Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.301 acte

Hotarirea 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

...şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;o)Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri......şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;o)Diviziunea 74 Alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2006 in M.Of. 599 din 11-iul-2006

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...Execuţie 2009
7 065 087
ComentariiAcest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziţionării sau închirierii de echipamente sau software pentru sistemele şi aplicaţiile informatice.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar: p.m.Temei juridicDecizia Secretarului General adjunct al Consiliului din 18 decembrie 2000 de înfiinţare a unei unităţi Infosec (securitatea sistemelor informatice).2
......serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Legea 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;i)achiziţie de software;j)publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;k)realizarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2006 in M.Of. 626 din 20-iul-2006

Procedura din 2002 pentru implementarea Programului 'Parcuri industriale'

...şi funcţionarea parcurilor industriale.Parc de soft - parc industrial în care activităţile specifice sunt dedicate conceperii şi comercializării de produse software.Solicitant - societate comercială, persoană juridică română, deţinătoare a titlului de parc industrial în conformi-tate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001, care depune o......şi funcţionarea parcurilor industriale.Parc de soft - parc industrial în care activităţile specifice sunt dedicate conceperii şi comercializării de produse software.Solicitant - societate comercială, persoană juridică română, deţinătoare a titlului de parc industrial în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2002 in M.Of. 510 din 15-iul-2002

Acord din 24-nov-2017 DE PARTENERIAT CUPRINZĂTOR ŞI CONSOLIDAT între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte

...şi alte servicii financiare, cu excepţia împrumuturilor de toate tipurile, a acceptării garanţiilor şi a angajamentelor acordate de instituţii de credit străine entităţilor juridice naţionale şi societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, a furnizării şi a transferului de informaţii financiare, a prelucrării de date financiare şi a furnizării software-ului aferent de către prestatorii de alte servicii financiare, de servicii de consiliere şi de alte servicii financiare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2018 in Jurnalul Oficial 23L

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

...Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură completarea acestuia;k)gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci Tinlib.Art. 60Serviciul informatică juridică are următoarele atribuţii:a)sprijină conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în organizarea, coordonarea şi implementarea măsurilor pentru dezvoltarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2004 in M.Of. 876 din 25-sep-2004

Norma din 2012 privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor Juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

...fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice
Nr. crt.
Cod CAEN activitate
Denumirea activităţii
1
5829
Activităţi de editare a altor produse software
2
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
3
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
4
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
5
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2012 in M.Of. 543 din 03-aug-2012

Hotarirea 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

...bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;j)Diviziunea 72 Informatică şi activităţi conexe; Grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); Clasa 7221 Editare de programe; Grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; Clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;k)Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; Grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2006 in M.Of. 153 bis din 17-feb-2006

Norme Tehnice din 2013 pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport al gazelor naturale

...elemente de ieşire189.Produs: rezultatul unui proces. Se consideră că există patru categorii generice de produse: a) serviciile; b) software-ul (produsele informatice);c) hardware-ul (produsele materiale sau produsele propriu-zise); d) materialele procesate190.Proiect tehnic: [9]191.Proiectant: persoană fizică sau juridică ce poartă responsabilitatea pentru proiectarea unei conducte în conformitate cu orice cerinţă stabilită de proprietar şi în acord cu cerinţele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 martie 2014 in M.Of. 171 bis din 10-mar-2014

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Republicare

...Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură completarea acestuia;k)gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci Tinlib.Art. 60Serviciul informatică juridică are următoarele atribuţii:a)sprijină conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în organizarea, coordonarea şi implementarea măsurilor pentru dezvoltarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2005 in M.Of. 1076 din 30-noi-2005