Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4578 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.301 acte

Codul Civil din 1864 al Principatelor Unite Romane

...Codul Civil din 26 noiembrie 1864 al Principatelor Unite Romane*)_________*) În Monitorul Oficial nr. 271 au fost publicate art. 1-347......raporta dota.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 4 decembrie 1864 ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 decembrie 1864 in M.Of. 271 din 04-dec-1864

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009)

...CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)_________*) Prezentul Cod civil intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia. (n.n...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Codul Penal din 1864 Codul Penal al Romaniei - Republicat

...sau de a fi impiegat in vre-unul din stabilimentele de instuctiune ca profesore, institutor, invatator, repetitor sau priveghetor.*) In codul nostru civil spre diferenta de cel francez, nu exista institutiune de subrogator. Credem ca din eroare s'a tradus si acest cuvant din textul Codului penal francez.23. Degradatiunea civica, cand va fi pronuntata ca pedeapsa principala, va putea fi insotita si de o inchisoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 1912 in M.Of. 185 din 22-oct-1912

Codul de Procedura Penala din 1968 CODUL DE PROCEDURA PENALA

...teritorial;b)infractiunile contra bunurilor aflate in administrarea sau folosinta fortelor armate;c)infractiunile prevazute in art. 348-354, din Codul penal;3.infractiunile savirsite in legatura cu serviciul de catre angajatii civili din fortele armate si din Ministerul de Interne, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante.Art. 27......infractiunile savirsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane;c)infractiunile contra pacii si omenirii prevazute de Codul penal in art. 356-361, savirsite de civili;d)infractiunile savirsite de judecatorii de la judecatorii, de personalul operativ al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 1968 in B.Of. 145 din 12-noi-1968

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Republicare

...pana la o treime pentru datorii catre Stat, penalitati prevedute de lege, precum si creantele privilegiate prescrise de art. 1729 codul civil; pana la jumatate in ce privesce plata dotei legiuitei sotii, precum si alimentele acordate de lege atat sotiei, cat si......prin osebita petitie, dupe regulele stabilite pentru cererea principala.Art. 608Desfiintat.Art. 609Se vor aplica Celelalte rendueli ale codului civil, privitore la ofertele de plata si la consemnatii, coprinse in art. 1114- 1121 inclusiv, afara de alin. 8 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 1900 in M.Of. 281 din 15-mar-1900

Legea 287/2009 privind Codul civil

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civilAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 24 iulie 2009
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

...prioritate şi la publicitatea garanţiilor reale mobiliare sunt aplicabile şi amanetului, astfel cum este reglementat În art. 1685- 1696 din Codul civil.Art. 4(1)În cuprinsul prezentului titlu următorii termeni au sensurile menţionate mai jos:a)debitor- persoana obligată să aducă......decât a materialelor obţinute prin înlăturare.(4)Prezentul titlu se aplică şi bunurilor prevăzute la art. 467 şi 468 din Codul civil.(5)Intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele bunuri:a)stocul de bunuri fungibile şi nefungibile;b)soldurile creditoare ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 mai 1999 in M.Of. 236 din 27-mai-1999

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...ca pretul se va distribui intre creditorii chirografari nu prin analogie, in proportie cu creanta lor, cum se prevede in Codul de procedura civila roman (art. 450, 523, 574 p.3) si in Codul civil roman (art. 1719), ci potrivit rangului gajului lor, care in materie de executiune imobiliara se cheama ipoteca executionala, dobandita de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...3(1)Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în......un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2014 in M.Of. 466 din 25-iun-2014

Legea 114/1996 LEGEA LOCUINTEI - Republicare

...consiliilor locale, pe terenurile aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile aparţinând persoanelor fizice beneficiare, în condiţiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentaţiilor de urbanism legal aprobate şi cu asigurarea utilităţilor şi dotărilor edilitare necesare condiţiilor de locuit.Art. 12......bucură în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile.Art. 72Dispoziţiile prezentei legi privind închirierea locuinţelor se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune.Art. 73La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:- Legea nr. 5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 1997 in M.Of. 393 din 31-dec-1997