Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 555 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.133 acte

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;f)elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;g)asigurarea informării şi documentării pentru membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru grupurile parlamentare şi comisiile parlamentare;h)organizarea şi desfăşurarea activităţilor......plen şi pentru secretarii de şedinţă;h)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009

Decizia 154/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

...obligaţia respectării dispoziţiilor art. 111 alin. (1) din Constituţie, care prevede că iniţiatorii trebuie să îndeplinească, cel puţin formal, cerinţa informării Guvernului cu privire la modificarea cheltuielilor bugetare prin iniţiativa legislativă înregistrată, cât şi obligaţia Guvernului de a realiza fişa financiară care să prezinte Parlamentului estimarea cheltuielilor pe care punerea în......sursa veniturilor pentru cheltuielile bugetare determinate de aplicarea actului normativ. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la obligaţia titularilor de iniţiativă legislativă parlamentară de a evalua impactul financiar al propunerii legislative prin solicitarea unei informări din partea Guvernului României este clară, sens...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 398 din 15-mai-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2015 in M.Of. 326 din 13-mai-2015

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicat

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2015 in M.Of. 437 din 18-iun-2015

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2016 in M.Of. 32 din 18-ian-2016

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2016 in M.Of. 481 din 28-iun-2016

Decizia 56/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

...solicitării, iar, conform art. 111 alin. (1) teza a II-a din Legea fundamentală, "În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie". În acelaşi sens, art. 138 alin. (5) din Constituţie prevede că "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată......bugetare în anul curent şi în următorii ani şi sursele din care să se asigure acoperirea cheltuielilor generate de propunerea legislativă.16. Cu privire la obligaţia constituţională a Parlamentului de a solicita o informare Guvernului atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2020 in M.Of. 199 din 12-mar-2020

Decizia 331/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...finanţare", precum şi art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, care prevede că, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării (n.n. Guvernului) este obligatorie". Din coroborarea celor două dispoziţii constituţionale rezultă necesitatea ca orice iniţiativă legislativa cu implicaţii bugetare să fie dezbătută cu informarea prealabila a Guvernului, care trebuie să se pronunţe asupra oportunităţii economice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2019 in M.Of. 493 din 18-iun-2019

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 noiembrie 2019 in M.Of. 919 din 14-noi-2019

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

...a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii......de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.13.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2016 in M.Of. 277 din 12-apr-2016