Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 636.464 acte

Instructiunile 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40);c)pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv:1.bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 3;2.situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20) - conform anexei nr. 3.(2)Bilanţul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi datorii, grupate după natură, destinaţie şi lichiditate, respectiv după natură, provenienţă şi exigibilitate. Bilanţul se întocmeşte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2007 in M.Of. 220 din 30-mar-2007

Hotarirea 699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006

...formare continuă
Nr. crt.
Grupuri ţintă strategice
Alte categorii*
Scopul formarii
Scopul programului
Repere de conţinut
Programe corespondente în oferta actuală
Furnizori
Adaptări necesare
01
Înalţi funcţionari
Păstrarea poziţiilor actuale/ Accesul la înalta funcţie publică
Ameliorarea/ Dezvoltarea competenţelor necesare exercitării înaltei funcţiei publice
Viziune sintetică a contextului politic, social şi economic Principii şi metode modeme de management Abilităţi de conducere, negociere şi comunicare
Programe de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 2004 in M.Of. 542 bis din 17-iun-2004

Regulament din 2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat

...completează câte o fişă pentru fiecare dintre acestea.1.- Titlul: ..........................................( - Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde şi o descriere sintetică a acesteia. Titlul ajutorului de stat individual cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)2.Baza legală: ................................(Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat, cât şi actele care conţin dispoziţii de punere în aplicare a acestuia. Se menţionează şi actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2007 in M.Of. 436 din 28-iun-2007

Metodologie-Cadru din 2012 privind mobilitatea personalului didactic din învaţamântul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

...unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6._6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul......unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2013 in M.Of. 64 bis din 30-ian-2013

Regulament din 2005 privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat

...o fişă pentru fiecare natură a ajutorului de stat.Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia. Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost iniţiată schema de ajutor de stat, cât şi actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum şi actele normative prin care s-au efectuat alocări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2005 in M.Of. 564 din 01-iul-2005

Hotarirea 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

...de la înmatriculare până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade)
200.000 + 30.000/ pentru fiecare depunere de act sau menţiune înregistrată
6.
Fişă sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită
300.000
7.
Informaţii statistice în funcţie de un singur
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2004 in M.Of. 589 din 01-iul-2004

Hotarirea 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, Societatea Comercială ''Moldomin'' - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. Deva, Societatea Comercială ''Băiţa'' - S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''Remin'' - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

...atragerii resurselor financiare necesare restructurării şi modernizării pentru a asigura continuitatea funcţionării acesteia şi după anul 2007.2.2.Date sintetice privind societăţile comerciale din minerit sunt prevăzute în anexele nr. 1-6 la prezenta.2.3.Având în vedere problemele cu care se confruntă societăţile din minerit (gradul scăzut de atractivitate în actuala formă organizatorică şi cu situaţia financiară şi operaţională din prezent) precum şi contextul economic actual, privatizarea acestora ar însemna un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iunie 2006 in M.Of. 506 din 12-iun-2006

Metodologie-Cadru din 2013 privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

...unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6.6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul......unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6.6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2013 in M.Of. 717 bis din 21-noi-2013

Reglementari Contabile din 2008 conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.399.Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2008 in M.Of. 879 bis din 24-dec-2008

Norma 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

...sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare şi ori de câte ori se consideră necesar.Administratorii fondurilor de pensii vor întocmi distinct balanţa de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2007 in M.Of. 488 bis din 20-iun-2007