Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 93811 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Hotarirea 227/2002 pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2001 a Comitetului mixt Romania-A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

...Anexa se publică ulteriorPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 272 din data de 23 aprilie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 aprilie 2002 in M.Of. 272 din 23-apr-2002

Ordinul 2159/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român ''Mihai Eminescu'' de la Chişinău, încheiat în formă simplificată, prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi 12 octombrie 2010

...Chişinău, cu următorul conţinut:1.Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova sunt de acord cu deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român "Mihai Eminescu" de la Chişinău, Republica Moldova.2.Activitatea institutului se desfăşoară în baza dispoziţiilor prezentului acord şi a altor norme uzitate în dreptul internaţional, în conformitate cu legislaţia internă a statului trimiţător şi a statului de reşedinţă.3.Institutul poate înfiinţa filiale în alte oraşe ale statului de......reşedinţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare a acestui stat.4.Institutul este subordonat Ministerului Afacerilor Externe al României şi Institutului Cultural Român din România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 noiembrie 2010 in M.Of. 800 din 30-noi-2010

Ordonanta urgenta 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane

...Rusanu,secretar de statPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 254 din data de 8 iulie 1998
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 iulie 1998 in M.Of. 254 din 08-iul-1998

Acord din 2003 dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait

...pierdere rezultată din folosirea lor în mod necorespunzător.b) Guvernul Statului Kuwait va examina şi va soluţiona, în conformitate cu legislaţia internă, orice pretenţii ale unor terţi, apărute pe teritoriul Statului Kuwait, în legătură cu orice acţiuni sau omisiuni ale Guvernului României ori ale personalului Forţelor României în exercitarea îndatoririlor oficiale legate de prezentul acord, din care a rezultat o vătămare, decesul, o pierdere sau o pagubă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 mai 2003 in M.Of. 345 din 21-mai-2003

Ordinul 1033/2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă

...şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:Art. 1Profesiile reglementate de legislaţia din România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă sunt următoarele:a)manager de transport;b)conducător auto care efectuează transport de mărfuri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 iunie 2020 in M.Of. 537 din 23-iun-2020

Acord din 2023 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România

...şi informează autorităţile de control ale părţii din Republica Moldova despre măsurile întreprinse şi deciziile luate, în limitele impuse de legislaţia menţionată anterior.b)personalul de control al Republicii Moldova nu trebuie să împiedice intrarea pe teritoriul României a persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie în temeiul dreptului Uniunii Europene, definit în anexa la prezentul acord......şi informează autorităţile de control ale părţii din Republica Moldova despre măsurile întreprinse şi deciziile luate, în limitele impuse de legislaţia menţionată anterior;c)resortisantului unei ţări terţe Uniunii Europene care solicită protecţie internaţională pe teritoriul României i se asigură accesul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 aprilie 2023 in M.Of. 311 din 12-apr-2023

Legea 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune - Republicare

...aflate în folosinţă, cu titlu legal, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, trec în folosinţa şi în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ale Societăţii Române de Televiziune.(3)Bunurilor prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural naţional, li se aplică legislaţia naţională din domeniu.Art. 38(1)Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, fiecare în parte, administrează bunurile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 decembrie 1999 in M.Of. 636 din 27-dec-1999

Ordonanta urgenta 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române - REPUBLICARE

...transport feroviar şi care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european şi preluate în legislaţia din România;b)infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la......nr. 89/2003 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 martie 2004.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 834 din data de 9 septembrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 septembrie 2004 in M.Of. 834 din 09-sep-2004

Acord din 2005 între România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor

...la 25 mai 2000,au convenit următoarele:Art. 1:Obiectivele acorduluiÎn baza prezentului acord şi în conformitate cu propria legislaţie, cu normele şi principiile dreptului internaţional, părţile contractante vor colabora pentru:1.soluţionarea problemei minorilor români neînsoţiţi localizaţi pe teritoriul Spaniei, expuşi riscului de a fi abuzaţi, exploataţi sau puşi în situaţia de a comite acte......de poliţie pentru schimbul de informaţii privind identificarea traficanţilor de minori, atunci când se solicită şi în măsura în care legislaţia naţională o permite.3.Identificarea minorilor neînsoţiţi3.1.Autorităţile competente spaniole vor transmite în cel mai scurt timp autorităţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 iulie 2006 in M.Of. 598 din 11-iul-2006

Strategie din 2010 NAŢIONALĂ e-România 2010-2013 - www.romania.gov.ro

...impact asupra calităţii vieţii cetăţeanuluiPrincipalele beneficii pentru cetăţean şi administraţie sunt:- cunoaşterea modului în care a evoluat agricultura în România şi a problemelor implicate de aderarea la Uniunea Europeană (UE);- realizarea accesului rapid la informaţii generale şi specifice din agricultura românească: resurse agricole, legislaţie, ramuri ale agriculturii;- conştientizarea cetăţeanului cu privire la problemele actuale din agricultură: agricultură durabilă, managementul resurselor naturale (apă, sol), agricultură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 aprilie 2010 in M.Of. 276 din 28-apr-2010