Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 12357 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Ordonanta urgenta 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat ai Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2013 in M.Of. 114 din 28-feb-2013

Legea 85/2012 pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

...monedă este euroPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 419 din data de 22 iunie 2012 椀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2012 in M.Of. 419 din 22-iun-2012

Hotarirea 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

...afacerilor europene,
Leonard Orban
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 876 din data de 21 decembrie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2012 in M.Of. 876 din 21-dec-2012

Legea 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European - Republicare

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2012 in M.Of. 627 din 31-aug-2012

Hotarirea 553/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 şi a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene

...internelor,
Constantin-Traian Igaş
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 10 iunie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2011 in M.Of. 411 din 10-iun-2011

Decretul 424/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

...PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 419 din data de 22 iunie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2012 in M.Of. 419 din 22-iun-2012

Hotarirea 49/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158

...CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 723 din data de 2 octombrie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 octombrie 2014 in M.Of. 723 din 02-oct-2014

Decretul 801/2019 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

...ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 910 din data de 11 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2019 in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Legea 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

...SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 910 din data de 11 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2019 in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Ordinul 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2020

...de Statistică,
Tudorel Andrei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 940 din data de 22 noiembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2019 in M.Of. 940 din 22-noi-2019