraţilor şi a profesiilor juridice organizate în mod autonom cu privire la jurisprudenţă naţională şi europeană [în corelare cu obiectivul E.2.b)];c)formarea profesională a magistraţilor şi a altor categorii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 ianuarie 2015 in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Decizia 553/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

...Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare. De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23). De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 ianuarie 2015 in M.Of. 9 din 07-ian-2015

Decizia 637/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare. De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat ca statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi......vedea, de exemplu. Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23). De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 ianuarie 2015 in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decizia 408/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...urmă cu 12 ani este incompatibilă cu dispoziţiile constituţionale şi convenţionale care consacră dreptul la un proces echitabil.8. Invocă jurisprudenţa prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a atras atenţia asupra "pericolelor inerente în folosirea legislaţiei cu efect retroactiv care poate influenţa soluţionarea judiciară......membre privind verificarea compatibilităţii proiectelor de lege, a legilor în vigoare şi a practicilor administrative cu standardele impuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, la pct. 12 din anexă, prevede că, "pentru asigurarea compatibilităţii, este suficient să se procedeze la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 august 2014 in M.Of. 579 din 04-aug-2014

Decizia 347/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5-11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...multe înscrisuri.7. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, precum şi cele reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în decizia pronunţată în Cauza Frimu şi alţii contra României.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările......publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 iulie 2012, Curtea a amintit că "şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 august 2014 in M.Of. 582 din 04-aug-2014