Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6561 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 734.517 acte

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Republicare

...pana la o treime pentru datorii catre Stat, penalitati prevedute de lege, precum si creantele privilegiate prescrise de art. 1729 codul civil; pana la jumatate in ce privesce plata dotei legiuitei sotii, precum si alimentele acordate de lege atat sotiei, cat si......prin osebita petitie, dupe regulele stabilite pentru cererea principala.Art. 608Desfiintat.Art. 609Se vor aplica Celelalte rendueli ale codului civil, privitore la ofertele de plata si la consemnatii, coprinse in art. 1114- 1121 inclusiv, afara de alin. 8 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 martie 1900 in M.Of. 281 din 15-mar-1900

Legea 287/2009 privind Codul civil

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civilAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 24 iulie 2009
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Republicare

...fost mincinos.Art. 234Dispozitiunile art. 230 si 231 se aplica si juramantului dat de judecator in conditiunile prevazute de codul civil.& 9. Asigurarea dovezilorArt. 235Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor......catre Stat, penalitati prevazute de lege, pentru chirii si creante alimentare precum si pentru creantele privilegiate prescrise de articolul 1729 codul civil; pana la jumatate in ce priveste plata dotei legiuitei sotii, precum si alimentele acordate de lege sotiei, copiilor si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 februarie 1948 in M.Of. 45 din 24-feb-1948

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...3(1)Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în......un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 iunie 2014 in M.Of. 466 din 25-iun-2014

Codul Comercial din 1887 - actualizat

...GENERETITLUL I:DISPOZITIUNI GENERALEArt. 1In comert se aplica legea de fata. Unde ea nu dispune se aplica Codul civil.Art. 2Bursele, balciurile (iarmarocurile), targurile, docurile si antrepozitele, precum si celelalte institutiuni care servesc comertului, se reguleaza prin legile......ale femeii, daca a avut loc. Deosebit de aceasta, ei pot sa exercite actiunea ce le acorda art. 975 din Codul civil, cind separatiunea ar fi fost facuta in frauda drepturilor lor.*) Dispozitiile acestui text se vor corobora cu 3 art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 iunie 1997 in M.Of. 133 din 27-iun-1997

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...ca pretul se va distribui intre creditorii chirografari nu prin analogie, in proportie cu creanta lor, cum se prevede in Codul de procedura civila roman (art. 450, 523, 574 p.3) si in Codul civil roman (art. 1719), ci potrivit rangului gajului lor, care in materie de executiune imobiliara se cheama ipoteca executionala, dobandita de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881

Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil______*) N.n. - Potrivit art. 221 prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu excepţia art......CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumită în continuare Codul civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 iunie 2011 in M.Of. 409 din 10-iun-2011

Ordonanta urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

...80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbruAvând în vedere modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil,ţinând seama de faptul că evoluţia în plan legislativ menţionată nu s-a reflectat într-un mod adecvat şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 29 iunie 2013 in M.Of. 392 din 29-iun-2013

Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...aplicabile."23.La articolul 92 punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod......Cereri în materie de tutelă şi familie(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Legea 287/2009 privind Codul civil - Republicare

...LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*) - RepublicareAcest act a fost introdus sub denumirea Codul civil.________*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011