Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 17 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 594.384 acte

Decizia 2/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept: 1) dacă judecătorul de cameră preliminară poate verifica legalitatea încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus prelungirea măsurii de supraveghere tehnică; 2) dacă prelungirea supravegherii tehnice poate fi dispusă după expirarea mandatului de supraveghere tehnică emis iniţial

...Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel, Sibiu, 24-25 septembrie 2015, p. 14; www.inm-lex.ro.Într-un asemenea context doctrinar şi jurisprudenţial, precum cel anterior expus, s-a arătat că nu mai există nicio îndoială rezonabilă cu privire la soluţia chestiunii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 aprilie 2018 in M.Of. 307 din 05-apr-2018

Decizia 15/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 30 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.643/119/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile

...2012 şi nr. 750 din 18 februarie 2014 (publicate pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - www.scj.ro - în secţiunea de jurisprudenţă a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal), nr. 416 din 27 ianuarie 2012, nr. 1.297 din 9 martie 2012...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2015 in M.Of. 477 din 01-iul-2015

Decizia 9/2019 [R] privind interpretarea art. 421 pct. 2 lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală

...nr. 2.647 din 4 septembrie 2012 a Secţiei penale din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (www.scj.ro). precum şi Sentinţa penală nr. 460 din 15.05.2014 a Secţiei penale, respectiv Decizia penală nr. 81 din 22.06.2015 pronunţată de Completul de 5 judecători.3. Jurisprudenţa Curţii ConstituţionaleNu au fost identificate decizii relevante în problema de drept analizată.VII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iunie 2019 in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Metodologie din 2019 de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii

...propuse următoarele:a)legislaţia în materia achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor;b)informaţiile disponibile la adresa de internet www.achizitiipublice.gov.ro;c)decizii ale Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor/instanţe;d)informaţiile publicate pe site-ul oficial al Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.(2)Analizele prevăzute la alin. (1) au ca scop identificarea corectă a cauzelor care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2019 in M.Of. 544 din 03-iul-2019

Decizia 23/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, dacă: ''În interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infracţiuni dintre infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare a banilor se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala şi, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005?''

...analizată.Jurisprudenţă relevantă a Curţii Europene a Drepturilor OmuluiNu au fost identificate decizii relevante în problema de drept analizată.Jurisprudenţă relevantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieAu fost identificate următoarele hotărâri relevante:- Decizia nr. 836 din 13 februarie 2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, publicată www.scj.ro;- Decizia nr. 348/RC din 19 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, publicată www.scj.ro...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2017 in M.Of. 878 din 08-noi-2017

Decizia 34/2016 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: ''În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 din Codul civil, comunicarea, prin poştă electronică, de către angajator a deciziei de concediere individuală emise potrivit art. 76 din Codul muncii reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanşeze curgerea termenului de contestare jurisdicţională a deciziei, potrivit art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 combinat cu art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă? În condiţiile unui răspuns afirmativ la prima întrebare, decizia comunicată prin poştă electronică trebuie să respecte cerinţele formale impuse de Legea nr. 455/2001, referitoare la înscrisul în formă electronică, sau este suficientă transmiterea deciziei în format accesibil electronic (în speţă document pdf)?''

...se va da chestiunii de drept supuse procedurii hotărârii prealabile.22. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre, astfel cum rezultă din studierea site-ului www.scj.ro.23. Prioritar s-a arătat că aspectele ce fac obiectul prezentei sesizări sunt, în sensul art. 519 din Codul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2017 in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Decizia 24/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: dacă ''în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracţiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare''

...pedepselor - consecinţa intrării în vigoare a noului Cod penal, Caiete de drept penal nr. 1/2013, p. 18, 19 şi jurisprudenţă - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, Decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015, www.scj.ro: "instituţia amânării aplicării pedepsei este incompatibilă cu pronunţarea unei soluţii de condamnare şi, în consecinţă, în cazul în care reţine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2017 in M.Of. 860 din 01-noi-2017