Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 914 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 711.023 acte

Regulamentul 807/14-apr-2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea atribuţiilor sale de executare prevăzute în actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (unanimitate)

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2009/472/CE/06-apr-2009 privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Islamică Mauritania în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 19 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 156L

Decizia 2009/618/CE/27-iul-2009 privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Guineea în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 19 august 2009 in Jurnalul Oficial 214L

Decizia 2011/465/UE/18-iul-2011 de modificare a măsurilor corespunzătoare stabilite prin Decizia 2009/618/CE privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Guineea în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou şi de abrogare a acesteia

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 27 iulie 2011 in Jurnalul Oficial 195L

Decizie din 21-mar-1962 de instituire a unei proceduri de examinare şi consultare prealabilă privind anumite acte cu putere de lege şi acte administrative preconizate de statele membre în domeniul transporturilor

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 357/2009/CE/22-apr-2009 privind o procedură de examinare şi consultare prealabilă privind anumite acte cu putere de lege şi acte administrative preconizate de statele membre în domeniul transporturilor

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 30 aprilie 2009 in Jurnalul Oficial 109L

Rectificare din 21-apr-2011 la Decizia 2011/106/PESC a Consiliului din 15 februarie 2011 privind adaptarea şi prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute în Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 21 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 105L

Decizia 2010/588/UE/27-sept-2010 privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Niger în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 2 octombrie 2010 in Jurnalul Oficial 260L

Regulamentul 806/14-apr-2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (majoritate calificată)

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Tratat din 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg

...literele (c), (d), (f) şi (g), legile sau legile-cadru europene se adoptă de Consiliu, care hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Regiunilor şi a Comitetului Economic şi Social. Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie europeană cu scopul de a aplica procedura legislativă ordinară în sensul alineatului (1) literele (d), (f) şi (g). Acesta hotărăşte în unanimitate, după......consultarea Parlamentului European.(4) Un stat membru poate încredinţa partenerilor sociali, la cererea comună a acestora, punerea în aplicare a legilor-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iunie 2005 in M.Of. 465 din 01-iun-2005