Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5676 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Decizia 5/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea art. 155 alin. (1) din Codul penal, respectiv întreruperea termenului de prescripţie

...ales, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având în vedere jurisprudenţa neuniformă existentă.În opinia inculpatului, în condiţiile în care după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale, nici Parlamentul, nici Guvernul nu au modificat art. 155 alin......Sentinţa penală nr. 238 din 19.12.2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.240/101/2017 al Tribunalului Mehedinţi).VII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii ConstituţionalePrin Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2019 in M.Of. 381 din 15-mai-2019

Decizia 26/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parlamentul României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti

...referire şi la Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători, nr. 855 din 4 octombrie 2018, precum şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu titlu exemplificativ reţinându-se Hotărârea din 16 iulie 2013, pronunţată în Cauza Bălteanu împotriva României; Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată în Cauza Rowe şi Davis împotriva Regatul Unit, Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată......Camerei Deputaţilor este titular al acestui drept, conform art. 146 lit. e) din Constituţie.118. Totodată, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale constante [a se vedea Decizia nr. 358 din 30 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2019 in M.Of. 193 din 12-mar-2019

Decizia 414/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

...din 23 martie 2011, Decizia nr. 574 din 4 mai 2011 şi Decizia nr. 575 din 4 mai 2011). Această jurisprudenţă este menită să garanteze aplicarea judicioasă de către autorităţile care au atribuţii de reglementare primară a dispoziţiilor constituţionale prevăzute în art. 1 alin. (5), conform cărora, în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.18. Totodată, având în vedere......jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2019 in M.Of. 922 din 15-noi-2019

Decizia 27/2011 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...pot valorifica dreptul la acordarea măsurilor reparatorii prin echivalent recunoscut în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 10/2001.Invocând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu referire, în special, la hotărârea-pilot pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a arătat că argumentul referitor la jurisprudenţa instanţei de contencios european cu privire la nefuncţionalitatea Fondului "Proprietatea" - fond listat începând cu data de 25 ianuarie 2011 la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2012 in M.Of. 120 din 17-feb-2012

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...cu privire la justiţiabilii care nu au invocat excepţia de neconstituţionalitate până la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (Decizia nr. 126 din 3 martie 2016), "nereglementarea condiţiei ca excepţia de neconstituţionalitate să fi fost invocată în......jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 9 din 7 martie 1994 şi Decizia nr. 377 din 31 mai 2017). Din perspectiva jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. II "consacră o soluţie legislativă de natură să submineze caracterul de stat de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2018 in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Decizia 483/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...fiind necesară corelarea cu ansamblul reglementărilor interne şi armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului [a se vedea şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele......legiferare şi să dezbată în plenul celor două Camere solicitările adresate de Preşedinte.12. Atât doctrina de specialitate, cât şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2018 in M.Of. 636 din 20-iul-2018

Decizia 63/2017 [R] referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României

...în timp ce Guvernul exercită această competenţă delegată numai în condiţiile strict prevăzute de Constituţie. Per a contrario, arată Preşedintele României, ori de câte ori Guvernul emite ordonanţe cu încălcarea normelor constituţionale îşi exercită abuziv competenţa de legiferare.41. În jurisprudenţa constituţională, analiza îndeplinirii condiţiilor de emitere a ordonanţelor de urgenţă a fost privită atât prin raportare la criteriul material, al......urgenţei, la realitatea concretă care a generat emiterea actului de legislaţie delegată, sens în care autorul sesizării face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.42. Or, Preşedintele României susţine că, din analiza conţinutului preambulului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2017 in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Decizia 5/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ''Ce se înţelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului?

...circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să corespundă cu definiţia din Dicţionarul explicativ al limbii române.IV. Jurisprudenţa naţională în materieInstanţele la care au fost identificate hotărâri judecătoreşti în această materie sunt: Curtea de Apel Alba Iulia......Jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii EuropeneNu au fost identificate decizii relevante pentru problema de drept.VII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii ConstituţionaleAu fost identificate următoarele decizii ale Curţii Constituţionale:- prin Decizia nr. 154 din 24 martie 2016...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2018 in M.Of. 355 din 24-apr-2018

Decizia 158/2014 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

...1/2014, Parlamentul a aprobat modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României. Hotărârea Parlamentului României a fost comunicată Preşedintelui României în seara zilei de 4 martie 2014, la ora 19,15, şi publicată ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014.24. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia Curţii Constituţionale nr. 98/2008, Preşedintele României a emis decretul privind revocarea din funcţie şi numirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2014 in M.Of. 292 din 22-apr-2014

Decizia 875/2018 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Preşedintele României, pe de o parte, şi Guvernul României, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte

...invocate de autorul acesteia nu întrunesc toate elementele specifice conflictului juridic de natură constituţională, astfel cum au fost determinate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Pe fondul cererii, arată că nu a existat şi nu există conflict juridic de natură constituţională, Preşedintele României respectând dispoziţiile din Legea fundamentală şi deciziile Curţii Constituţionale. Depune concluzii scrise.9. Preşedintele Curţii Constituţionale, având în vedere dispoziţiile......de trăsăturile şi condiţiile de admisibilitate specifice unei cereri de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională, stabilite prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 53/2005, Decizia nr. 838/2009 şi Decizia nr. 901/2009), aceasta este admisibilă, întrucât atât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2018 in M.Of. 1093 din 21-dec-2018