Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 122 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 611.214 acte

Hotarirea 1828/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de export pe perioada 2005-2009

...şi cu instituţiile responsabile pentru extinderea iniţiativei legale "200 Euro" la înglobarea a încă 200 de euro pentru achiziţionarea de software
- Asociaţii în industria IT(ANIS, ARIES, ANISP, etc)
- sectorul public: Comisia IT din Camera deputaţilor, MCTI, MFIN, MEC, Parlamentul Român
- Perioada de asociere, resurse financiare, reţea, know-how
- Consultanţi juridici care colaborează cu asociaţiile şi companiile membre
- 2006
- Ajungerea la o înţelegere privind înglobarea a încă 200 de euro pentru
......achiziţionarea de software în programul "200 Euro"
- Lege aprobată
Iniţiativa 2
Iniţierea discuţiilor cu instituţiile responsabile de a adopta o iniţiativă legală prin
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2006 in M.Of. 65 bis din 24-ian-2006

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...Execuţie 2009
7 065 087
ComentariiAcest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziţionării sau închirierii de echipamente sau software pentru sistemele şi aplicaţiile informatice.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar: p.m.Temei juridicDecizia Secretarului General adjunct al Consiliului din 18 decembrie 2000 de înfiinţare a unei unităţi Infosec (securitatea sistemelor informatice).2
......serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

...Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură completarea acestuia;k)gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci Tinlib.Art. 60Serviciul informatică juridică are următoarele atribuţii:a)sprijină conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în organizarea, coordonarea şi implementarea măsurilor pentru dezvoltarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2004 in M.Of. 876 din 25-sep-2004

Hotarirea 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

...bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;j)Diviziunea 72 Informatică şi activităţi conexe; Grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); Clasa 7221 Editare de programe; Grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; Clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;k)Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; Grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2006 in M.Of. 153 bis din 17-feb-2006

Hotarirea 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

...şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;o)Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri......şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;o)Diviziunea 74 Alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2006 in M.Of. 599 din 11-iul-2006

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Republicare

...Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură completarea acestuia;k)gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci Tinlib.Art. 60Serviciul informatică juridică are următoarele atribuţii:a)sprijină conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în organizarea, coordonarea şi implementarea măsurilor pentru dezvoltarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2005 in M.Of. 1076 din 30-noi-2005

Buget din 27-nov-2019 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 februarie 2020 in Jurnalul Oficial 57L

Procedura din 2002 pentru implementarea Programului 'Parcuri industriale'

...şi funcţionarea parcurilor industriale.Parc de soft - parc industrial în care activităţile specifice sunt dedicate conceperii şi comercializării de produse software.Solicitant - societate comercială, persoană juridică română, deţinătoare a titlului de parc industrial în conformi-tate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001, care depune o......şi funcţionarea parcurilor industriale.Parc de soft - parc industrial în care activităţile specifice sunt dedicate conceperii şi comercializării de produse software.Solicitant - societate comercială, persoană juridică română, deţinătoare a titlului de parc industrial în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2002 in M.Of. 510 din 15-iul-2002

Decizia 2008/616/JAI/23-iun-2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere

...date centralizată care să conţină profiluri ADN.Figura 1: Topologia schimbului de date ADNÎn plus faţă de respectarea reglementărilor juridice naţionale în ceea ce priveşte site-urile statelor membre, fiecare stat membru poate decide ce fel de hardware şi software ar trebui utilizate pentru configuraţia site-ului propriu, astfel încât acesta să respecte condiţiile stabilite în Decizia 2008/615/JAI...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 august 2008 in Jurnalul Oficial 210L

Regulamentul 213/28-nov-2007 de modificarea Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV

...autor
79121000-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
79121100-9
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
79130000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
79131000-1
Servicii de documentare
79132000-8
Servicii de certificare
79132100-9
Servicii de certificare a semnăturii electronice
79140000-7
......79121000-8
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
86119
79121100-9
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
86130
79130000-4
Servicii de documentare şi de certificare juridică
86130
79131000-1
Servicii de documentare
86130
79132000-8
Servicii
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2008 in Jurnalul Oficial 74L