Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1463 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.853 acte

Hotarirea 1077/1990 privind organizarea si functionarea Institutului National de Informare si Documentare

...este organ de stat de specialitate, care prin activitatea desfasurata contribuie la formularea si implementarea unei politici nationale in domeniul informarii si documentarii.ART. 3Institutul National de Informare si Documentare are personalitate juridica si regim de autofinantare.ART. 4Institutul National de Informare si Documentare are, in principal, urmatoarele atributii :a)participa la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 mai 1992 in M.Of. 109 din 27-mai-1992

Hotarirea 938/1998 privind infiintarea Centrului de Informare si Consultanta pentru Familie

...HOTĂRÂRE nr. 938 din 23 decembrie 1998 privind înfiinţarea Centrului de Informare şi Consultanţă pentru FamilieÎn temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:Art. 1Se înfiinţează Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 1998 in M.Of. 509 din 29-dec-1998

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...221 487,25
254
Reuniuni, congrese şi conferinţe
Credite nediferenţiate
384 000
411 000
345 028,32
256
Cheltuieli de informare şi de participare la manifestări publice
Credite nediferenţiate
199 000
218 000
176 499,20
257
Informatică juridică
Credite nediferenţiate
p.m.
p.m.
0,-
CAPITOLUL 25 - TOTAL
792 000
798 000
743 014,77
CAPITOLUL 27
270
......ComentariiAcest credit este destinat să acopere achiziţia şi publicarea lucrărilor de interes general privind dreptul Uniunii, celelalte cheltuieli de informare şi costurile fotografiilor, precum şi participarea la cheltuielile legate de vizitele făcute la instituţie.257 Informatică juridică
Credite 2011
Credite
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Buget din 17-dec-2009 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

...Cheltuieli administrative în domeniul de politică Luptă antifraudă
- Capitolul 24 02: Luptă antifraudă
- Titlul 25: Coordonarea politicilor comisiei şi consultanţă juridică
- Capitolul 25 01: Cheltuieli administrative în domeniul de politică Coordonarea politicilor Comisiei şi consultanţă juridică
- Capitolul 25 02: Relaţia cu societatea civilă, deschidere şi informare
- Titlul 26: Administraţia Comisiei
- Capitolul 26 01: Cheltuieli administrative în domeniul de politică Administraţia Comisiei
- Capitolul 26 02: Producţii multimedia
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 martie 2010 in Jurnalul Oficial 64L

Buget din 20-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/67/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

...ARHIVARE, PRODUCERE SI DIFUZARE
Articolul
Postul
Rubrică
Credite 2014
Credite 2013
Execuţie 2012
% 2012/2014
2 5 6
Cheltuieli de informare şi de participare la manifestări publice
Credite nediferenţiate
147 500
173 500
137 072,75
92,93
2 5 7
Informatică juridică
Credite nediferenţiate
p.m.
p.m.
0,-
-
CAPITOLUL 2 5 - TOTAL
587 500
696 500
507 756,20
86,43
......ComentariiAcest credit este destinat să acopere achiziţia şi publicarea lucrărilor de interes general privind dreptul Uniunii, celelalte cheltuieli de informare şi costurile fotografiilor, precum şi participarea la cheltuielile legate de vizitele făcute la instituţie.Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 51L

Buget din 01-dec-2011 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2012/70/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

...5 4
Reuniuni, congrese şi conferinţe
Credite nediferenţiate
339 000
384 000
313 356,89
2 5 6
Cheltuieli de informare şi de participare la manifestări publice
Credite nediferenţiate
187 000
199 000
159 366,08
2 5 7
Informatică juridică
Credite nediferenţiate
p.m.
p.m.
0,-
CAPITOLUL 2 5 - TOTAL
710 000
792 000
629 948,85
CAPITOLUL 2
......de politică "luptă antifraudă"
II/960
- Capitolul 24 02: Luptă antifraudă
II/961
- Titlul 25: Coordonarea politicilor Comisiei şi consultanţă juridică
II/965
- Capitolul 25 01: Cheltuieli administrative în domeniul de politică "coordonarea politicilor Comisiei şi consultanţă juridică"
II/968
- Capitolul
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 februarie 2012 in Jurnalul Oficial 56L

Buget din 18-dec-2007 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2008/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

...domeniul politic "Luptă antifraudă"
II/898
- Capitolul 24 02: Luptă antifraudă
II/899
- Titlul 25: Coordonarea politicilor Comisiei şi consultanţă juridică
II/905
- Capitolul 25 01: Cheltuieli administrative în domeniul politic "Coordonarea politicilor Comisiei şi consultanţă juridică"
II/906
- Capitolul 25 02: Relaţia cu societatea civilă, deschidere şi informare
II/912
- Titlul 26: Administraţia Comisiei
II/915
- Capitolul 26 01: Cheltuieli administrative în domeniul politic "Administraţia Comisiei"
II/918
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 martie 2008 in Jurnalul Oficial 71L

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...a reţelei Saharov şi misiunile membrilor reţelei) şi pentru activităţi de promovare a drepturilor omului.Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la Luxemburg şi la Strasbourg, iar creditele acoperă integral sau parţial cheltuielile suportate de participanţi, în special cele de călătorie, deplasare, cazare şi de diurnă.Temei juridicDecizia Biroului din 12 decembrie 2011 de înfiinţare a Direcţiei de sprijinire a democraţiei în cadrul DG EXPO.3 2......Uniunii Europene, în special articolele 9 şi 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană.Temei juridicConferinţa Preşedinţilor Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) şi Conferinţele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).3 2 5
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

...însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.Art. 77:Prelucrarea datelor personaleOrice prelucrare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Codul de Procedura Civila din 2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (Legea nr. 134/2010)

...atunci când este cazul;f)documentaţia tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;g)extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declaraţiei de renunţare la proprietate, precum şi a faptului dacă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2010 in M.Of. 485 din 15-iul-2010