Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1895 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Ordinul 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie ''Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...minimis în conformitate cu Ordinul preşedintelui institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN( - Anexa nr. 1 la schemă)
Clasa
Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320
Producţia de ţesături
1330
Finisarea materialelor textile
1391
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 martie 2008 in M.Of. 175 din 06-mar-2008

Contract Colectiv de Munca 2895/2006 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2007-2010

...contractuluiAngajatorul - persoana juridică/fizică............................................, cu sediul/domiciliul în..................................., înregistrată la Oficiul registrului comerţului/autorităţile administraţiei publice din.....................sub nr. ......................, cod fiscal..........................., telefon...................., autorizat să desfăşoare activităţi principale având cod CAEN...................., reprezentat legal prin.............................................., în calitate de................................................,şisalariatul/salariata - domnul/doamna........................................, domiciliat/domiciliată în localitatea............................, str. ....................................nr. ........., judeţul...................., posesor/posesoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 ianuarie 2007 in M.Of. 5 cc din 29-ian-2007

Ordinul 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

...entitate fără personalitate juridică
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare
2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
3. Felul sediului
3.1 Plătitor cu sediul central în România
Sediul central
Sucursală
Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare
3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate
Ţara
Sediu permanent
Filială
Sucursală
Reprezentanţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 martie 2007 in M.Of. 175 din 13-mar-2007

Ordonanta urgenta 56/2002 privind programul de masuri de restructurare financiara a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

...către A.V.A.B., precum şi dezvoltarea activităţii şi care are ca obiect principal de activitate agricultura (cultura vegetală - cod CAEN 011, zootehnia - cod CAEN 012, activităţi mixte de cultură vegetală şi creşterea animalelor - cod CAEN 013 şi servicii auxiliare - cod CAEN 014), industria...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 mai 2002 in M.Of. 355 din 28-mai-2002

Ordinul 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural''

...Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.(4)Codurile CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurilor 312 şi 313 sunt prezentate în anexele nr. 1 şi......self=03?=0305Art. 33Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta schemă.ANEXA Nr. 11:LISTA codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 312
n.c.a.: neclasificate altundeva
* parte din
Diviziune
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 septembrie 2008 in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Statut din 2008 al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

...şi completarea acestuiaArt. 6:Obiectul de activitate6.1.Activitatea principală a Băncii este "Alte activităţi de intermedieri monetare" - cod CAEN 6512 şi domeniul principal este "Intermediere monetară" - cod CAEN 651.6.2.Banca poate desfăşura, în limita autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României, precum şi sub rezerva...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 martie 2008 in M.Of. 164 din 04-mar-2008

Norma din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

...13:DECLARAŢIA debitelor existente la data de 31.03.2001A.Date de identificare angajator
Denumire angajator
CNP angajator
Cod fiscal
Nr. înreg. Oficiul Registrul Comerţului
Cod CAEN
B.Debite existente la 31.03.2001
Fondul
Contribuţii
Majorări
Penalităţi
Total
1
2
3
4
5=2+3+4
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 mai 2001 in M.Of. 237 din 10-mai-2001

Hotarirea 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

...ANARZ;c)lista beneficiarilor serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea beneficiarului, adresa, codul unic de înregistrare, codul CAEN, numărul unic de identificare a beneficiarului la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), rasa şi numărul de animale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 martie 2011 in M.Of. 206 din 24-mar-2011

Instructiunile 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...că situaţia financiară anuală nu a fost depusă.(3)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 martie 2007 in M.Of. 220 din 30-mar-2007

Legea 47/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

...repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea autostrăzilor şi drumurilor naţionale în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei; codurile aferente acestor activităţi sunt următoarele:1. cod CAEN 4523 - construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi baze sportive;2. cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcţii;3. cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 martie 2004 in M.Of. 257 din 23-mar-2004