Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7328 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 733.447 acte

Decizia 650/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ''probe certe''] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii

...şi 9 noiembrie 2006, pronunţate în cauzele Cantoni împotriva Franţei, paragraful 29, Wingrove împotriva Regatului Unit, paragraful 40, Rotaru împotriva României, paragraful 55, şi Leempoel & S.A. ED. Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 59. Se susţine că, prin raportare la standardele de constituţionalitate şi convenţionalitate stabilite prin jurisprudenţa anterior arătată, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78......Camerei Deputaţilor nu este normă de referinţă în exercitarea controlului de constituţionalitate". De asemenea, Curtea reţine că, în conformitate cu jurisprudenţa sa [a se vedea Decizia nr. 250 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 februarie 2019 in M.Of. 97 din 07-feb-2019

Decizia 70/2023 [R] referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 25, art. 41, art. 48 şi art. 50 din Legea privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...din 21 ianuarie 2015, nr. 63 din 24 februarie 2015 şi nr. 302 din 4 mai 2017, fiind invocată, totodată, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, şi Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunţată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66.7. Se arată, de asemenea, că dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea privind securitatea şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 martie 2023 in M.Of. 211 din 14-mar-2023

Decizia 153/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale

...şi (2) din Constituţie, în componenta sa referitoare la calitatea legii4. Se invocă, în consideraţiile prealabile, repere cuprinse în jurisprudenţa Curţii Constituţionale asupra exigenţelor constituţionale ce derivă din dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, respectiv în Decizia nr. 31 din 27 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2016, paragrafele 19, 20 şi 22, Decizia nr. 456 din 4 iulie 2018......opţiunea legiuitorului de menţinere a pensiilor de serviciu militare şi de eliminare a pensiilor de serviciu ale magistraţilor este contrară jurisprudenţei lipsite de orice echivoc a Curţii Constituţionale (Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 iunie 2020 in M.Of. 489 din 10-iun-2020

Decizia 66/2023 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la prevederile art. 13 şi art. 40 pct. 2 din Tratatul dintre România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, ratificat prin Legea nr. 3/2005

...supusă dezlegării. Astfel, analiza jurisprudenţei va avea în vedere hotărârile comunicate de instanţele competente potrivit legii.38. Într-o orientare jurisprudenţială s-a apreciat că, în ipoteza cererilor soluţionate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2021, prevederile art. 13 şi art. 40 alin. (2) din Tratatul dintre România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile ratificat prin Legea nr. 3/2005 sunt aplicabile cu......ocazia soluţionării cererii de redobândire a cetăţeniei române de către Comisia pentru cetăţenie din cadrul A.N.C., procedură finalizată prin emiterea unui act administrativ supus controlului instanţelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 20 noiembrie 2023 in M.Of. 1049 din 20-noi-2023

Decizia 5/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea art. 155 alin. (1) din Codul penal, respectiv întreruperea termenului de prescripţie

...ales, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având în vedere jurisprudenţa neuniformă existentă.În opinia inculpatului, în condiţiile în care după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale, nici Parlamentul, nici Guvernul nu au modificat art. 155 alin......Sentinţa penală nr. 238 din 19.12.2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.240/101/2017 al Tribunalului Mehedinţi).VII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii ConstituţionalePrin Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 mai 2019 in M.Of. 381 din 15-mai-2019

Decizia 456/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

...cheltuielilor care vor fi generate de punerea în aplicare a dispoziţiilor articolului nou-introdus în legea criticată.14. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul bicameralismului (Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, Decizia nr. 413 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al......configuraţie semnificativ diferită a legii adoptate de cele două Camere ale Parlamentului.15. Pentru a verifica în ce măsură Parlamentul României a respectat în procesul de adoptare a legii supuse controlului de constituţionalitate principiul bicameralismului, aşa cum a fost dezvoltat în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iulie 2020 in M.Of. 676 din 30-iul-2020

Decizia 26/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parlamentul României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti

...referire şi la Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători, nr. 855 din 4 octombrie 2018, precum şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu titlu exemplificativ reţinându-se Hotărârea din 16 iulie 2013, pronunţată în Cauza Bălteanu împotriva României; Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată în Cauza Rowe şi Davis împotriva Regatul Unit, Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată......Camerei Deputaţilor este titular al acestui drept, conform art. 146 lit. e) din Constituţie.118. Totodată, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale constante [a se vedea Decizia nr. 358 din 30 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 martie 2019 in M.Of. 193 din 12-mar-2019

Decizia 27/2011 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...pot valorifica dreptul la acordarea măsurilor reparatorii prin echivalent recunoscut în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 10/2001.Invocând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu referire, în special, la hotărârea-pilot pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a arătat că argumentul referitor la jurisprudenţa instanţei de contencios european cu privire la nefuncţionalitatea Fondului "Proprietatea" - fond listat începând cu data de 25 ianuarie 2011 la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 februarie 2012 in M.Of. 120 din 17-feb-2012

Decizia 18/2023 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

...adoptată cu încălcarea art. 77 alin. (2), prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constituţie, iar în raport cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la fixarea limitelor sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii prin cererea formulată de Preşedintele României, a fost adoptată şi cu încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituţie.5. În acest sens, se precizează că, potrivit......constituţională nu dispune însă cu privire la prevederile care trebuie să fie reexaminate ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României. În acest context, printr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Constituţională a statuat că reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 aprilie 2023 in M.Of. 277 din 03-apr-2023

Decizia 414/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

...din 23 martie 2011, Decizia nr. 574 din 4 mai 2011 şi Decizia nr. 575 din 4 mai 2011). Această jurisprudenţă este menită să garanteze aplicarea judicioasă de către autorităţile care au atribuţii de reglementare primară a dispoziţiilor constituţionale prevăzute în art. 1 alin. (5), conform cărora, în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.18. Totodată, având în vedere......jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 noiembrie 2019 in M.Of. 922 din 15-noi-2019