Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6971 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 70/2023 [R] referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 25, art. 41, art. 48 şi art. 50 din Legea privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...din 21 ianuarie 2015, nr. 63 din 24 februarie 2015 şi nr. 302 din 4 mai 2017, fiind invocată, totodată, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, şi Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunţată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66.7. Se arată, de asemenea, că dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea privind securitatea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 martie 2023 in M.Of. 211 din 14-mar-2023

Decizia 908/2020 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 11 alin. (2), (3) şi (5) ], ale art. I pct. 2 (cu referire la art. 11^1), ale art. I pct. 2 [cu referire la art. 11^2 alin. (5) şi alin. (10)] şi ale art. II din Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

...de altă parte, ar echivala cu o deturnare a rolului Parlamentului, în ansamblul său, ca organ reprezentativ suprem al poporului român, care beneficiază de o legitimitate originară, fiind exponentul intereselor întregii naţiuni" (Decizia nr. 416 din 26 iunie 2019, paragraful 46). Aşadar, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, persoanele care şiau depus candidatura şi îndeplinesc condiţiile legale pentru numire trebuie să aibă vocaţie egală sub aspectul......cu caracter obligatoriu care au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne. Aşa cum a reţinut Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, toate actele normative interne, indiferent dacă acestea sunt adoptate în domenii care nu fac obiectul transferului de competenţe sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 ianuarie 2021 in M.Of. 85 din 27-ian-2021

Decizia 153/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale

...şi (2) din Constituţie, în componenta sa referitoare la calitatea legii4. Se invocă, în consideraţiile prealabile, repere cuprinse în jurisprudenţa Curţii Constituţionale asupra exigenţelor constituţionale ce derivă din dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, respectiv în Decizia nr. 31 din 27 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2016, paragrafele 19, 20 şi 22, Decizia nr. 456 din 4 iulie 2018......opţiunea legiuitorului de menţinere a pensiilor de serviciu militare şi de eliminare a pensiilor de serviciu ale magistraţilor este contrară jurisprudenţei lipsite de orice echivoc a Curţii Constituţionale (Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 iunie 2020 in M.Of. 489 din 10-iun-2020

Decizia 5/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea art. 155 alin. (1) din Codul penal, respectiv întreruperea termenului de prescripţie

...ales, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având în vedere jurisprudenţa neuniformă existentă.În opinia inculpatului, în condiţiile în care după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale, nici Parlamentul, nici Guvernul nu au modificat art. 155 alin......Sentinţa penală nr. 238 din 19.12.2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.240/101/2017 al Tribunalului Mehedinţi).VII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii ConstituţionalePrin Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 mai 2019 in M.Of. 381 din 15-mai-2019

Decizia 456/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

...cheltuielilor care vor fi generate de punerea în aplicare a dispoziţiilor articolului nou-introdus în legea criticată.14. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul bicameralismului (Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, Decizia nr. 413 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al......configuraţie semnificativ diferită a legii adoptate de cele două Camere ale Parlamentului.15. Pentru a verifica în ce măsură Parlamentul României a respectat în procesul de adoptare a legii supuse controlului de constituţionalitate principiul bicameralismului, aşa cum a fost dezvoltat în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iulie 2020 in M.Of. 676 din 30-iul-2020

Decizia 26/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parlamentul României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti

...referire şi la Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători, nr. 855 din 4 octombrie 2018, precum şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu titlu exemplificativ reţinându-se Hotărârea din 16 iulie 2013, pronunţată în Cauza Bălteanu împotriva României; Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată în Cauza Rowe şi Davis împotriva Regatul Unit, Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată......Camerei Deputaţilor este titular al acestui drept, conform art. 146 lit. e) din Constituţie.118. Totodată, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale constante [a se vedea Decizia nr. 358 din 30 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 martie 2019 in M.Of. 193 din 12-mar-2019

Decizia 27/2011 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...pot valorifica dreptul la acordarea măsurilor reparatorii prin echivalent recunoscut în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 10/2001.Invocând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu referire, în special, la hotărârea-pilot pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a arătat că argumentul referitor la jurisprudenţa instanţei de contencios european cu privire la nefuncţionalitatea Fondului "Proprietatea" - fond listat începând cu data de 25 ianuarie 2011 la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 februarie 2012 in M.Of. 120 din 17-feb-2012

Decizia 414/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

...din 23 martie 2011, Decizia nr. 574 din 4 mai 2011 şi Decizia nr. 575 din 4 mai 2011). Această jurisprudenţă este menită să garanteze aplicarea judicioasă de către autorităţile care au atribuţii de reglementare primară a dispoziţiilor constituţionale prevăzute în art. 1 alin. (5), conform cărora, în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.18. Totodată, având în vedere......jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 noiembrie 2019 in M.Of. 922 din 15-noi-2019

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...cu privire la justiţiabilii care nu au invocat excepţia de neconstituţionalitate până la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (Decizia nr. 126 din 3 martie 2016), "nereglementarea condiţiei ca excepţia de neconstituţionalitate să fi fost invocată în......jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 9 din 7 martie 1994 şi Decizia nr. 377 din 31 mai 2017). Din perspectiva jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. II "consacră o soluţie legislativă de natură să submineze caracterul de stat de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Decizia 671/2021 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi prim-ministrul României, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, formulată de preşedintele Senatului

...şi prevederile Codului administrativ, aflate în completarea normelor constituţionale".16. În motivarea admisibilităţii conflictului juridic de natură constituţională se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, apreciindu-se că prin omisiunea prim-ministrului României de a solicita aprobarea Parlamentului cu privire la noua listă de miniştri şi de a înainta Preşedintelui României în termenul legal aceste propuneri se ajunge la un blocaj instituţional constând în împiedicarea Parlamentului de a-şi exercita rolul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 noiembrie 2021 in M.Of. 1081 din 11-noi-2021