Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 942 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Decizia 37/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acţiunii în constatare a raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanţei), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere â contractului individual de muncă în formă scrisă

...protecţia drepturilor pretinse prin acţiune, mai ales prin raportare la limitele decurgând din dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Codul muncii;- problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că, asupra acestei probleme, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......creat deja convingerea unei instanţe care a pronunţat o primă hotărâre judecătorească), a posibilităţii de constatare a raporturilor juridice de muncă şi a consecinţelor legale ce decurg din desfăşurarea acestor raporturi, pe calea unei acţiuni în constatare.VIII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 februarie 2017 in M.Of. 114 din 10-feb-2017

Decizia 15/2020 [A] privind natura acţiunii promovate de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în calea de atac

...sumelor achitate acestuia din urmă, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii desfiinţate ulterior, are natura juridică a unui conflict de muncă, a cărui soluţionare se circumscrie dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Codul muncii, atrăgând competenţa materială în primă instanţă a tribunalului.18. În fundamentarea primei orientări jurisprudenţiale s-au adus următoarele argumente:Plata iniţială nu s-a făcut în cadrul unei executări silite pentru a fi incidente...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 noiembrie 2020 in M.Of. 1021 din 03-noi-2020

Decizia 10/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept referitoare la stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi băneşti (gradaţia corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană) solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi judeţean şi pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, categorii de personal cu grad militar care nu au încheiate contracte individuale de muncă conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, sau unui raport atipic de muncă, conform art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a arătat că la nivel jurisprudenţial s-au conturat două opinii asupra problemei de drept ce face obiectul prezentului recurs în interesul legii. Astfel, într-o opinie, s-a apreciat că aceste litigii nu reprezintă conflicte de muncă privitoare la executarea unui contract individual de muncă, ci sunt litigii de contencios administrativ, iar într-o altă opinie s-......publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ministerul Public a apreciat ca fiind în litera şi spiritul legii prima orientare jurisprudenţială, având în vedere că aceste categorii profesionale de militari nu au contracte individuale de muncă, ci îşi desfăşoară activitatea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 iunie 2018 in M.Of. 536 din 28-iun-2018

Decizia 13/2015 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea, pe cale judiciară, a prestării muncii în condiţii speciale în cazul în care la nivelul angajatorului s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, însă aceasta nu a vizat meseria/funcţia exercitată de reclamant

...vizat meseria exercitată de reclamant, depinde soluţionarea pe fond a cauzei, întrucât reclamantul solicită să îi fie recunoscută pe cale jurisprudenţială prestarea muncii în condiţii speciale în perioada 1 aprilie 2001 -11 februarie 2013, la nivelul angajatorului Societăţii Comerciale MECHEL - S.A. CÂMPIA......meseria/funcţia deţinută de reclamant, ci doar alte meserii, despre care reclamantul susţine că se desfăşurau în acelaşi loc de muncă.2. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 iulie 2015 in M.Of. 518 din 13-iul-2015

Decizia 17/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată

...locuri special amenajate din cadrul unităţii, chiar dacă acesta nu prestează efectiv activitate.Dispoziţiile art. 142 alin. (2) din Codul muncii trebuie interpretate în sensul că sporul pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală se acordă doar în situaţia în care salariatul prestează în mod efectiv munca.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie43. Jurisprudenţa Curţii de Apel Craiova - instanţa de trimitere a comunicat că la nivelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 aprilie 2018 in M.Of. 306 din 05-apr-2018

Decizia 12/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect posibilitatea constatării pe cale judiciară sau a obligării angajatorului la încadrarea activităţii desfăşurate în condiţii deosebite sau speciale de muncă, după 1 aprilie 2001

...Justiţie, a solicitat admiterea recursului în interesul legii, astfel cum a fost formulat în scris, apreciind că orientarea majoritară a jurisprudenţei este în litera şi spiritul legii, în sensul că nu este posibilă constatarea pe cale judiciară a condiţiilor deosebite de muncă în care angajaţii şi-au desfăşurat activitatea după data de 1 aprilie 2001, respectiv obligarea angajatorilor la încadrarea locurilor de......prezentei sesizări de recurs în interesul legii, constatând caracterul neunitar al acesteia.3. S-a ataşat, în dovedirea practicii neunitare, jurisprudenţă consistentă provenind de la toate curţile de apel din ţară.4. Cazuistica judiciară analizată vizează următoarele ipoteze circumscrise metodologiei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 noiembrie 2016 in M.Of. 904 din 10-noi-2016

Decizia 279/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...cuprinde un viciu de redactare, întrucât nu prevede termenul până la care operează sau încetează măsura suspendării contractului individual de muncă în situaţia depunerii plângerii penale de către angajator împotriva angajatului.8. Tribunalul Bihor - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.9. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea......52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003, Curtea observă că iniţiativa suspendării contractului individual de muncă este lăsată în această ipoteză legală în totalitate la dispoziţia angajatorului, cel care formulează plângerea prealabilă şi dispune, în acelaşi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 iunie 2015 in M.Of. 431 din 17-iun-2015

Directiva 1158/20-iun-2019 privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului

...muncă ale lucrătorilor cu fracţiune de normă, ale lucrătorilor cu contract pe durată determinată sau ale persoanelor cu contract de muncă sau care se află în raporturi de muncă cu un agent de muncă temporară, astfel cum s-a prevăzut anterior în Directiva 2010/18/UE. Ţinând cont de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 12 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 188L

Decizia 521/2023 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2-11 din Legea privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...legiuitorul poate impune o astfel de interdicţie, cu alte cuvinte, dacă poate limita dreptul la pensie în dauna dreptului la muncă - cu corolarul său, dreptul la salariu - sau invers.47. Referitor la soluţia legislativă a interdicţiei cumulului pensiei cu salariul/indemnizaţia/solda în sectorul public, în jurisprudenţa sa, prin Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din......dacă este proporţională cu scopul legitim urmărit.56. Analizând dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că, în jurisprudenţa sa, a reţinut că dreptul la muncă, alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 noiembrie 2023 in M.Of. 1043 din 17-noi-2023

Decizia 814/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Timişoara a constatat că protecţia oferită liderilor sindicali se referă doar la activitatea sindicală şi, interpretând coroborat textele din Codul muncii, a decis că, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, concedierea este admisibilă, decizie ce a generat practică neunitară. Curtea de Apel Bucureşti are jurisprudenţă constantă în sensul că interdicţia prevăzută de art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul......muncii se referă la toate motivele de concediere, atât la cele care ţin de persoana salariatului, cât şi la cele care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 decembrie 2015 in M.Of. 950 din 22-dec-2015