Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 662 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.358 acte

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;f)elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;g)asigurarea informării şi documentării pentru membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru grupurile parlamentare şi comisiile parlamentare;h)organizarea şi desfăşurarea activităţilor......plen şi pentru secretarii de şedinţă;h)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009

Decizia 154/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

...obligaţia respectării dispoziţiilor art. 111 alin. (1) din Constituţie, care prevede că iniţiatorii trebuie să îndeplinească, cel puţin formal, cerinţa informării Guvernului cu privire la modificarea cheltuielilor bugetare prin iniţiativa legislativă înregistrată, cât şi obligaţia Guvernului de a realiza fişa financiară care să prezinte Parlamentului estimarea cheltuielilor pe care punerea în......sursa veniturilor pentru cheltuielile bugetare determinate de aplicarea actului normativ. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la obligaţia titularilor de iniţiativă legislativă parlamentară de a evalua impactul financiar al propunerii legislative prin solicitarea unei informări din partea Guvernului României este clară, sens...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 398 din 15-mai-2020

Decizia 331/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...finanţare", precum şi art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, care prevede că, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării (n.n. Guvernului) este obligatorie". Din coroborarea celor două dispoziţii constituţionale rezultă necesitatea ca orice iniţiativă legislativa cu implicaţii bugetare să fie dezbătută cu informarea prealabila a Guvernului, care trebuie să se pronunţe asupra oportunităţii economice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2019 in M.Of. 493 din 18-iun-2019

Decizia 56/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

...solicitării, iar, conform art. 111 alin. (1) teza a II-a din Legea fundamentală, "În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie". În acelaşi sens, art. 138 alin. (5) din Constituţie prevede că "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată......bugetare în anul curent şi în următorii ani şi sursele din care să se asigure acoperirea cheltuielilor generate de propunerea legislativă.16. Cu privire la obligaţia constituţională a Parlamentului de a solicita o informare Guvernului atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2020 in M.Of. 199 din 12-mar-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2015 in M.Of. 326 din 13-mai-2015

Decizia 323/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

...26 octombrie 2016 şi nr. 393 din 5 iunie 2019.9. Se mai arată că scopul urmărit de iniţiatorii propunerii legislative impune obligaţia acestora de a respecta art. 111 alin. (1) din Constituţie, astfel că aceştia ar fi trebuit să îndeplinească, cel puţin formal, cerinţa informării Guvernului cu privire la modificarea cheltuielilor bugetare prin iniţiativa legislativă înregistrată, iar Guvernul ar fi trebuit să întocmească fişa financiară care să prezinte Parlamentului estimarea cheltuielilor pe care punerea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2020 in M.Of. 836 din 11-sep-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2020 in M.Of. 338 din 27-apr-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 noiembrie 2019 in M.Of. 919 din 14-noi-2019

Decizia 456/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

...art. 111 din Constituţia României, republicată", şi cu prevederile art. 92 alin. (6) din acelaşi regulament, care prevăd că "Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoţite de dovada solicitării informării Guvernului, înaintată prin preşedintele Senatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 din Constituţia României, republicată". Se invocă în acest sens......solicitat punctul de vedere al acestuia. Proiectul de lege adoptat cu amendamente de către Camera decizională nu are în fişa legislativă dovada solicitării informării Parlamentului de către Guvern, solicitare care ar fi trebuit să fie formulată de preşedintele comisiei sesizate în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 2020 in M.Of. 676 din 30-iul-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2016 in M.Of. 32 din 18-ian-2016