Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 56 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.013 acte

Ghid de finantare din 2017 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN, însoţite de denumirea acestora, în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).SUBSECŢIUNEA 3:Unitatea sau instituţia de învăţământ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Ghid de finantare din 2015 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...sau instituţiilor de învăţământ private);p)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2015 in M.Of. 209 din 30-mar-2015

Ghid de finantare din 2017 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).SUBSECŢIUNEA 3:Unitatea sau instituţia de învăţământ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Procedura de implementare din 2007 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
172
Producţia de ţesături
173
Finisarea materialelor textile
174
Fabricarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2007 in M.Of. 476 din 16-iul-2007

Procedura din 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

...notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2013 in M.Of. 305 din 28-mai-2013

Ghid din 2020 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 4, August 2020 -

...Publice printr-o adresă.Adresa va fi însoţită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2020 in M.Of. 811 bis din 03-sep-2020

Metodologie din 2005 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...nr. perioade de raportare (12 sau 4)
.........................
B. Motivaţia în cazul SIN=1
- cazierul fiscal
|_|
- obiect principal de activitate
cod CAEN
- solicitări depuse pentru anii fiscali anteriori şi nesoluţionate
|_|
- plătitor nou înfiinţat
|_|
- datele incomplete
|_|
- SIN-ul este negativ
|_|
- renunţare la opţiunea de rambursare
|_|
- stabilit de administraţia fiscală
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2005 in M.Of. 698 din 03-aug-2005

Procedura de implementare din 2005 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1
Industria textilă şi a produselor textile
171
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire
172
Producţia de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2005 in M.Of. 279 din 04-apr-2005

Hotarirea 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

...notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2014 in M.Of. 336 din 08-mai-2014

Hotarirea 1194/2002 pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile

...tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001.3.Codurile folosite de către Comisia Centrală de Rechiziţii au avut în vedere ultimul nivel de agregare consacrat de CAEN, CPSA sau PRODROM astfel:- într-un cod de nouă caractere primele şapte cifre sunt preluate din nomenclatoarele menţionate, iar ultimele două cifre reprezintă codificarea proprie a Comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 decembrie 2002 in M.Of. 873 din 04-dec-2002