Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 16 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Directiva 90/270/CEE/29-mai-1990 privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]

...să afişeze informaţiile într-o formă şi într-un ritm care să fie adaptate operatorilor;e)trebuie aplicate principiile ergonomiei softului, în special la prelucrarea umană a datelor.Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norma din 2013 privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto

...sau aparat video cu monitor
1
8.2.
Video-casete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră
1
8.3.
Calculator cu video proiector şi ecran de proiecţie sau reţea de calculatoare, pe care să ruleze cel puţin un soft didactic, al cărui conţinut va fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina
......legislaţie rutieră şi conducere preventivă
9.
Altele
Observaţii: .........................NOTĂ: Materialele didactice prevăzute la pct. 8.1.-8.2. sunt alternative celor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2013 in M.Of. 267 bis din 13-mai-2013

Ordinul 4476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

...înţelege posibile efecte negative ale utilizării TIC având în vedere nivelul de vârstă al elevilor. Cunoaşte şi explică elemente de legislaţie şi de securitatea muncii în utilizarea TIC în mediul şcolar şi extraşcolar.
Asigură accesul egal al tuturor elevilor la utilizarea TIC în învăţare.
Integrează soft-uri educaţionale disponibile în activităţile şcolare şi extraşcolare. Foloseşte utilitarele de prezentări (PowerPoint, Prezi etc.).
Utilizează TIC în tinerea evidentei rezultatelor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 ianuarie 2017 in M.Of. 31 bis din 11-ian-2017

Hotarirea 574/2001 pentru aprobarea Strategiei Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001-2004

...permanent
6.7. Continuarea implementării sistemului automat de prelucrare a datelor din sistemul informaţional la nivelul structurilor teritoriale; crearea de soft integrat
2002
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 366 din data de 6 iulie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2001 in M.Of. 366 din 06-iul-2001

Hotarirea 829/2009 privind trecerea cu titlu gratuit a unor bunuri aflate în dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări din patrimoniul Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în proprietatea privată a statului şi în administrarea Oficiului Român pentru Imigrări

...SQL 2000 Std.
8
SQL 2000. CAL
72
Symantec Antivirus
100
Office XP Pro
9
Easy Recovery
1
CD Suport Soft
1
VStudio. NET. Ent.
5
Licenţă Antivirus Eset Nod 32
1
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 509 din data de 24 iulie 2009
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2009 in M.Of. 509 din 24-iul-2009

Hotarirea 09/154/2009 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor evaluatori de întreprinderi

...SC EXPERT OFFICE SRL Sibiu, str. Avram Iancu nr. 14 tel. 0369427665; 0722567407
32110
MARTON MARIA (n. 1971)
7407 SC LEGIS CONT SRL Sibiu, str. Sibiel, nr. 21, bl. 17, sc. A, et. III, ap. 7 tel. 0369806762; 0744262 545
3773
MATEI ANA-ALEXANDRINA (n. 1953)
5925 SC ASCO SOFT SRL Sibiu, str. Matei Millo nr. 22 tel. 0269233191
26165
MEHEDINTU ROMANITA CARMEN (n. 1965)
5372 SC CONT EXPERT GRUP
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2009 in M.Of. 398 bis din 11-iun-2009