Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.013 acte

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice

...cadrul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul pentru soluţionarea lucrărilor primite în termenele stabilite;j)redactează notele de prezentare la propunerile legislative şi la documentele referitoare la relaţia Guvernului cu Parlamentul înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului;k)întocmeşte orice alte documente referitoare la relaţia Guvernului cu Parlamentul, care vizează competenţele ministerului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2011 in M.Of. 400 din 08-iun-2011

Strategie din 2010 NAŢIONALĂ DE ORDINE PUBLICĂ - 2010-2013

...clarificarea competenţelor şi responsabilităţilor structurilor cu atribuţii în materie, corelarea domeniilor subsecvente, precum şi euroconformizarea cu actele comunitare aferente.Iniţiativele legislative vor avea în vedere implementarea actelor normative adoptate la nivelul UE, potrivit algoritmului stabilit prin Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2010 şi prin Agenda europeană şi de cooperare internaţională în domeniul afaceri interne.Iniţiativele legislative de modificare a unor acte normative de nivel superior (legi, ordonanţe ale Guvernului, hotărâri ale Guvernului) şi a celor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2010 in M.Of. 721 din 28-oct-2010

Regulament din 2005 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

...şi nefinalizate până la data reuniunii;d)situaţia sarcinilor restante rezultate din actele normative publicate.(6)În prima parte a agendei de lucru vor fi înscrise proiectele de acte normative şi alte documente, care au toate avizele ministerelor implicate, inclusiv formele refăcute conform avizelor Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social şi, după caz, Consiliului Suprem de Apărare a ţării sau Consiliului Concurenţei, în conformitate cu prevederile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 ianuarie 2005 in M.Of. 71 din 20-ian-2005

Ordinul M.75/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale

...precum şi de nota justificativă privind însuşirea sau neînsuşirea acestora, dacă este cazul, în vederea includerii la lit. a) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare, însoţit, după caz, de documentele prevăzute la art. 28 din Regulament.Art. 43(1)Direcţia analizează avizul Consiliului Legislativ, precum şi, după caz, nota cuprinzând observaţiile formulate de Secretariatul General al Guvernului, reanalizează şi, dacă este necesar, reface, împreună...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 august 2009 in M.Of. 541 din 04-aug-2009

Ordinul 381/2009 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

...prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înţeles:a)mandat - poziţie de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene. Poziţia oficială de la nivelul Ministerului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2009 in M.Of. 255 din 16-apr-2009

Decizia 6/2005 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

...august 2005, pentru:1. depunerea de amendamente la proiectul de hotărâre privind Regulamentul Senatului;2. depunerea de amendamente la propunerea legislativă privind Statutul deputaţilor şi senatorilor;3. dezbaterea şi avizarea de către comisiile permanente a proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a acestora.Senatul, convocat în sesiune extraordinară, se va întruni în plen luni, 29 august 2005, ora 15...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2005 in M.Of. 780 din 26-aug-2005

Legea 84/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

...şi cu CE înainte de a transmite această legislaţie Parlamentului.15.Aprobarea reformei pensiilor a fost oarecum întârziată datorită unei agende legislative încărcate, dar acum ne aşteptăm ca această lege să fie aprobată de Parlament înainte de mijlocul lunii septembrie (acţiune prealabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iunie 2011 in M.Of. 417 din 15-iun-2011

Hotarirea 1513/2004 pentru aprobarea Strategiei sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor privind reforma instituţională şi a Planului de acţiune, în perioada 2004-2006

...individuale, neînţelegerea obiectivelor finale, demotivare şi frustrări, comportamentele de aşteptare).9.2.Oportunităţi:- reforma administraţiei publice constituie o prioritate pe agenda Guvernului României;- procesul de reformă a Ministerului Administraţiei şi Internelor este susţinut şi se bucură de sprijinul partenerilor europeni;- existenţa unui cadru legislativ coerent, bine armonizat cu acquisul comunitar;- existenţa unei coeziuni, la nivelul tuturor partidelor şi formaţiunilor politice, cu privire la necesitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 octombrie 2004 in M.Of. 908 din 06-oct-2004

Ordinul 1173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

...ANMDM - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;b)mandat - poziţie de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene în domeniile de competenţă ale MS...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 septembrie 2010 in M.Of. 649 din 20-sep-2010

Hotarirea 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

...şi (3).CAPITOLUL V:Adoptarea poziţiei de negociereArt. 9(1)Poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene formulate în cadrul Pilonului III, Cooperare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2008 in M.Of. 112 din 12-feb-2008