Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6078 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Legea 10/1972 CODUL MUNCII

...CODUL MUNCII, Legea 10/1972vezi CODUL MUNCII
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 decembrie 1972 in B.Of. 140 din 01-dec-1972

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...proprii, în limitele stabilite de adunarea generală a acţionarilor, nefiind cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.PARTEA 18:Codul fiscal(2)Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:[...]b)cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;PARTEA 181:Norme metodologice25.Intră sub incidenţa acestei prevederi cheltuielile efectuate în acest scop...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Legea 62/2011 a dialogului social - REPUBLICARE

...cu statut special, reprezentanţii acestora şi reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice;k)unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă;l)grup de unităţi - formă de structurare în vederea negocierii colective la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare......cod CAEN;Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 august 2012 in M.Of. 625 din 31-aug-2012

Legea 3/1950 cuprinzand Codul Muncii

...Legea 3-cuprinzand Codul MunciiIn temeiul Art. 56 al Constitutiei Republicii Populare Romane semnam Legea votata si adoptata de Marea Adunare Nationala, in cuprinsul urmator:CODUL MUNCIICAPITOLUL I:Dispozitiuni generaleArt. 1Codul Muncii stabileste reguli pentru contractele colective de munca si contractele de munca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 iunie 1950 in B.Of. 50 din 08-iun-1950

Legea 519/2003 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

...304/19/07:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2004 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATE SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program 2004
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent salariilor de bază
08001
266.990.244
Salarii de merit
......332
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei MunciiAnexa nr. 304/19/27:(1)FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII - SEDIUL DDFSS BACĂUMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 decembrie 2003 in M.Of. 864 din 04-dec-2003

Ordinul 1801/1995 privind aprobarea Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si altor obligatii

...fizice
Nr. înregistrare ..............
Rol nr. .................
Data .............
Nr. matricol ..............
Subsemnatul ................ domiciliat în jud. .......... localitatea ........... sector ...... str. .......... nr. .... bl. ... sc. .... et. .... ap. ..... cod poştal ............ salariat/nesalariat, loc de muncă ....................... cont bancarDECLAR PRIN PREZENTA CĂ REALIZEZ VENITURI DIN ÎNCHIRIEREA PROPRIETĂŢII situată în jud. .......... localitatea ........... str. ........ nr. ... bl ..... sc. ...... et. .... ap ...... cod poştal .......... nr. matricol ............ cu suprafaţa de ....... mp, telefon .............I.CLĂDIRI - TERENURIEnumerarea suprafeţelor închiriate sau subînchiriate la adresa de mai
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 20 noiembrie 1995 in M.Of. 268 din 20-nov-1995

Codul Muncii din 2002 Codul Muncii - proiect

...Codul Muncii - proiectTITLUL I:DISPOZIŢII GENERALECapitolul I:Domeniul de aplicareArt. 1(1)Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 decembrie 2002 in Brosura 0 din 06-dec-2002

Decizia 21/2015 [A] referitoare la examinarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 şi art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul civil din 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2006, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 şi art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), respectiv art. 16 lit. ''a'' din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul muncii, republicat (art. 166 Codul Muncii în forma anterioară republicării)

...în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 şi art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 octombrie 2015 in M.Of. 743 din 05-oct-2015

Legea 512/2004 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

...304^20^08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2005 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program 2005
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent salariilor de bază
001
288.235.333
Salarii de merit
......000
35.211.000
36.443.000
ANEXA Nr. 304^20^25:FIŞA BIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 73.04 - - CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI:Cod 20.73.04.0001a)achiziţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1128 din 30-noi-2004

Legea 380/2005 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

...821
Programul s-a obţinut din centralizarea a 8 fişe.Notă: Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.ANEXA Nr. 303^20^126:- Capitol 68.03 - - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Cod 20.68.03.0001b CNPASFIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb)dotări independente MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judeţ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2005 in M.Of. 1150 din 19-dec-2005