Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21740 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Regulament din 2005 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare - Republicare

...REGULAMENT din 13 ianuarie 2005 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii privind pregătirea, elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normativeArt. 1Reglementarea relaţiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 martie 2006 in M.Of. 243 din 17-mar-2006

Decizia 61/2017 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 3 alin. (1) prin raportare la art. 10-24, ale art. 4, art. 10, art. 14 teza a doua, art. 16, art. 21 alin. (1) teza întâi şi ale art. 23 alin. (1) teza întâi din lege

...DECIZIE nr. 61 din 7 februarie 2017 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 3 alin. (1) prin raportare la art. 10-24, ale art. 4
......Benke Karoly
- magistrat-asistent-şef
1. Pe rol se află soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, obiecţie formulată de Guvernul României.2. Obiecţia de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 11.120...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2017 in M.Of. 219 din 30-mar-2017

Decizia 72/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei ''aflat în termen de valabilitate'' din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

...sintagmei "aflat în termen de valabilitate" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 mai 2016 in M.Of. 362 din 11-mai-2016

Regulament din 2001 privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului

...REGULAMENT din 7 iunie 2001 privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare GuvernuluiCAPITOLUL I:Dispoziţii privind pregătirea, elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normativeArt. 1Reglementarea relaţiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2001 in M.Of. 334 din 22-iun-2001

Decizia 142/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ

...urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ
Augustin Zegrean
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Toni Greblă
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 mai 2014 in M.Of. 375 din 21-mai-2014

Legea 189/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

...189 din 20 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativeParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 mai 2004 in M.Of. 463 din 24-mai-2004

Decizia 302/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

...DECIZIE nr. 302 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a PenitenciarelorAvând în vedere prevederile art. 70 din Regulamentul de organizare şi......justiţiei nr. 160/C/2018,ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2019 in M.Of. 65 din 25-ian-2019

Decizia 70/2018 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2015, în sensul de a se stabili dacă în categoria beneficiarilor sunt sau nu cuprinşi şi plătitorii prevăzuţi de dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ sau numai persoana asigurată

...ulterioare, în forma anterioară modificărilor aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2015, în sensul de a se stabili dacă în categoria beneficiarilor sunt sau nu cuprinşi şi plătitorii prevăzuţi de dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ sau numai persoana asiguratăÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIECOMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPTDosar nr
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2018 in M.Of. 1041 din 07-dec-2018

Hotarirea 400/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se inainteaza Guvernului, precum si procedurile de supunere spre adoptare a acestora

...HOTĂRÂRE nr. 400 din 18 mai 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestoraÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2000 in M.Of. 268 din 14-iun-2000

Decizia 215/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 din Codul penal raportate la dispoziţiile art. 295 din Codul penal şi la cele ale art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 2 alin. (2) şi la art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, a dispoziţiilor art. 3, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, a dispoziţiilor art. 550 alin. (1), art. 551 pct. 4 şi art. 552 din Codul de procedură penală şi a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal raportate la art. 295 din acelaşi act normativ

...pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, a dispoziţiilor art. 550 alin. (1), art. 551 pct. 4 şi art. 552 din Codul......de procedură penală şi a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal raportate la art. 295 din acelaşi act normativ
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 august 2018 in M.Of. 689 din 08-aug-2018