Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1116 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Decizia 936/29-iun-2018 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la secţiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020RO-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 2 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 165L

Ordinul 331/2003 pentru aprobarea masurilor privind intarirea managementului sigurantei navelor de tip Ro-Ro ferry care transporta si pasageri si care opereaza in serviciu regulat

...autorităţii emitente, după caz)Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 213 din data de 1 aprilie 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 aprilie 2003 in M.Of. 213 din 01-apr-2003

Directiva 2008/68/CE/24-sept-2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase

...de detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care vor fi stabilite de serviciul de explozivi.Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data de expirare: 30 iunie 2015.RO-a-BE-2Obiectul: transportul containerelor goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase.Trimiterea la anexa I secţiunea......naţionale: se menţionează pe documentul de transport "ambalaje goale necurăţate care au conţinut produse din diferite clase".Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [conform articolului 6 alineatul (10) din Directiva...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 30 septembrie 2008 in Jurnalul Oficial 260L

Ordinul 926/2020 privind inspecţiile obligatorii la navele de pasageri de tip Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat

...Contestaţia nu suspendă ordinul de interzicere a plecării, cu excepţia cazului în care sunt luate măsuri provizorii, în conformitate cu legislaţia naţională. ANR elaborează şi menţine proceduri corespunzătoare în acest sens, în conformitate cu legislaţia naţională.(2)ANR trebuie să informeze comandantul navei de pasageri de tip Ro-Ro sau al navei de pasageri de mare viteză care face obiectul unui ordin de interzicere a plecării despre dreptul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 mai 2020 in M.Of. 368 din 07-mai-2020

Decizia 1094/17-iun-2019 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la secţiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020RO-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 173L

Hotarirea 1.211/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Amenajare dane RO-RO - Port Bazinul Nou Galaţi''

...Logistics - S.R.L.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1000 din data de 14 octombrie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 octombrie 2022 in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Decizia 695/07-apr-2017 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022.BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la secţiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020.RO-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 13 aprilie 2017 in Jurnalul Oficial 101L

Decizia 629/20-apr-2016 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...însoţite de un document de transport simplificat.Se aplică doar câteva dispoziţii de încărcare şi de manipulare.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: -Observaţii:Data expirării: 30 iunie 2022BE BelgiaRO-a-BE-1Subiect: Clasa 1 - Cantităţi mici.Trimitere la anexa I secţiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE......detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2020...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 22 aprilie 2016 in Jurnalul Oficial 106L

Decizia 217/10-apr-2014 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

...detonatoare în autovehicule obişnuite, sub rezerva respectării condiţiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Article 111 de l'arrete royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.Data expirării: 30 iunie 2015RO-a-BE-2Subiect: transportul containerelor goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase. Trimitere la anexa I secţiunea......naţionale: se menţionează pe documentul de transport «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimitere iniţială la legislaţia naţională: Derogation 6-97.Observaţii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 18 februarie 2015 in Jurnalul Oficial 44L

Decizia 1198/21-iun-2023 de modificare a Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase în vederea autorizării anumitor derogări naţionale

...legislaţiei naţionale: documentul de transport poartă menţiunea «ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut produse din diferite clase».Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: derogarea 6-97Data expirării: 31 decembrie 2028RO-a-BE-3Subiect: adoptarea RO-a-HU-2.Trimiterea iniţială la legislaţia naţională: derogarea 4-2004Data expirării: 31 decembrie 2028RO–a–BE–4...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 21 iunie 2023 in Jurnalul Oficial 158L