Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6526 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Legea 62/2011 a dialogului social - REPUBLICARE

...cu statut special, reprezentanţii acestora şi reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice;k)unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă;l)grup de unităţi - formă de structurare în vederea negocierii colective la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare......cod CAEN;Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 august 2012 in M.Of. 625 din 31-aug-2012

Legea 3/1950 cuprinzand Codul Muncii

...Legea 3-cuprinzand Codul MunciiIn temeiul Art. 56 al Constitutiei Republicii Populare Romane semnam Legea votata si adoptata de Marea Adunare Nationala, in cuprinsul urmator:CODUL MUNCIICAPITOLUL I:Dispozitiuni generaleArt. 1Codul Muncii stabileste reguli pentru contractele colective de munca si contractele de munca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 iunie 1950 in B.Of. 50 din 08-iun-1950

Legea 512/2004 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

...304^20^08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2005 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program 2005
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent salariilor de bază
001
288.235.333
Salarii de merit
......000
35.211.000
36.443.000
ANEXA Nr. 304^20^25:FIŞA BIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 73.04 - - CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI:Cod 20.73.04.0001a)achiziţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1128 din 30-noi-2004

Legea 380/2005 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

...821
Programul s-a obţinut din centralizarea a 8 fişe.Notă: Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.ANEXA Nr. 303^20^126:- Capitol 68.03 - - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Cod 20.68.03.0001b CNPASFIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb)dotări independente MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judeţ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2005 in M.Of. 1150 din 19-dec-2005

Legea 26/1967 privind concediul de odihna al angajatilor

...Art. 11(1)Angajatii care, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi inceteaza activitatea ca urmare a desfacerii contractului de munca in temeiul art. 1 sau art. 20 lit. e, f ori g din Codul muncii, vor primi in primii 2 ani dupa reincadrare concediul prevazut la art. 1 redus la durata minima. In anii urmatori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 decembrie 1967 in B.Of. 113 din 28-dec-1967

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...proprii, în limitele stabilite de adunarea generală a acţionarilor, nefiind cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.PARTEA 18:Codul fiscal(2)Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:[...]b)cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;PARTEA 181:Norme metodologice25.Intră sub incidenţa acestei prevederi cheltuielile efectuate în acest scop...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Legea 387/2007 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008

...din centralizarea a 7 fişe. Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatANEXA Nr. 5/03/20/121:MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Cod 20.68.03.0001bBM-CP
FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
b) dotări independente
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de
......2. Proiecţia costurilor
de funcţionare şi de
întreţinere după PIF
(preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0001bCNPAS
FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 decembrie 2007 in M.Of. 901 din 31-dec-2007

Ordinul 408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

...sănătăţiiTotal medici =OPERATORI
Nr. crt.
Nume şi prenume
CNP
BI/CI
Certificat membru asociaţie profesională
Contract*)
Program de lucru
Cod parafă (după caz)
Tip de activitate**)
Serie şi nr.
Data eliberării
Data expirării
Nr. contract
Tip contract
*)Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă, PFA, etc.)**)absolvent colegiu imagistică medicală, asistent medical imagistică medicală, bioinginer, fizician.Total operatori =ASISTENŢI MEDICALI
Nr. crt.
Nume şi
......Valabilă până la
Valoare
Nr. contract
Tip contract
*)Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă, PFA, etc.)Total asistenţi medicali =PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ
Nr. crt.
Nume şi prenume
CNP
BI/CI
ALP/Certificat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 aprilie 2010 in M.Of. 207 bis din 01-apr-2010

Ordinul 265/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

...sănătăţiiTotal medici =OPERATORI
Nr. crt.
Nume şi prenume
CNP
BI/CI
Certificat membru asociaţie profesională
Contract*)
Program de lucru
Cod parafă (după caz)
Tip de activitate**)
Serie şi nr.
Data eliberării
Data expirării
Nr. contract
Tip contract
*)Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă, PFA, etc.)**)absolvent colegiu imagistică medicală, asistent medical imagistică medicală, bioinginer, fizician.Total operatori =ASISTENŢI MEDICALI
Nr. crt.
Nume şi
......Valabilă până la
Valoare
Nr. contract
Tip contract
*)Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă, PFA, etc.)Total asistenţi medicali =PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ
Nr. crt.
Nume şi prenume
CNP
BI/CI
ALP/Certificat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 aprilie 2010 in M.Of. 207 bis din 01-apr-2010

Legea 53/2003 CODUL MUNCII - REPUBLICARE

...LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII) - REPUBLICAREN.n. - Actul republicat a fost introdus sub denumirea Codul muncii din 24 ianuarie 2003 - Republicare-****-Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 345 din data de 18 mai 2011 ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 mai 2011 in M.Of. 345 din 18-mai-2011