Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1071 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.764 acte

Decizia 2011/161/UE, Euratom/28-feb-2011 de modificare a Deciziei C(2008) 4617 privind normele de depunere a propunerilor şi procedurile de evaluare, selecţie şi acordare pentru acţiunile indirecte în temeiul celui de-al Şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) şi în temeiul celui de-al Şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2007-2011)

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 martie 2011 in Jurnalul Oficial 75L

Directiva 2007/65/CE/11-dec-2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 332L

Regulamentul 519/16-iun-2010 de adoptare a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 iunie 2010 in Jurnalul Oficial 151L

Decizia 2007/730/CE/16-oct-2007 privind compatibilitatea cu dreptul comunitar a măsurilor luate de Regatul Unit în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 noiembrie 2007 in Jurnalul Oficial 295L

Regulamentul 865/21-sep-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 867/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte organizaţiile de operatori din sectorul oleicol, programele de lucru şi finanţarea acestora

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 septembrie 2012 in Jurnalul Oficial 256L

Decizia 2010/66/UE/05-feb-2010 de modificare a Deciziei 2009/719/CE de autorizare a unor state membre să îşi revizuiască programele anuale de monitorizare a ESB

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 februarie 2010 in Jurnalul Oficial 35L

Regulamentul 640/07-iul-2010 de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roşu (Thunnus thynnus) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003 al Consiliului

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 194L

Regulamentul 435/05-mai-2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 951/2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 mai 2011 in Jurnalul Oficial 118L

Decizia 2010/93/UE/18-dec-2009 de adoptare a unui program comunitar multianual pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului pentru perioada 2011-2013

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 februarie 2010 in Jurnalul Oficial 41L

Regulamentul 1220/25-nov-2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 867/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte organizaţiile de operatori din sectorul oleicol, programele de lucru şi finanţarea acestora

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 noiembrie 2011 in Jurnalul Oficial 313L