Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1483 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.683 acte

Ordinul 259/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...de plată ale acestora şi utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislaţia în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)La actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiilor se au în vedere următoarele criterii:a)categoria de personal, corpul profesional şi......ţinând cont de elementele prevăzute pentru echivalarea funcţiilor şi de criteriile prevăzute la alin. (3), îşi regăsesc un corespondent în legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016 se echivalează cu acestea.(5)Dacă actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...de plată ale acestora şi utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislaţia în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)La actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiilor se au în vedere următoarele criterii:a)categoria de personal, corpul profesional şi......ţinând cont de elementele prevăzute pentru echivalarea funcţiilor şi de criteriile prevăzute la alin. (3), îşi regăsesc un corespondent în legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016 se echivalează cu acestea.(5)Dacă actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul 8148/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...de plată ale acestora şi utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislaţia în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)La actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiilor se au în vedere următoarele criterii:a)categoria de personal, corpul profesional şi......ţinând cont de elementele prevăzute pentru echivalarea funcţiilor şi de criteriile prevăzute la alin. (3), îşi regăsesc un corespondent în legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016 se echivalează cu acestea.(5)Dacă actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul 237/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...de plată ale acestora şi utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislaţia în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)La actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiilor se au în vedere următoarele criterii:a)categoria de personal, corpul profesional şi......ţinând cont de elementele prevăzute pentru echivalarea funcţiilor şi de criteriile prevăzute la alin. (3), îşi regăsesc un corespondent în legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016 se echivalează cu acestea.(5)Dacă actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordonanta 14/1993 privind actualizarea taxei de studiu in invatamintul superior de stat incepind cu anul universitar 1993/1994 pentru studentii admisi peste planul de scolarizare aprobat prin hotarire a Guvernului

...Invatamint de arhitectura 160.000 - 53.000Publicata in Monitorul Oficial nr. 202 din 23 august 1993
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 august 1993 in M.Of. 202 din 23-aug-1993

Precizari din 2011 privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după semnarea protocolului de predare-primire de către părţile interesate.Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de către Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Responsabilitatea asupra corectitudinii datelor din cererile de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului revine persoanelor care iniţiază aceste cereri.4.Iniţierea cererii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 martie 2011 in M.Of. 186 din 17-mar-2011

Ordinul 1413/2008 pentru aprobarea Normei privind elaborarea / actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant

...modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant stabileşte tipurile de norme tehnice, planificarea şi etapele de elaborare / actualizare, structura şi regulile generale de redactare, precum şi termenul pentru actualizarea periodică în vederea alinierii la progresul tehnic şi ştiinţific şi armonizării cu legislaţia şi reglementările europene în domeniul feroviar.Art. 3(1)Autoritatea responsabilă cu elaborarea / actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2008 in M.Of. 828 din 09-dec-2008

Hotarirea 314/1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevazute in Legea protectiei mediului nr.137/1995

...Ruşanu,
secretar de stat
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 221 din data de 17 iunie 1998
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 1998 in M.Of. 221 din 17-iun-1998

Hotarirea 130/1997 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora

...Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Mircea Ciumara
ANEXA:REGULAMENT-CADRU privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi actualizarea tarifelor de licenţă percepute acestoraPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 70 din data de 18 aprilie 1997
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 1997 in M.Of. 70 din 18-apr-1997

Legea 87/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si intarirea disciplinei financiare in activitatea jocurilor de noroc

...CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 17 iulie 1996
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 1996 in M.Of. 150 din 17-iul-1996