Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4071 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.858 acte

Regulamentul 1580/21-dec-2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 şi (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor

...de statele membre, în special cea privind informarea obligatorie a autorităţilor competente, pentru a se garanta menţinerea obiectivelor generale ale programelor aprobate.(37)Din motive de securitate financiară şi certitudine juridică, se recomandă stabilirea unei liste de acţiuni şi cheltuieli care nu pot fi acoperite de programele operaţionale.(38)În cazul unor investiţii realizate la exploataţiile individuale, pentru a se evita îmbogăţirea nejustificată a unei persoane private...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 350L

Buget din 17-dec-2009 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

...curs de aderare.În conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul financiar, dobânzile generate de conturile fiduciare utilizate pentru programele comunitare/UE sunt folosite pentru deschiderea de credite suplimentare la liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.Temei juridicRegulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor......04 02, 10 04 03 şi capitolele 10 02 şi 10 03 din situaţia cheltuielilor din secţiunea III "Comisia".Temei juridicRegulamentul (CEE) nr. 2380/74 al Consiliului din 17 septembrie 19 74 de adoptare a regimului de difuzare a informaţiilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 martie 2010 in Jurnalul Oficial 64L

Buget din 18-dec-2008 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2009/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009

...04 02, 10 04 03 şi capitolele 10 02 şi 10 03 din situaţia cheltuielilor din secţiunea III "Comisie".Temei juridicRegulamentul (CEE) nr. 2380/74 al Consiliului din 17 septembrie 1974 de adoptare a regimului de difuzare a informaţiilor privind programele de cercetare pentru Comunitatea Economica Europeana (JO L 255, 20.9.1974, p. 1).Acte de referinţăTratatul de instituire......financiar, eventualele venituri vor conduce la deschiderea de credite suplimentare destinate finanţării cheltuielilor pentru care aceste venituri sunt alocate.Temei juridicRegulamentul (CEE) nr. 2380/74 al Consiliului din 17 septembrie 1974 de adoptare a regimului de difuzare a informaţiilor privind...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2009 in Jurnalul Oficial 69L

Buget din 18-dec-2007 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2008/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

...04 02, 10 04 03 şi capitolele 10 02 şi 10 03 din situaţia cheltuielilor din secţiunea III "Comisie".Temei juridicRegulamentul (CEE) nr. 2380/74 al Consiliului din 17 septembrie 1974 de adoptare a regimului de difuzare a informaţiilor privind programele de cercetare pentru Comunitatea Economică Europeană (JO L 255, 20.9.1974, p. 1).Acte de referinţăTratatul de instituire......financiar, eventualele venituri vor conduce la deschiderea de credite suplimentare destinate finanţării cheltuielilor pentru care aceste venituri sunt alocate.Temei juridicRegulamentul (CEE) nr. 2380/74 al Consiliului din 17 septembrie 1974 de adoptare a regimului de difuzare a informaţiilor privind...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 martie 2008 in Jurnalul Oficial 71L

Legea 84/1995 Legea invatamantului - Republicare

...Educaţiei Naţionale, al autorităţilor administraţiei publice locale, al agenţilor economici, al comunităţilor locale, al societăţilor de binefacere, al altor persoane juridice sau fizice.CAPITOLUL II:Învăţământul preşcolarArt. 18(1)Învăţământul preşcolar se organizează pentru copii în vârstă de 3-7 ani, în grădiniţe de copii cu program normal, prelungit şi săptămânal.(2)Grădiniţele se înfiinţează de către inspectoratele şcolare.(3)Agenţii economici şi alte persoane......juridice, precum şi persoanele fizice pot înfiinţa şi finanţa grădiniţe, cu acordul inspectoratelor şcolare, în condiţiile legii.Art. 19Pentru asigurarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 1999 in M.Of. 606 din 10-dec-1999

Criterii din 2003 DE SELECTARE a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, in comun cu ministerele si institutiile publice, a unor activitati sau programe in domeniul sanatatii publice si protectiei familiei, precum si modul de finantare a acestora

...CRITERIILE DE SELECTARE din 23 ianuarie 2003 a organizaţiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele şi instituţiile publice, a unor activităţi sau programe în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei, precum şi modul de finanţare a acestoraCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1......anual cu această destinaţie.(2)Parteneriatul financiar se stabileşte prin convenţie de finanţare încheiată între părţile care trebuie să realizeze programele în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei.CAPITOLUL II:Procedura de selectare a organizaţiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2003 in M.Of. 127 din 27-feb-2003

Procedura din 2010 de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...22 noiembrie 2010 de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta procedură asigură cadrul şi metodologia unitară pentru organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes", denumit în continuare program.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2010 in M.Of. 783 din 23-noi-2010

Ordinul 2461/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"În temeiul art. 10 alin. (4) din......privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes", publicat în Monitorul Oficial al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2011 in M.Of. 613 din 30-aug-2011

Procedura din 2010 de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...13 septembrie 2010 de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezenta procedură asigură cadrul şi metodologia unitară pentru organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes", denumit în continuare program.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 septembrie 2010 in M.Of. 642 din 14-sep-2010

Norma din 2007 PROCEDURALA INTERNA privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru pentru asistenţă juridică şi reprezentare în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate de management, pentru implementarea Programului operaţional sectorial de mediu, precum şi asistenţă juridică pentru contractele finanţate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante

...NORME PROCEDURALE INTERNE din 24 iulie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru pentru asistenţă juridică şi reprezentare în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate de management, pentru implementarea Programului operaţional sectorial de mediu, precum şi asistenţă juridică pentru contractele finanţate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevanteCAPITOLUL 1:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Prezentele norme procedurale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2007 in M.Of. 563 din 16-aug-2007