Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 86 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Ghid de finantare din 2016 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).SUBSECŢIUNEA 3:Unitatea sau instituţia de învăţământ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 mai 2016 in M.Of. 397 din 25-mai-2016

Ghid de finantare din 2017 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN, însoţite de denumirea acestora, în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).SUBSECŢIUNEA 3:Unitatea sau instituţia de învăţământ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Ghid de finantare din 2017 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).SUBSECŢIUNEA 3:Unitatea sau instituţia de învăţământ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Ghid de finantare din 2015 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...sau instituţiilor de învăţământ private);p)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 martie 2015 in M.Of. 209 din 30-mar-2015

Ordinul 676/2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

...conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."30.La articolul 29, litera f) se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 aprilie 2021 in M.Of. 433 din 23-apr-2021

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

...în vigoare, generale sau specifice activităţii respective;
3.
în cazul în care îmi schimb sau îmi extind activitatea, voi face noua declaraţie pe propria răspundere, corespunzătoare noilor condiţii;
4.
activităţile pe care le efectuez sunt:
Codul CAEN Rev 1
...................................
Denumirea Activităţi:
.................................
Semnătura/ştampila,
* Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea normelor de protecţia muncii se va întocmi în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 februarie 2003 in M.Of. 108 din 20-feb-2003

Procedura de implementare din 2007 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
172
Producţia de ţesături
173
Finisarea materialelor textile
174
Fabricarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 iulie 2007 in M.Of. 476 din 16-iul-2007

Procedura din 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

...notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 mai 2013 in M.Of. 305 din 28-mai-2013

Ghid din 2020 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 4, August 2020 -

...Publice printr-o adresă.Adresa va fi însoţită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 septembrie 2020 in M.Of. 811 bis din 03-sep-2020

Ghid din 2022 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 5, februarie 2022 -

...Finanţelor printr-o adresă.Adresa va fi însoţită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 martie 2022 in M.Of. 248 bis din 14-mar-2022