Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 173 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Recomandarea 2014/724/UE/10-oct-2014 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecţiei datelor pentru reţelele inteligente şi sistemele de contorizare inteligentă

...pe baza unor criterii specifice ("profiling").(6)Creşterea gradului de conştientizare cu privire la caracteristicile şi beneficiile substanţiale ale reţelelor inteligente ar trebui să sprijine această tehnologie să îşi folosească potenţialul maxim, reducând în acelaşi timp riscurile ca aceasta să fie utilizată în detrimentul interesului public şi sporindu-i, prin urmare, acceptabilitatea.(7)Drepturile şi obligaţiile prevăzute de Directiva 95/46/CE şi de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului......7) sunt pe deplin aplicabile sistemelor de contorizare inteligentă şi mediilor de reţele inteligente, atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal.(7)Directiva 2002/58/CE a Parlamentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 18 octombrie 2014 in Jurnalul Oficial 300L

Norme Metodologice din 2023 referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

...lansează apelurile de proiecte de specializare inteligentă şi încheie contracte de finanţare cu rezidenţii parcului.(2)Fondatorul parcului de specializare inteligentă, constituit din autorităţile publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau alte unităţi şi instituţii de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea-inovarea, conform prevederilor art. 7 din OG nr. 57/2002, are......iniţiativa înfiinţării parcului de specializare inteligentă.(3)Administratorul parcului este structura cu personalitate juridică, prevăzută la art. 40 alin. (2) din OUG nr. 112/2022, desemnată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 mai 2023 in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

...lansează apelurile de proiecte de specializare inteligentă şi încheie contracte de finanţare cu rezidenţii parcului.(2)Fondatorul parcului de specializare inteligentă, constituit din autorităţile publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau alte unităţi şi instituţii de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea-inovarea, conform prevederilor art. 7 din OG nr. 57/2002, are......iniţiativa înfiinţării parcului de specializare inteligentă.(3)Administratorul parcului este structura cu personalitate juridică, prevăzută la art. 40 alin. (2) din OUG nr. 112/2022, desemnată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 mai 2023 in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Decizia 2008/671/CE/05-aug-2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranţă

...prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvenţe radio,ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:-****-Art. 1Prezenta decizie are drept scop armonizarea condiţiilor privind disponibilitatea şi utilizarea eficientă a benzii de frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile legate de siguranţă ale sistemelor inteligente de transport (SIT) în Comunitate.Art. 2În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiţii:1."Sisteme inteligente de transport...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 15 august 2008 in Jurnalul Oficial 220L

Ordonanta urgenta 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...concept pune utilizatorii inovaţiei în centru şi încurajează dezvoltarea inovaţiilor care sunt de interes pentru utilizatori.Întrucât strategiile pentru specializarea inteligentă oferă o nouă abordare de politici şi practici pentru cercetare şi inovare în regiuni care au drept scop promovarea schimbărilor structurale, dezvoltarea regională, creşterea capacităţii interne şi a avantajului comparativ regional prin investiţii direcţionate în domenii strategice......în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel naţional şi/sau la nivel regional;b)fondatori ai parcului de specializare inteligentă - autorităţi publice locale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau alte unităţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 iulie 2022 in M.Of. 721 din 18-iul-2022

Ordinul 5.153/2021 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal

...există ............................... contra roboţilor.
3. În opinia Robotului Sophia, oamenii au mai multe ............................ decât roboţii.
4. După părerea unora, roboţii cu inteligenţă pot fi numiţi ............................... ceea ce ar face să aibă drepturi şi obligaţii.
5. Sophia este unică, deoarece a primit .............................................................................. .
Bill Gates, Stephen Hawking sau Elon Musk şi-au exprimat public temerile că roboţii dotaţi cu inteligenţă artificială ar putea aduce sfârşitul civilizaţiei umane, iar de curând un android a făcut nişte declaraţii care par a le
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 septembrie 2021 in M.Of. 842 bis din 03-sep-2021

Directiva 944/05-iun-2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE

...trebui să beneficieze de asistenţă pentru a răspunde ofertelor bazate pe piaţă şi a beneficia de pe urma acestora.(24)Dreptul beneficiarilor preţurilor reglementate de a primi contoare inteligente individuale fără costuri suplimentare nu ar trebui să împiedice statelor membre să modifice funcţionalitatea sistemelor de contorizare inteligentă în cazul în care nu există infrastructură de contoare inteligente pentru că evaluarea costuri-beneficii în ceea ce priveşte introducerea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 14 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 158L

Regulamentul 651/17-iun-2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat

...i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecţie, monitorizare şi control la toate tensiunile şi posturile de transformare; şi(v)reţele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalaţie, atât la nivelul transportului, cât şi al distribuţiei la tensiune joasă şi medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecţională, monitorizarea interactivă, inteligentă şi în timp real sau aproape real şi gestionarea producţiei, a transportului, a distribuţiei şi a consumului de energie electrică...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 26 iunie 2014 in Jurnalul Oficial 187L

Regulamentul 504/06-iun-2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor

...sunt transportate pe teritoriul lor. În mai multe zone au fost introduse carduri din plastic cu cipuri computerizate integrate ("carduri inteligente") drept dispozitive de stocare a datelor. Ar trebui să fie posibilă emiterea unor astfel de carduri inteligente ca o opţiune în plus pe lângă documentul de identificare, precum şi utilizarea acestora în anumite condiţii în locul documentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 7 iunie 2008 in Jurnalul Oficial 149L

Ordonanta urgenta 19/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...specializare inteligentă, producţie de serie/serie zero, individuală, de masă, precum şi alte categorii de activităţi specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel naţional şi/sau la nivel regional;................................................................................................d) rezidenţi ai parcului - unităţile şi instituţiile de drept public şi privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, potrivit prevederilor art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 martie 2023 in M.Of. 268 din 30-mar-2023