Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 808 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 753.080 acte

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...impact asupra vieţii acestora.TITLUL IV:MIGRAŢIUNEArt. 49:Migraţie(1)Cooperarea se bazează pe evaluarea cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă între părţi, şi este pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia relevantă a Uniunii Europene şi cea naţională în vigoare. Aceasta se va concentra în principal pe:a)cauzele care stau......părţilor interesate cu privire la propunerile şi procedurile legislative din domeniul vamal. În acest sens, fiecare parte stabileşte mecanisme de consultare adecvate şi periodice;(c)asupra necesităţii unei perioade rezonabile între publicarea şi intrarea în vigoare a oricărei legislaţii, proceduri, taxe...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Acord din 06-iun-1997 PRIVIND MUNCA PE FRACŢIUNE DE NORMĂ (ACORD-CADRU)

...acord-cadru se aplică lucrătorilor care au un contract de muncă sau un raport de muncă, conform definiţiei date de legislaţia, de convenţia colectivă sau de practica în vigoare în fiecare stat membru.(2)După consultarea partenerilor sociali în conformitate cu legislaţia, convenţiile colective sau practicile existente la nivel naţional, statele membre şi partenerii sociali la nivelul adecvat în conformitate cu practicile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

...pentru o oră întreagă, chiar dacă consultarea se face într-un interval mai scurt. Dacă se depăşeşte o oră de consultare, tarifarea se efectuează pe fracţiuni de 15 minute.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de 4 ianuarie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 ianuarie 2008 in M.Of. 7 din 04-ian-2008

Ordonanta urgenta 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări

...stabilite şi care au fost furate, tăinuite sau pierdute
X
X
X
X
X
X
Notă: F - furnizare date; C - consultare datePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 866 din data de 26 septembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 septembrie 2005 in M.Of. 866 din 26-sep-2005

Acordul 2006/C 139/01/17-mai-2006 ACORD INTERINSTITUTIONAL între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

...3A, 3B şi 4 din cadrul financiar. Documentul respectiv, structurat pe capitole, politici şi linii bugetare, trebuie să identifice:(a)legislaţia în vigoare, cu o distincţie între programe mul-tianuale şi acţiuni anuale:- pentru programe multianuale, Comisia trebuie să indice procedura prin care au fost adoptate (codecizie şi consultare), durata acestora, sumele de referinţă, partea alocată pentru cheltuieli administrative;- pentru acţiuni anuale (proiecte pilot, acţiuni pregătitoare, agenţii) şi acţiuni...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord din 20-mai-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele şi la resursele biologice marine aparţinând Mayotte, care se află sub jurisdicţia Uniunii Europene

...care această denunţare ar trebui să intre în vigoare.(3)Transmiterea notificării menţionate la alineatul anterior conduce la iniţierea de consultări între părţi. În cazul în care, în urma acestor consultări, se ia decizia de a retrage cererea de denunţare, prezentul acord continuă să fie pus integral în aplicare.Art. 12:Legislaţia aplicabilă(1)Activităţile navelor de pescuit din Seychelles în apele UE se supun legislaţiei şi reglementărilor UE, cu excepţia cazului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 6 iunie 2014 in Jurnalul Oficial 167L

Directiva 2013/35/UE/26-iun-2013 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] şi de abrogare a Directivei 2004/40/CE

...din evaluarea, măsurarea sau calcularea nivelului de expunere se păstrează într-o formă corespunzătoare care garantează trasabilitatea şi care permite consultarea la o dată ulterioară, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională.(5)La evaluarea riscului în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul......Măsurile de protecţie şi de prevenire adaptate se păstrează într-o formă corespunzătoare care garantează trasabilitatea şi care să permită consultarea la o dată ulterioară, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională.(9)Atunci când se aplică articolul 3 alineatele (3...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 29 iunie 2013 in Jurnalul Oficial 179L

Decizia 2014/13/UE/11-dec-2013 privind confirmarea măsurilor propuse de Regatul Unit pentru protecţia ecosistemelor marine în zonele de conservare Haisborough Hammond & Winterton, Start Point to Plymouth Sound & Eddystone şi Land's End & Cape Bank

...în cauză au fost consultaţi, în perioada 10 septembrie - 22 octombrie 2013.7.1.Datele la care au avut loc consultărileÎntre 9 iunie şi 15 august 2013 au avut loc consultări preliminare cu privire la măsurile propuse. Consultarea publică pe marginea acestor măsuri, procedură impusă de legislaţia Regatului Unit, a avut loc între 10 septembrie şi 22 octombrie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 31 ianuarie 2014 in Jurnalul Oficial 30L

Acord din 30-dec-2020 comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte

...vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial;c)dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial prevăzută sau permisă de legislaţia fiecărei părţi;d)exercitarea dreptului lucrătorilor sau al reprezentanţilor lucrătorilor la informare şi la consultare în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative ale părţii respective.(5)Nicio dispoziţie a prezentei secţiuni......dispoziţiilor articolului 387, fiecare parte respectă rolul şi autonomia partenerilor sociali la nivel naţional, în cazurile relevante, în conformitate cu legislaţia şi practicile aplicabile.Art. 389:Soluţionarea litigiilor(1)Părţile depun toate eforturile, prin dialog, consultare, schimb de informaţii şi cooperare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 aprilie 2021 in Jurnalul Oficial 149L

Acord din 12-oct-2021 PRIVIND SPAŢIUL AERIAN COMUN între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte

...generale ale cooperării în materie de reglementare(1)Părţile cooperează prin toate mijloacele posibile pentru a asigura încorporarea progresivă în legislaţia Ucrainei a cerinţelor şi a standardelor prevăzute de actele Uniunii Europene enumerate în anexa I la prezentul acord, precum şi punerea în aplicare a acestor dispoziţii de către Ucraina prin:a)consultări periodice, în cadrul comitetului mixt menţionat la articolul 29 (denumit în continuare "comitetul mixt") din prezentul acord, cu privire la......la alte sectoare reglementate de prezentul acord;b)furnizarea de asistenţă adecvată în sectoare specifice identificate de către părţi;c)consultări şi schimb de informaţii cu privire la legislaţia nouă, în conformitate cu articolul 15 din prezentul acord.(2)Ucraina adoptă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 3 noiembrie 2021 in Jurnalul Oficial 387L