Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1867 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 4/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''dacă dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoreşti pentru eşalonarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de drepturi salariale reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. (2) lit. j^1) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare [art. 76 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare], supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 [art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului''

...că nu a identificat hotărâri judecătoreşti în care să se regăsească problema de drept pusă în discuţie, comunicând în schimb practica judiciară divergentă a tribunalelor din circumscripţia sa, în materia juridică supusă discuţiei (Sentinţa civilă nr. 965 din 29 mai 2017, pronunţată......571/2003 [dispoziţiile art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului. Au fost depuse şi exemple de practică judiciară a Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de munca, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal (Sentinţa civilă nr. 435 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 martie 2018 in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Decizia 81/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...211/2016 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practica judiciară identificată şi punctele de vedere teoretice ale instanţelor naţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă că......fiind depus de către apelanta-reclamantă, prin avocat, un punct de vedere privind chestiunea de drept supusă judecăţii, însoţit de practică judiciară şi înscrisuri doveditoare.Doamna judecător Lavinia Curelea, preşedintele completului, constată că nu există chestiuni prealabile sau excepţii, iar Completul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 ianuarie 2018 in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decizia 4/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială şi cota succesorală a soţului supravieţuitor instituit legatar universal, în condiţiile în care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi ai defunctului decât cei comuni, prin raportare la prevederile art. 972, art. 1.055, art. 1.074, art. 1.086, art. 1.087, art. 1.088, art. 1.089 şi art. 1.090 din noul Cod civil''

...supravieţuitor a fost instituit şi legatar universal, în acest sens, în literatura de specialitate aferentă vechii reglementări, cu trimitere la practica judiciară, inclusiv a instanţei supreme, au fost exprimate cel puţin cinci opinii cu privire la modul de calcul al cotităţii disponibile......Cod civil aduce, în cuprinsul art. 1.086-1.090, precizări suplimentare, textele legale nu sunt la adăpost de interpretări, practica judiciară depusă de apelanta-pârâtă (Sentinţa civilă nr. 5.303 din 25.05.2019, pronunţată de Judecătoria Braşov, Sentinţa civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 februarie 2019 in M.Of. 132 din 19-feb-2019

Decizia 11/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a lămuri dacă administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţe bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termen legal, şi care sunt limitele acestei verificări, având în vedere şi faptul ca aceste creanţe sunt constatate printr-un act fiscal emis în regim de putere publică

...instanţa în procedura contenciosului administrativ fiscal, iar nu administratorul judiciar în cadrul procedurii insolvenţei.Totodată, s-a reţinut că în practica judiciară, sub imperiul vechii reglementări, dar care îşi păstrează actualitatea şi în prezent, după intrarea în vigoare a Legii nr. 85......volum III), a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică practică judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul sesizării Curţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 iunie 2016 in M.Of. 436 din 10-iun-2016

Decizia 19/2020 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 1.617 alin. (3) din Codul civil

...hotărâri prealabile.5. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse răspunsurile instanţelor naţionale referitoare la practica judiciară, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă asupra faptului că raportul a fost comunicat părţilor, în conformitate......această condiţie este îndeplinită, întrucât din examenul jurisprudenţial efectuat de către instanţă nu rezultă că s-ar fi cristalizat o practică judiciară unitară şi constantă în legătură cu chestiunile de drept a căror lămurire se solicită, situaţie care justifică interesul în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 martie 2020 in M.Of. 244 din 25-mar-2020

Decizia 22/2021 [R] referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

...doua orientare jurisprudenţială reprezintă, în realitate, opinia teoretică exprimată de o parte din judecătorii consultaţi, întrucât nu este însoţită de practică judiciară relevantă.9. Nefiind întrebări pentru reprezentantul procurorului general, doamna judecător Corina-Alina Corbu, preşedintele completului, declară dezbaterile închise, iar completul
......doua orientare jurisprudenţială reprezintă, în realitate, opinia teoretică exprimată de o parte dintre judecătorii consultaţi, întrucât nu este însoţită de practică judiciară relevantă.29. Procurorul general a mai arătat că un alt motiv de inadmisibilitate a sesizării poate fi dedus din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 decembrie 2021 in M.Of. 1168 din 09-dec-2021

Decizia 37/2019 [R] privind examinare sesizării formulată de Tribunalul Suceava - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 5.049/285/2017, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile

...pune în discuţie îndreptăţirea unităţii de cult pârâte la reconstituirea dreptului de proprietate în baza acestor prevederi legale, părţile, respectiv practica judiciară exprimând puncte de vedere contrare cu privire la incidenţa şi interpretarea acestora.7. În mod greşit apelanta-pârâtă contestă relevanţa......580 de dosare similare.15. Instanţa de sesizare apreciază că, faţă de multitudinea cauzelor şi complexitatea chestiunilor de drept incidente, practica judiciară neunitară este inerentă, impunându-se statuarea unor dezlegări de principiu de către instanţa supremă.16. S-a arătat că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 noiembrie 2019 in M.Of. 941 din 25-noi-2019

Decizia 76/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea prevederilor art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă

...în prezent, devenind actuală aplicarea frecventă a normei juridice.25. De asemenea, este necesar a nu se fi dezvoltat o practică judiciară ce relevă o anumită interpretare şi aplicare a normei vizate, întrucât, după cum s-a decis în mod constant, orientarea jurisprudenţei spre o anumită interpretare a normelor analizate şi existenţa unei practici judiciare a instanţelor naţionale determină pierderea caracterului de noutate a chestiunii de drept. În acest sens, instanţa de sesizare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 ianuarie 2023 in M.Of. 3 din 03-ian-2023

Decizia 59/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind dispoziţiile prevăzute de art. 41 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale art. 62 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

...de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel Bucureşti, Cluj, Iaşi, Oradea, Piteşti şi Ploieşti au identificat la nivelul instanţelor arondate practică judiciară relevantă însoţită de puncte de vedere teoretice. Curţile de apel Bacău, Braşov, Craiova, Galaţi şi Suceava, neidentificând practică judiciară în materia analizată, au formulat şi transmis doar puncte de vedere teoretice exprimate de judecători. Curţile de apel Timişoara...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 noiembrie 2022 in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Decizia 41/2022 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dacă valoarea obiectului unui contract de mandat remunerat este reprezentată de valoarea creanţei în vederea recuperării căreia s-a încheiat contractul de mandat sau de valoarea remuneraţiei mandatarului''

...stabilită potrivit legii, uzanţelor ori, în lipsă, după valoarea serviciilor prestate [art. 2.010 alin. (2) din Codul civil].VII. Practica judiciară a instanţelor naţionale în materie48. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au transmis practica judiciară identificată cu privire la chestiunea de drept ce face obiectul sesizării, precum şi puncte de vedere teoretice exprimate de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 septembrie 2022 in M.Of. 914 din 16-sep-2022