Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1766 rezultate pentru cautarea specificata

Decizia 24/2011 [A/A] privind recursurile în interesul legii având ca obiect obligarea instituţiei prefectului, prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata taxei de poluare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, şi fără parcurgerea procedurii de contestare a obligaţiei fiscale prevăzută de art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011 şi Procedura de contestare prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, raportat la art. 205-218 din Codul de procedură fiscală, nu se aplică în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare întemeiate pe dispoziţiile art. 117 alin. (1) lit. d) din acelaşi cod

...fără contestarea, în prealabil, a deciziei prin care organul fiscal competent a procedat la calcularea acesteia.Prin raportare şi la jurisprudenţa europeană, Cauza C-74/2006 - Comisia Europeană c. Greciei, s-a arătat că, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 ianuarie 2012 in M.Of. 1 din 03-ian-2012

Decizia 8/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă sintagma ''când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică'' folosită de legiuitor în cuprinsul art. 6 din Codul de procedură penală care consfinţeşte principiul ''ne bis in idem'' are în vedere doar hotărârile pronunţate în materie penală faţă de o persoană pentru aceeaşi faptă - indiferent de încadrarea juridică dată faptei - sau noţiunea de ''hotărâre penală'' este folosită de legiuitor în sens larg, prin ea înţelegându-se orice fel de hotărâre indiferent de materia în care se pronunţă şi de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, că are un caracter penal şi reprezintă o hotărâre prin care s-a produs ''condamnarea'' penală, civilă, fiscală sau contravenţională a persoanei, trimisă mai apoi în judecată într-un proces penal pentru aceeaşi faptă

...pentru aceeaşi faptă - indiferent de încadrarea juridică dată faptei, ci se impune o analiză amănunţită, prin prisma criteriilor cristalizate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a caracterului şi naturii primei hotărâri pronunţate. Această analiză se impune cu atât mai mult cu cât, în jurisprudenţa sa, menţionată anterior, instanţa de contencios european a extins şi mai mult sfera noţiunilor de acuzaţie în materie penală şi sancţiune penală şi în domeniul administrativ şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 iunie 2016 in M.Of. 430 din 08-iun-2016

Decizia 2/2012 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Sesizarea nr. 12.422/2.874/111-5/2011, ''în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată, şi art. 127 din Codul penal, respectiv dacă transmiterea, potrivit dispoziţiilor legale în materie, a unui mandat european de arestare emis de către autorităţile judiciare române constituie sau nu o cauză specială de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei''

...Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii, învederând că există o jurisprudenţa neunitară, în sensul că unele instanţe au apreciat că emiterea de către autorităţile române a unui mandat european de arestare constituie o cauză specială de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei, iar, dimpotrivă, altele au apreciat că emiterea mandatului......în materie penală, republicată, şi ale art. 127 din Codul penal, transmiterea, potrivit dispoziţiilor legale în materie, a unui mandat european de arestare emis de către autorităţile judiciare române constituie sau nu o cauză specială de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 aprilie 2012 in M.Of. 281 din 27-apr-2012

Decizia 1656/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...la tratatele internaţionale privind drepturile omului, prin raportare la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi ale art. 148 alin. (2) şi (4) privind integrarea în Uniunea Europeană, prin raportare la dispoziţiile din tratatele constitutive ale Uniunii Europene şi la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.Atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 ianuarie 2011 in M.Of. 79 din 31-ian-2011

Decizia 236/2020 [R/R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, ale art. 114 alin. (2) şi ale art. 118 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

...iunie 1976, pronunţată în Cauza Engel şi alţii împotriva Olandei, paragrafele 80-85).40. În continuare, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios european al drepturilor omului, în anumite cazuri, o persoană care este audiată în calitate de martor în cadrul procesului penal poate......dreptul la apărare, dreptul martorului la tăcere şi la neautoincriminare constituie o garanţie distinctă de acesta, aspect reţinut de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Hotărârea din 24 octombrie 2013, pronunţată în Cauza Navone şi alţii împotriva Monaco, paragraful 74, potrivit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 iulie 2020 in M.Of. 597 din 08-iul-2020

Decizia 536/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 16 alin. (1) şi (4), art. 18 şi ale art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

...la problema proporţionalităţii măsurilor utilizate de legiuitor în privinţa limitării dreptului de alegeri libere/dreptului de a fi ales, în jurisprudenţa europeană s-a reţinut că un sistem ce fixează un prag relativ ridicat, de exemplu, referitor la numărul de semnături necesare......Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2018.43. Prin urmare, aplicând mutatis mutandis considerentele reţinute în jurisprudenţa sa menţionată anterior, Curtea constată că, prin stabilirea condiţiei de a depune o listă cuprinzând cel puţin 200.000 de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 ianuarie 2020 in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decizia 668/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ale anexelor nr. 1-4 la această ordonanţă de urgenţă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, în ansamblul său

...Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia invocată este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile legale atacate sunt în concordanţă cu legislaţia europeană şi cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a......unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 iulie 2011 in M.Of. 487 din 08-iul-2011

Decizia 243/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 2 şi ale art. III din Legea nr. 240/2019 privind abrogarea Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

...identificarea şi ulterior adoptarea măsurilor suplimentare. Chiar şi Curtea Constituţională a României a constatat că premisa legiferării a constituit-o jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin care instanţa europeană a constatat încălcări ale art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care interzice în termeni......executate în compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare, care se calculează începând cu 24 iulie 2012, data pronunţării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărârii sale în Cauza Iacov Stanciu împotriva României.39. Pe de altă parte, jurisprudenţa instanţei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 octombrie 2023 in M.Of. 987 din 31-oct-2023

Decizia 667/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

...liber la justiţie, art. 24 privind dreptul de apărare şi art. 38 privind dreptul de a fi ales în Parlamentul European.12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa privind materia electorală, au mai fost analizate critici similare asupra unor reglementări referitoare la numărul de susţinători pentru înregistrarea......candidaturilor independente la funcţia electivă de membru în Parlamentul European (a se vedea spre exemplu, Decizia nr. 782 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 ianuarie 2021 in M.Of. 45 din 15-ian-2021

Decizia 755/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 şi ale art. 18 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

...în drepturi, art. 37 privind dreptul de a fi ales, art. 38 privind dreptul de a fi ales în Parlamentul European şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi al unor libertăţi.21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 33/2007, Curtea observă că, în jurisprudenţa sa, a mai analizat critici de neconstituţionalitate similare privind instituirea condiţiei unui număr de 100.000 de semnături la depunerea......candidaturii independente pentru a fi ales în funcţia de membru al Parlamentului European (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 782 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 februarie 2021 in M.Of. 120 din 04-feb-2021