Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Instructiunile 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40);c)pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv:1.bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 3;2.situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20) - conform anexei nr. 3.(2)Bilanţul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi datorii, grupate după natură, destinaţie şi lichiditate, respectiv după natură, provenienţă şi exigibilitate. Bilanţul se întocmeşte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 martie 2007 in M.Of. 220 din 30-mar-2007

Hotarirea 699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006

...formare continuă
Nr. crt.
Grupuri ţintă strategice
Alte categorii*
Scopul formarii
Scopul programului
Repere de conţinut
Programe corespondente în oferta actuală
Furnizori
Adaptări necesare
01
Înalţi funcţionari
Păstrarea poziţiilor actuale/ Accesul la înalta funcţie publică
Ameliorarea/ Dezvoltarea competenţelor necesare exercitării înaltei funcţiei publice
Viziune sintetică a contextului politic, social şi economic Principii şi metode modeme de management Abilităţi de conducere, negociere şi comunicare
Programe de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 iunie 2004 in M.Of. 542 bis din 17-iun-2004

Regulament din 2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat

...completează câte o fişă pentru fiecare dintre acestea.1.- Titlul: ..........................................( - Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde şi o descriere sintetică a acesteia. Titlul ajutorului de stat individual cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)2.Baza legală: ................................(Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat, cât şi actele care conţin dispoziţii de punere în aplicare a acestuia. Se menţionează şi actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 iunie 2007 in M.Of. 436 din 28-iun-2007

Metodologie-Cadru din 2012 privind mobilitatea personalului didactic din învaţamântul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

...unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6._6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul......unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 ianuarie 2013 in M.Of. 64 bis din 30-ian-2013

Ordinul 564/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

...la corectarea deficitului caloric.Această indicaţie se codifică 261.2.Consideraţii tehnicea)Standardele antropometrice recomandate pentru înălţime sunt curbele sintetice pentru România - anexa 4 (Pascanu I, Pop R, Barbu CG, Dumitrescu CP, Gherlan I, Marginean O, Preda C, Procopiuc C, Vulpoi C, Hermanussen M. Development of Synthetic Growth Charts for Romanian Population. Acta Endocrinologica (Buc), 2016, 12 (3): 309-318)b)Standardele antropometrice pentru definirea nou-născutului cu greutate mică la naştere sunt......în poziţie şezândă, BMI) + evaluare clinică (stadiu pubertar după criteriile Tanner, TA etc.)*)- standardele antropometrice recomandate pentru înălţime sunt curbele sintetice pentru România - anexate (Pascanu I, Pop R, Barbu CG, Dumitrescu CP, Gherlan I, Marginean O, Preda C, Procopiuc C, Vulpoi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 mai 2021 in M.Of. 474 bis din 06-mai-2021

Ordinul 499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

...la corectarea deficitului caloric.Această indicaţie se codifică 261.2.Consideraţii tehnicea)Standardele antropometrice recomandate pentru înălţime sunt curbele sintetice pentru România - anexa 4 (Pascanu I, Pop R, Barbu CG, Dumitrescu CP, Gherlan I, Marginean O, Preda C, Procopiuc C, Vulpoi C, Hermanussen M. Development of Synthetic Growth Charts for Romanian Population. Acta Endocrinologica (Buc), 2016, 12 (3): 309-318)b)Standardele antropometrice pentru definirea nou-născutului cu greutate mică la naştere sunt......în poziţie şezândă, BMI) + evaluare clinică (stadiu pubertar după criteriile Tanner, TA etc.)*)- standardele antropometrice recomandate pentru înălţime sunt curbele sintetice pentru România - anexate (Pascanu I, Pop R, Barbu CG, Dumitrescu CP, Gherlan I, Marginean O, Preda C, Procopiuc C, Vulpoi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 mai 2021 in M.Of. 474 bis din 06-mai-2021

Regulamentul 1139/04-iul-2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului

...echipament de aerodrom cu impact asupra siguranţei, un sistem ATM/ANS, o componentă ATM/ANS sau un echipament de pregătire sintetică pentru zbor îndeplineşte cerinţele aplicabile ale prezentului regulament şi ale actelor delegate şi actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia, prin eliberarea unui certificat care atestă o astfel de conformitate;10."declaraţie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 22 august 2018 in Jurnalul Oficial 212L

Regulament din 2005 privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat

...o fişă pentru fiecare natură a ajutorului de stat.Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia. Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost iniţiată schema de ajutor de stat, cât şi actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum şi actele normative prin care s-au efectuat alocări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 iulie 2005 in M.Of. 564 din 01-iul-2005

Hotarirea 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

...de la înmatriculare până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade)
200.000 + 30.000/ pentru fiecare depunere de act sau menţiune înregistrată
6.
Fişă sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită
300.000
7.
Informaţii statistice în funcţie de un singur
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 iulie 2004 in M.Of. 589 din 01-iul-2004

Hotarirea 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, Societatea Comercială ''Moldomin'' - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. Deva, Societatea Comercială ''Băiţa'' - S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''Remin'' - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

...atragerii resurselor financiare necesare restructurării şi modernizării pentru a asigura continuitatea funcţionării acesteia şi după anul 2007.2.2.Date sintetice privind societăţile comerciale din minerit sunt prevăzute în anexele nr. 1-6 la prezenta.2.3.Având în vedere problemele cu care se confruntă societăţile din minerit (gradul scăzut de atractivitate în actuala formă organizatorică şi cu situaţia financiară şi operaţională din prezent) precum şi contextul economic actual, privatizarea acestora ar însemna un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 iunie 2006 in M.Of. 506 din 12-iun-2006