Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4926 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Codul Muncii din 1972 CODUL MUNCII

...CODUL MUNCII din 25 noiembrie 1972 - Legea 10/1972Partea I:Principii generale ale relatiilor de munca. Drepturile si indatoririle oamenilor muncii.CAPITOLUL 1:Principii generale privind relatiile de munca.Art. 1(1)In Republica Socialista Romania...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 decembrie 1972 in B.Of. 140 din 01-dec-1972

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

...contribuabililor la sistemul public de pensii;m)asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului numeric personal;n)certifică, la termenele stabilite prin decizie a preşedintelui CNPP, stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;o)controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;p)aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă......contribuabililor la sistemul public de pensii;f)asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului numeric personal;g)certifică, la termenele stabilite prin decizie a preşedintelui CNPP, stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2010 in M.Of. 852 din 20-dec-2010

Legea 6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialista Romania

...considerat stagiar.Personalul didactic titular care nu obtine definitivarea in invatamint pierde calitatea de titular si, ca urmare, contractul de munca al acestuia se desface, aplicindu-se dispozitiile codului muncii, privitoare la desfacerea contractului pentru necorespundere in munca.ART. 20Personalul didactic de predare titular poate fi transferat, la cerere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 1969 in B.Of. 33 din 14-mar-1969

Codul Muncii din 1972 Codul Muncii al Romaniei - actualizat

...Codul Muncii al Romaniei*) din 25 noiembrie 1972PARTEA I:Principii generale ale relatiilor de munca; Drepturile si indatoririle oamenilor munciiCAPITOLUL I:Principii generale privind relatiile de muncaArt. 1(1)In Romania, desfiintarea pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 1997 in Brosura din 12-nov-1997

Legea 59/1968 privind comisiile de judecata - REPUBLICARE

...judecata din intreprinderi, organizatii economice, institutii si celelalte organizatii socialiste de stat incearca impacarea partilor in urmatoarele infractiuni prevazute de Codul penal, savirsite de personalul muncitor la locul de munca:a)lovire sau alte violente (art. 180 alin. 2);b)vatamare corporala din culpa (art. 184 alin. 1);c)calomnie......persoana vatamata sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia, a stiut cine este faptuitorul. Termenele de sesizare in litigiile de munca sint cele prevazute in Codul muncii sau in alte acte normative, iar in litigiile patrimoniale, cele prevazute in legea civila...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 1987 in B.Of. 22 din 18-mai-1987

Legea 10/1972 CODUL MUNCII

...CODUL MUNCII, Legea 10/1972vezi CODUL MUNCII
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 decembrie 1972 in B.Of. 140 din 01-dec-1972

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...proprii, în limitele stabilite de adunarea generală a acţionarilor, nefiind cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.PARTEA 18:Codul fiscal(2)Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:[...]b)cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;PARTEA 181:Norme metodologice25.Intră sub incidenţa acestei prevederi cheltuielile efectuate în acest scop...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Legea 62/2011 a dialogului social

...cu statut special, reprezentanţii acestora şi reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice;k)unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă;l)grup de unităţi - formă de structurare în vederea negocierii colective la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare......cod CAEN.Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2011 in M.Of. 322 din 10-mai-2011

Legea 62/2011 a dialogului social - REPUBLICARE

...cu statut special, reprezentanţii acestora şi reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice;k)unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă;l)grup de unităţi - formă de structurare în vederea negocierii colective la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare......cod CAEN;Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2012 in M.Of. 625 din 31-aug-2012

Legea 519/2003 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

...304/19/07:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2004 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATE SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program 2004
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent salariilor de bază
08001
266.990.244
Salarii de merit
......332
Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei MunciiAnexa nr. 304/19/27:(1)FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII - SEDIUL DDFSS BACĂUMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 decembrie 2003 in M.Of. 864 din 04-dec-2003