Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1791 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 753.485 acte

Decizia 593/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...fundamentale privind proprietatea privată, formulată din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un "bun", Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 iulie 2012 in M.Of. 504 din 23-iul-2012

Decizia 574/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...vedea, de exemplu. Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi......de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 iulie 2012 in M.Of. 506 din 24-iul-2012

Decizia 1702/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 şi art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar nu Curţii Constituţionale, competenţa stabilirii unei interpretări unice.Faţă de susţinerile autorilor excepţiei privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate şi previzibilitate ale normelor juridice, se constată că aceeaşi instanţă europeană a statuat, de exemplu prin hotărârea pronunţată în cauzele Cantoni contra Franţei, 1996, şi Rekvenyi contra Ungariei, 1999, că previzibilitatea......de justiţie pe care îl înfăptuiesc, să decidă cu privire la interpretarea şi aplicarea unor norme legale.De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut în jurisprudenţa sa (Dumitru Popescu contra României, 2007, Vermeire contra Belgiei, 1991) faptul că prevederile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 ianuarie 2010 in M.Of. 53 din 22-ian-2010

Decizia 813/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora.În plus, în prezenta cauză, faţă de susţinerile autorului excepţiei privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate şi previzibilitate ale normelor juridice, Curtea constată că aceeaşi instanţă europeană a statuat, de exemplu, prin hotărârile pronunţate în cauzele Cantoni contra Franţei, 1996 şi Rekvenyi contra Ungariei, 1999, că previzibilitatea......ca, în cadrul actului de justiţie, să decidă cu privire la interpretarea şi aplicarea unor norme legale.De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut în jurisprudenţa sa (Dumitru Popescu contra României, 2007, Vermeire contra Belgiei, 1991) faptul că prevederile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 august 2010 in M.Of. 580 din 16-aug-2010

Decizia 448/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

...Corduneanu - Biserica şi statul - două studii, Ed. Evloghia, Târgşoru Vechi, 2006, p. 52-82).Totodată, Curtea mai observă că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că existenţa autonomă a comunităţilor religioase este indispensabilă într-o societate democratică şi constituie o......ci unul care poate implica limitări, cât timp acestea sunt rezonabile şi proporţionale cu scopul urmărit. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Hotărârea din 21 februarie 1975, pronunţată în Cauza Golder...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 iunie 2011 in M.Of. 424 din 17-iun-2011

Decizia 675/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

...de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile.Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......Legea nr. 47/1992 se aplică în mod corespunzător. "Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 august 2012 in M.Of. 582 din 14-aug-2012

Decizia 441/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

...de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile.Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......Legea nr. 47/1992 se aplică în mod corespunzător.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 iunie 2012 in M.Of. 414 din 21-iun-2012

Decizia 442/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

...de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile.Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......Legea nr. 47/1992 se aplică în mod corespunzător."Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 iunie 2012 in M.Of. 414 din 21-iun-2012

Decizia 597/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 112 alin. (2) teza întâi din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...de către o instanţă independentă şi imparţială, care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa, cu titlu general, că art. 6 paragraful 1 din Convenţie garantează oricărei persoane dreptul de a aduce în faţa......decembrie 2011, pronunţată în Cauza Dokic împotriva Serbiei, paragraful 35). De asemenea, este de reţinut şi sublinierea făcută de instanţa europeană în jurisprudenţa sa (Hotărârea din 24 noiembrie 1994, pronunţată în Cauza Beaumartin împotriva Franţei, paragraful 38, şi Hotărârea din 22...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 iulie 2012 in M.Of. 449 din 05-iul-2012

Decizia 535/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

...de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile.Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......Legea nr. 47/1992 se aplică în mod corespunzător întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2012 in M.Of. 464 din 09-iul-2012