Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4988 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.411 acte

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009)

...CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)_________*) Prezentul Cod civil intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia. (n.n...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Codul Penal din 1864 Codul Penal al Romaniei - Republicat

...sau de a fi impiegat in vre-unul din stabilimentele de instuctiune ca profesore, institutor, invatator, repetitor sau priveghetor.*) In codul nostru civil spre diferenta de cel francez, nu exista institutiune de subrogator. Credem ca din eroare s'a tradus si acest cuvant din textul Codului penal francez.23. Degradatiunea civica, cand va fi pronuntata ca pedeapsa principala, va putea fi insotita si de o inchisoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 1912 in M.Of. 185 din 22-oct-1912

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Republicare

...pana la o treime pentru datorii catre Stat, penalitati prevedute de lege, precum si creantele privilegiate prescrise de art. 1729 codul civil; pana la jumatate in ce privesce plata dotei legiuitei sotii, precum si alimentele acordate de lege atat sotiei, cat si......prin osebita petitie, dupe regulele stabilite pentru cererea principala.Art. 608Desfiintat.Art. 609Se vor aplica Celelalte rendueli ale codului civil, privitore la ofertele de plata si la consemnatii, coprinse in art. 1114- 1121 inclusiv, afara de alin. 8 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 1900 in M.Of. 281 din 15-mar-1900

Legea 287/2009 privind Codul civil

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civilAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 24 iulie 2009
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

...prioritate şi la publicitatea garanţiilor reale mobiliare sunt aplicabile şi amanetului, astfel cum este reglementat În art. 1685- 1696 din Codul civil.Art. 4(1)În cuprinsul prezentului titlu următorii termeni au sensurile menţionate mai jos:a)debitor- persoana obligată să aducă......decât a materialelor obţinute prin înlăturare.(4)Prezentul titlu se aplică şi bunurilor prevăzute la art. 467 şi 468 din Codul civil.(5)Intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele bunuri:a)stocul de bunuri fungibile şi nefungibile;b)soldurile creditoare ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 mai 1999 in M.Of. 236 din 27-mai-1999

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...ca pretul se va distribui intre creditorii chirografari nu prin analogie, in proportie cu creanta lor, cum se prevede in Codul de procedura civila roman (art. 450, 523, 574 p.3) si in Codul civil roman (art. 1719), ci potrivit rangului gajului lor, care in materie de executiune imobiliara se cheama ipoteca executionala, dobandita de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...3(1)Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în......un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2014 in M.Of. 466 din 25-iun-2014

Ordonanta urgenta 51/1998 privind valorificarea unor active bancare - Republicare

...îi revin prin acte normative.Art. 13(1)Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanţă, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor......contractele de cesiune de creanţă reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil.(5)Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2002 in M.Of. 948 din 24-dec-2002

Codul Comercial din 1887 - actualizat

...GENERETITLUL I:DISPOZITIUNI GENERALEArt. 1In comert se aplica legea de fata. Unde ea nu dispune se aplica Codul civil.Art. 2Bursele, balciurile (iarmarocurile), targurile, docurile si antrepozitele, precum si celelalte institutiuni care servesc comertului, se reguleaza prin legile......ale femeii, daca a avut loc. Deosebit de aceasta, ei pot sa exercite actiunea ce le acorda art. 975 din Codul civil, cind separatiunea ar fi fost facuta in frauda drepturilor lor.*) Dispozitiile acestui text se vor corobora cu 3 art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 1997 in M.Of. 133 din 27-iun-1997

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Republicare

...fost mincinos.Art. 234Dispozitiunile art. 230 si 231 se aplica si juramantului dat de judecator in conditiunile prevazute de codul civil.& 9. Asigurarea dovezilorArt. 235Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor......catre Stat, penalitati prevazute de lege, pentru chirii si creante alimentare precum si pentru creantele privilegiate prescrise de articolul 1729 codul civil; pana la jumatate in ce priveste plata dotei legiuitei sotii, precum si alimentele acordate de lege sotiei, copiilor si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 1948 in M.Of. 45 din 24-feb-1948