Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1259 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Decizia 11/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a lămuri dacă administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţe bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termen legal, şi care sunt limitele acestei verificări, având în vedere şi faptul ca aceste creanţe sunt constatate printr-un act fiscal emis în regim de putere publică

...instanţa în procedura contenciosului administrativ fiscal, iar nu administratorul judiciar în cadrul procedurii insolvenţei.Totodată, s-a reţinut că în practica judiciară, sub imperiul vechii reglementări, dar care îşi păstrează actualitatea şi în prezent, după intrarea în vigoare a Legii nr. 85......volum III), a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică practică judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul sesizării Curţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2016 in M.Of. 436 din 10-iun-2016

Decizia 4/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială şi cota succesorală a soţului supravieţuitor instituit legatar universal, în condiţiile în care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi ai defunctului decât cei comuni, prin raportare la prevederile art. 972, art. 1.055, art. 1.074, art. 1.086, art. 1.087, art. 1.088, art. 1.089 şi art. 1.090 din noul Cod civil''

...supravieţuitor a fost instituit şi legatar universal, în acest sens, în literatura de specialitate aferentă vechii reglementări, cu trimitere la practica judiciară, inclusiv a instanţei supreme, au fost exprimate cel puţin cinci opinii cu privire la modul de calcul al cotităţii disponibile......Cod civil aduce, în cuprinsul art. 1.086-1.090, precizări suplimentare, textele legale nu sunt la adăpost de interpretări, practica judiciară depusă de apelanta-pârâtă (Sentinţa civilă nr. 5.303 din 25.05.2019, pronunţată de Judecătoria Braşov, Sentinţa civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2019 in M.Of. 132 din 19-feb-2019

Decizia 30/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006

...nr. 27/2006 nu a fost circumscrisă ipotezei care face obiectul chestiunii de drept invocate prin prezenta sesizare, iar din practica judiciară identificată nu rezultă, cu evidenţă, interpretarea corectă care trebuie dată dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din actul normativ anterior menţionat......22. Curţile de apel Alba Iulia, Constanţa, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş şi Timişoara au comunicat că nu a fost identificată practică judiciară şi nu au exprimat un punct de vedere cu privire la chestiunea de drept în discuţie.23. Curtea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2018 in M.Of. 635 din 20-iul-2018

Decizia 3/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului, conform art. 64 alin. (2) şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare?''

...ce nu pot face obiectul convenţiei părinţilor.Aceeaşi este şi opinia majoritară a judecătorilor Judecătoriei Piatra-Neamţ.S-a ataşat practică judiciară relevantă. Curtea de Apel Braşov a exprimat opinia admisibilităţii cererilor care au ca obiect consfinţirea acordului de mediere privind desfacerea......de Judecătoria Bârlad.Curtea de Apel Oradea a comunicat că la nivelul Tribunalului Satu Mare şi al Judecătoriei Satu Mare practica judiciară este în sensul ca nu se poate lua act de acordul de mediere prin care părţile s-au înţeles...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2019 in M.Of. 125 din 18-feb-2019

Decizia 12/2019 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 1.155 alin. (2) din Codul civil

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legiiîn urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea
......de asemenea, că problema de drept a cărei lămurire se solicită este una nouă, în urma verificărilor efectuate nefiind identificată practică judiciară cu privire la acest aspect, precum şi faptul că aceasta nu face obiectul vreunui recurs în interesul legii asupra...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 aprilie 2019 in M.Of. 316 din 23-apr-2019

Decizia 37/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării formulată de Tribunalul Sibiu în vederea dezlegării unei probleme de drept cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016, în situaţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. c) teza a II-a, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ

...referitor la acordarea unui credit".VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie27. Curtea de Apel Alba Iulia nu a identificat practică judiciară asupra chestiunii de drept ce constituie obiectul trimiterii preliminare, însă prin punctul de vedere şi-a exprimat opinia conform căreia......noţiune prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 şi Legea nr. 193/2000.28. Curtea de Apel Bacău nu a identificat practică judiciară, iar în urma consultării judecătorilor din cadrul Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2018 in M.Of. 624 din 18-iul-2018

Ordonanta urgenta 75/1999 privind activitatea de audit financiar - Republicare*)

...de pregătire profesională de specialitate în domeniu;f)activităţi de expertiză contabilă;g)activităţi de evaluare;h)activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare.(3)Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2003 in M.Of. 598 din 22-aug-2003

Decizia 63/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării privind dezlegarea următoarei probleme de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. 296^4 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv art. 139 alin. (1) lit. i) şi art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal''

...în fapt o reparaţie pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiei de plată.61. Curtea de Apel Piteşti a învederat că practica judiciară a fost unitară în sensul asimilării dobânzilor cu drepturile de natură salarială, în ceea ce priveşte impozitarea şi plata contribuţiilor......A.S. şi C.A.S.S.La nivelul Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi pentru asigurări sociale practica judiciară vizavi de problema de drept invocată este neunitară, ataşându-se hotărâri judecătoreşti ce reliefează ambele orientări jurisprudenţiale.Ca urmare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2018 in M.Of. 998 din 26-noi-2018

Decizia 79/2018 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept: dacă prin raportare la prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......următoarele aspecte:63. Curţile de Apel Timişoara, Piteşti, Craiova, Constanţa şi Alba Iulia au comunicat că nu s-a identificat practică judiciară.64. La nivelul Curţilor de Apel Oradea, Galaţi, Bucureşti, Braşov, Cluj, Suceava, Târgu Mureş nu a fost identificată practică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2019 in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Instructiuni din 25-ian-2008 CU PRIVIRE LA PROCEDURA JURISDICŢIONALĂ ÎN FAŢA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

...în interesul bunei desfăşurări a procedurilor aflate pe rolul Tribunalului, este necesar să se pună la dispoziţia persoanelor interesate instrucţiuni practice cu privire la formularea cererilor de asistenţă judiciară, precum şi cu privire la desfăşurarea procedurii orale,Decide să adopte prezentele Instrucţiuni practice:CAPITOLUL I:ASUPRA PROCEDURII SCRISESECŢIUNEA A:Cererea introductivă(1)Depunerea cererii introductive1.Orice cerere introductivă este adresată grefei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2008 in Jurnalul Oficial 69L