Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 11554 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 583.821 acte

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalPARTEA 1:Codul fiscalTITLUL II:Impozitul pe profitCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 13:ContribuabiliSunt obligate la plata...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Hotarirea 224/1993 privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe

...HOTARIRE nr. 224 din 21 mai 1993 privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxeGuvernul Romaniei hotaraste:Art. 1Persoanele fizice si juridice, care, prin actul legal de......sint obligate sa completeze si sa depuna declaratia de inregistrare model IMP 1, anexa la prezenta hotarire, in vederea atribuirii codului fiscal si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.Declaratiile de inregistrare se depun la directiile generale ale finantelor publice si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 iunie 1993 in M.Of. 118 din 04-iun-1993

Legea 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 august 2006 in M.Of. 662 din 01-aug-2006

Ordinul 1801/1995 privind aprobarea Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si altor obligatii

...I:DECLARAŢIA LUNARĂ PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICIPe perioada de la începutul anului până la ..............................Denumirea contribuabilului ........................... Cod fiscal ........Strada ........... Nr. .... Localitatea .......... Judeţ (sector) ......... Cod poştal .........- în lei -
Venituri din exploatare
01...........
Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit)
02...........
Profit
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 noiembrie 1995 in M.Of. 268 din 20-nov-1995

Hotarirea 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...HOTĂRÂRE nr. 1861 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1044 din 29-dec-2006

Hotarirea 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...HOTĂRÂRE nr. 77 din 5 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2014 in M.Of. 108 din 12-feb-2014

Ordinul 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

...temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2008 in M.Of. 70 din 30-ian-2008

Hotarirea 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...HOTĂRÂRE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 1 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Hotarirea 1620/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...HOTĂRÂRE nr. 1620 din 29 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 2009 in M.Of. 927 din 31-dec-2009

Ordinul 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

...temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă Nomenclatorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2007 in M.Of. 658 din 26-sep-2007