Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 41 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.527 acte

Procedura din 2010 DE SOLUŢIONARE a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...al Registrului Comerţului şi a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).8.Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin două ori la opţiunea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2010 in M.Of. 131 din 26-feb-2010

Hotarirea 83/2003 privind autorizarea societatilor comerciale care presteaza servicii de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial roman pe nave care arboreaza pavilion roman ori strain, precum si instituirea unor masuri de securitate financiara in caz de abandonare a acestuia in afara Romaniei

...personalului navigant numai dacă au prevăzut în actul constitutiv, în cadrul obiectului de activitate, "selecţia şi plasarea forţei de muncă", cod 7450, activitate prevăzută în Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002.Art. 2(1)Agenţiile de personal navigant prestează servicii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 2003 in M.Of. 84 din 11-feb-2003

Prescriptii tehnice PT C9-2003/2003 privind cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea/instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune -ediţia 1-

...de activitate pentru care solicită autorizarea;- datele societăţii: adresă, telefon, fax, cont, banca;2) statutul (actul constitutiv) al agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);3) certificatul de înmatriculare al agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2003 in M.Of. 917 bis din 20-dec-2003

Prescriptii tehnice C1-2003/2003 ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte, supraîncalzitoarelor şi a economizoarelor independente''

...domeniul de activitate pentru care solicită autorizarea;- datele societăţii: adresă, telefon, fax, cont, banca;2) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);3) certificatul de înmatriculare al agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2002 in M.Of. 914 bis din 30-noi-2002

Norme Metodologice din 2008 de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

...naţională, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.(2)În cadrul Clasificării activităţilor din economia naţională, actualizată potrivit alin. (1), unităţile şi instituţiile identifică, în funcţie de specificul activităţii principale desfăşurate, codul CAEN aferent.Art. 10Termenul de declarare şi de plată a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2008 in M.Of. 124 din 18-feb-2008

Instructiunile 2/2018 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

...conduce la imposibilitatea identificării Fondului şi, în consecinţă, se consideră că raportările contabile nu au fost depuse.(3)Fondul completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care Fondul desfăşoară mai multe activităţi, se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 2018 in M.Of. 658 din 30-iul-2018

Instructiunile 1/2018 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor

...la imposibilitatea identificării Fondului şi, în consecinţă, se consideră că situaţiile financiare anuale nu au fost depuse.(3)Fondul completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care Fondul desfăşoară mai multe activităţi se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 2018 in M.Of. 262 din 26-mar-2018

Instructiunile 1/2019 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

...la imposibilitatea identificării Fondului şi, în consecinţă, se consideră că situaţiile financiare anuale nu au fost depuse.(3)Fondul completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care Fondul desfăşoară mai multe activităţi, se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2019 in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Instructiunile 2/2017 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

...conduce la imposibilitatea identificării Fondului şi, în consecinţă, se consideră că raportările contabile nu au fost depuse.(3)Fondul completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care Fondul desfăşoară mai multe activităţi, se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2017 in M.Of. 617 din 31-iul-2017

Instructiunile 1/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor

...la imposibilitatea identificării Fondului şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă anuală nu a fost depusă.(3)Fondul completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care Fondul desfăşoară mai multe activităţi, se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 aprilie 2017 in M.Of. 234 din 05-apr-2017