Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 902 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.721 acte

Regulament din 2006 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

...procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori de la Institutul Naţional al Magistraturii.(4)Pentru jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, se numeşte câte o comisie de elaborare a subiectelor, de corectare şi, respectiv, de soluţionare a contestaţiilor, comune pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2006 in M.Of. 262 din 23-mar-2006

Regulament din 2009 privind recrutarea, promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

...alin. (2) se numeşte câte o comisie de elaborare a subiectelor şi o comisie de contestaţii la barem.(3)Pentru jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, se numeşte câte o comisie de elaborare a subiectelor şi, respectiv, o comisie de contestaţii la barem, comune, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2009 in M.Of. 856 din 09-dec-2009

Decizia 562/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

...la nivelul structurii care analizează respectiva lege.22. În concluzie, sesizarea comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului încalcă jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi competenţa Comisiei speciale comune, aducând atingere art. 147 alin. (4) şi, respectiv, art. 1 alin. (5) şi art. 64 alin. (5) din Constituţie.23......că sesizarea comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului cu soluţionarea cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României încalcă jurisprudenţa Curţii Constituţionale (deciziile nr. 251 şi nr. 252 din 19 aprilie 2018 şi nr. 828 din 13 decembrie 2017) şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2018 in M.Of. 825 din 26-sep-2018

Decizia 583/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

...parlamentară s-a derulat în faţa comisiilor permanente din cele două Camere, astfel că se apreciază că a fost încălcată jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 828 din 13 decembrie 2017, Decizia nr. 251 din 19 aprilie 2018 şi Decizia nr. 252 din 19 aprilie 2018) şi competenţa comisiei speciale comune, aşa cum aceasta a fost reţinută de instanţa constituţională, aducând atingere dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie. În plus......că sesizarea comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului cu soluţionarea cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României încalcă jurisprudenţa Curţii Constituţionale (deciziile nr. 828 din 13 decembrie 2017, nr. 251 şi nr. 252 din 19 aprilie 2018) şi competenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 octombrie 2018 in M.Of. 845 din 04-oct-2018

Decizia 650/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ''probe certe''] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii

...faţă, Curtea constată că regulamentul parlamentar prevede, în mod expres, un alt mod de calcul, de excepţie de la regula comună existentă în dreptul public.228. În jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a statuat că autonomia regulamentară dă dreptul Camerelor Parlamentului de a dispune cu privire la propria organizare......aprilie 2018, dată când propunerea legislativă a fost prezentată în Biroul permanent al Senatului şi a fost sesizată Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei. Calculând acest termen în acord...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2019 in M.Of. 97 din 07-feb-2019

Decizia 6/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 37 şi art. 38 din Legea concurenţei nr. 21/1996

...art. 148 din Constituţie, celor ale art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene referitoare la inviolabilitatea domiciliului. Astfel, arată că, deşi iniţial noţiunea de "domiciliu" fusese privită restrictiv în jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg, ulterior, în cauza Societe Colas Est şi alţii contra Franţei, 2002, aceasta a extins aplicabilitatea noţiunii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2010 in M.Of. 132 din 26-feb-2010

Decizia 2009/609/CE/04-iun-2008 privind ajutorul de stat C 41/05 acordat de Ungaria în cadrul contractelor de achiziţie de energie electrică pe termen lung

...energetic ar fi de interes economic general. Evident, acest fapt este în contradictie cu interpretarea notiunii în cauza în legislatia comunitara si jurisprudenta.(263)În prezentul caz, presupusele obligatii de serviciu public nu sunt definite cu exactitate si niciun producator nu este obligat......40 si 52 din hotarârea Tribunalului de Prima Instanta T-55/99 din 29 septembrie 2000 în cauza CETM/Comisia Comunitatilor Europene.(282)În plus, potrivit jurisprudentei Curtii, chiar si o masura care favorizeaza un întreg sector în raport cu celelalte...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 august 2009 in Jurnalul Oficial 225L

Carta din 12-dec-2007 CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

...şi sarcinilor Uniunii, precum şi a principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată......general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor."Este vorba despre un drept fundamental comun tuturor constituţiilor naţionale. Acesta a fost consacrat în repetate rânduri în jurisprudenţa Curţii de Justiţie şi, în primul rând, prin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 303C

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...drept comunitar are în structura sa următoarele compartimente:a)Serviciul politici ale Uniunii Europene;b)Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară;c)Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene şi traduceri.Art. 71Serviciul politici ale Uniunii Europene are următoarele atribuţii......cu Direcţia generală pentru afaceri externe, precum şi cu personalul din celelalte servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, pentru realizarea sarcinilor comune, şi oferă acestora informaţii privind desfăşurarea activităţilor Uniunii Europene.Art. 72Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară are următoarele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009

Decizia 10/2016 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000), în sensul stabilirii instanţei competente material să soluţioneze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare

...judecată o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi nu este condiţionată de sesizarea Consiliului."II. Examenul jurisprudenţial3. Prin recursul în interesul legii se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu......dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 se judecă de instanţa civilă, ca instanţă de drept comun, pornindu-se de la premisa că dreptul civil reprezintă dreptul comun, iar instanţele civile reprezintă instanţe de drept comun1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2016 in M.Of. 505 din 05-iul-2016