Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 157 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Legea 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;i)achiziţie de software;j)publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;k)realizarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 iulie 2006 in M.Of. 626 din 20-iul-2006

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...Execuţie 2009
7 065 087
ComentariiAcest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziţionării sau închirierii de echipamente sau software pentru sistemele şi aplicaţiile informatice.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar: p.m.Temei juridicDecizia Secretarului General adjunct al Consiliului din 18 decembrie 2000 de înfiinţare a unei unităţi Infosec (securitatea sistemelor informatice).2
......serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Regulamentul 1030/24-iun-2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

...1c(1)Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, al echipamentelor, al tehnologiei sau al produselor software identificate în anexa IV, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă a statului......nu acordă nicio autorizaţie în temeiul alineatului (1) dacă au motive întemeiate pentru a stabili că echipamentele, tehnologia sau produsele software în cauză vor fi utilizate în scopul represiunii interne de către guvernul, organismele publice, întreprinderile publice sau agenţiile publice din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 iunie 2021 in Jurnalul Oficial 224Lbis

Hotarirea 1828/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de export pe perioada 2005-2009

...şi cu instituţiile responsabile pentru extinderea iniţiativei legale "200 Euro" la înglobarea a încă 200 de euro pentru achiziţionarea de software
- Asociaţii în industria IT(ANIS, ARIES, ANISP, etc)
- sectorul public: Comisia IT din Camera deputaţilor, MCTI, MFIN, MEC, Parlamentul Român
- Perioada de asociere, resurse financiare, reţea, know-how
- Consultanţi juridici care colaborează cu asociaţiile şi companiile membre
- 2006
- Ajungerea la o înţelegere privind înglobarea a încă 200 de euro pentru
......achiziţionarea de software în programul "200 Euro"
- Lege aprobată
Iniţiativa 2
Iniţierea discuţiilor cu instituţiile responsabile de a adopta o iniţiativă legală prin
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 ianuarie 2006 in M.Of. 65 bis din 24-ian-2006

Hotarirea 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

...bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;j)Diviziunea 72 Informatică şi activităţi conexe; Grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); Clasa 7221 Editare de programe; Grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; Clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;k)Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; Grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 februarie 2006 in M.Of. 153 bis din 17-feb-2006

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

...Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură completarea acestuia;k)gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci Tinlib.Art. 60Serviciul informatică juridică are următoarele atribuţii:a)sprijină conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în organizarea, coordonarea şi implementarea măsurilor pentru dezvoltarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 25 septembrie 2004 in M.Of. 876 din 25-sep-2004

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Republicare

...Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură completarea acestuia;k)gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci Tinlib.Art. 60Serviciul informatică juridică are următoarele atribuţii:a)sprijină conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în organizarea, coordonarea şi implementarea măsurilor pentru dezvoltarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 noiembrie 2005 in M.Of. 1076 din 30-noi-2005

Hotarirea 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

...şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;o)Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri......şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;o)Diviziunea 74 Alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 iulie 2006 in M.Of. 599 din 11-iul-2006

Regulamentul 328/25-feb-2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...scopurilor medicale sau farmaceutice;c) exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele din Rusia, cu excepţia guvernului acesteia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau......scopurilor medicale sau farmaceutice;c) exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 25 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 49