Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 20 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.997 acte

Hotarirea 351/2019 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Justiţiei

...administrarea Ministerului JustiţieiÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2019 in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Decizia 30/2015 [A] referitoare la aplicarea şi interpretarea articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public, actualizarea cu indicele preţului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 şi luna mai a anului 2014 se aplică şi cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare, datorate anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 507/2014

...şi că pe toată durata contractului de închiriere nu a fost adoptată nicio hotărâre de guvern prin care să fie actualizat cuantumul chiriei. S-a mai reţinut că Hotărârea Guvernului nr. 507/2014 nu este aplicabilă cauzei, deoarece, potrivit art. 6 din Codul civil, legea se aplică numai pentru viitor şi nu retroactiv.5. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta, solicitând schimbarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 2015 in M.Of. 860 din 18-noi-2015

Hotarirea 287/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

...tribunalelorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2018 in M.Of. 397 din 09-mai-2018

Decizia 12/2019 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 1.155 alin. (2) din Codul civil

...instituită prin alin. (1) al aceluiaşi articol1.1 Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, pag. 1202-1203; Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. III, Transmisiunea şi partajul moştenirii, Ediţia a III-a actualizată şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pag. 127.54. În acest sens, se arată în doctrina la care s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 aprilie 2019 in M.Of. 316 din 23-apr-2019

Legea 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

...baza informaţiilor sau documentelor furnizate de administrator şi pe baza unor dovezi externe, atunci când acestea sunt disponibile. Depozitarul îşi actualizează permanent evidenţele.(5)Depozitarul răspunde faţă de administrator şi faţă de participanţi şi moştenitorii acestora, definiţi conform prevederilor Codului civil, pentru orice pierdere suferită de aceştia ca rezultat al neîndeplinirii obligaţiilor sale în mod nejustificat sau al îndeplinirii necorespunzătoare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 ianuarie 2020 in M.Of. 10 din 08-ian-2020

Decizia 13/2019 [A] referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...principiilor accesiunii, ci exerciţiul dreptului de dispoziţie materială de către proprietar asupra bunului său"1.____1Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, Ediţia a 2-a revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, 2015, pag. 370.55. Un alt autor a arătat că, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2019 in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Decizia 5/2020 [A] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii privind existenţa şi întinderea dreptului titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme

...operată prin Legea nr. 348/2004. În virtutea contractului de depozit şi în baza principiului nominalismului monetar (art. 1604 din Codul civil din 1864), Banca nu avea obligaţia de a indexa sau actualiza sumele depuse, ci numai de a le restitui oricând, la cererea deponenţilor, exact în moneda în care le-a primit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2020 in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Hotarirea 1034/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

...tribunalelorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2019 in M.Of. 9 din 04-ian-2019

Hotarirea 76/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

...tribunalelorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 februarie 2019 in M.Of. 138 din 21-feb-2019

Hotarirea 259/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

...tribunalelorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2019 in M.Of. 360 din 09-mai-2019